Vystoupení v domově pro seniory

V úterý 13. prosince vystoupily děti ze třídy žabiček s vánočním programem v domově pro seniory.