Výtvarná soutěž “Zebra se za tebe nerozhlédne".

1. a 3. místo ve výtvarné soutěži “Zebra se za tebe nerozhlédne".

A


Zástupkyně Policie České republiky předala dne 23.11. 2021 vítězům výtvarné soutěže v krajském kole “Zebra se za Tebe nerozhlédne" diplomy a dárky.

Jedná o I. kategorii výtvarné části soutěže pro mateřské školy, " Markétiny dopravní výchovy".

Pro letošní rok bylo zadáno téma "bezpečné a správné přecházení vozovky."

  1. místo získala Rozálie Vaněrková ze třídy Soviček a 3. místo Alice Kropáčová ze třídy Zajíčků. 

Fotogalerie