Výukový program ke Dni Země s názvem "Vílí hrátky ze zahrádky."

V úterý 17.4. proběhl v dopoledních hodinách na naší přírodní zahradě výukový program ke Dni Země s názvem "Vílí hrátky ze zahrádky." Vedla jej lektorka v převleku "víly" ze sdružení "Rezekvítek" Brno, které se zabývá ekologickou výchovou.

IMG_4934

Program byl určen předškolním dětem a tentokrát byl zaměřený na vnímání přírody pomocí všech smyslů.

Metodou prožitkového učení a formou her děti poznávaly , co vše je možné v zahradě objevit. Nejen zrakem rozlišovaly různé druhy rostlin a živočichů, barevnost přírody, ale především hmatem, čichem i sluchem zkoumaly vlastnosti povrchů, vůně, zvuky, které je obklopují. Učily se přírodu nejen vnímat, ale také chránit a šetřit ji.