Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci

 

Zástupce ředitelky     

Učitelky                   

Asistent pedagoga    

                                 

 

Nepedagogičtí pracovníci

Vedoucí stravování     

Vedoucí kuchařka       

Kuchařky             

Školník                 

Uklízečky              

Rychlý kontakt

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace

Boskovice, Lidická 1690,1691

Pracoviště Na Dolech

tel:  724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695