Zaměstnanci

 

Pedagogičtí pracovníci: 

Zástupkyně ředitelky

Učitelky
Asistent pedagoga 

Nepedagogičtí pracovníci:

Vedoucí stravování 

Vedoucí kuchařka

Kuchařky

Uklízečky
Školník

Rychlý kontakt

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691

 

Pracoviště  Bílkova

tel: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645