Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

IČO: 620 728 71

Ředitelství MŠ:

email: dagmar.burianova@msboskovice.cz

ID datové schránky: b7yc362

tel: 605 189 609

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645

 

Výsledky zápisu do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

Zápis do Mateřské školy Boskovice, příspěvkové organizace proběhl v období od 2. května do 12. května 2022, a to za osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podalo v řádném termínu zápisu 204 zákonných zástupců dětí, z toho bylo 197 žádostí o pravidelnou docházku do běžných tříd, 3 žádosti do třídy logopedické a 4 žádosti o individuální předškolní vzdělávání. Žádosti byly v přijímacím řízení posouzeny podle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od šk.r. 2022/2023 v Mateřské škole Boskovice, předložených podkladů a bodově ohodnoceny. Kladné rozhodnutí o přijetí do MŠ obdrží celkově 152 žádostí. Kapacita mateřské školy bude naplněna. Výsledek přijímacího řízení naleznete v přiloženém souboru pod přiděleným registračním číslem vaší žádosti.

Výsledek přijímacího řízení naleznete zde v přiložených souborech pod přiděleným registračním číslem vaší žádosti. 

Výsledky naleznete také  na veřejných vývěskách jednotlivých odloučených pracovišť mateřské školy.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Rozhodnutí o přijetí není zákonným zástupcům doručováno. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte si může zákonný zástupce vyzvednout osobně ve středu 25.5.2022 od 8: 00 hodin do 16:00 hodin v mateřské škole, kde byla podána žádost.