Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

 

Ředitelství MŠ:

email: dagmar.burianova@msboskovice.cz

ID datové schránky: b7yc362

tel: 605 189 609

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645

 

Výsledky zápisu do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 proběhl v období od 5. května do 13. května 2020. Podáno bylo 149 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Výsledek přijímacího řízení naleznete pod přiděleným registračním číslem vaší žádosti. O přiděleném registračním čísle žádosti obdržel zákonný zástupce dítěte zprávu na e-mailovou adresu, ze které byla žádost odeslána. Výsledky přijímacího řízení naleznete v přiložených souborech.

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 proběhl v období od 5. května do 13. května 2020. Podáno bylo 149 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Výsledek přijímacího řízení naleznete pod přiděleným registračním číslem vaší žádosti. O přiděleném registračním čísle žádosti obdržel zákonný zástupce dítěte zprávu na e-mailovou adresu, ze které byla žádost odeslána.

Seznamy kladných i záporných rozhodnutí jsou zveřejněny také na veřejných vývěskách jednotlivých odloučených pracovišť.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Rozhodnutí o přijetí není zákonným zástupcům doručováno.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno do vlastních rukou zákonného zástupce dítěte.

 

Výsledky přijímacího řízení naleznete v přiložených souborech.