Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

IČO: 620 728 71

Ředitelství MŠ:

email: dagmar.burianova@msboskovice.cz

ID datové schránky: b7yc362

tel: 605 189 609

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645

 

Zdravá školní jídelna

Ve středu 6. září 2017 proběhlo v mateřské škole Na Dolech slavnostní předání certifikátu Zdravá školní jídelna pro školní kuchyni.

012

Certifikát převzala z rukou lektorky paní Martina Fabiánková, vedoucí stravování ŠJ. Předání certifikátu proběhlo za přítomnosti významných hostů, zaměstnanců a dětí. Předání se zúčastnil hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek, starostka města Boskovice Bc. Hana Nedomová a  zástupce KHS Jihomoravského kraje Mgr. Ivana Dvořáková, lektorka projektu ZŠJ. MŠ Na Dolech  do projektu Zdravá školní jídelna vstoupila v dubnu 2016. Pro získání certifikátu musela splnit náročné podmínky (vyloučit nevhodné potraviny, snížit obsah soli a cukru, sledovat úroveň surovin při nákupu od dodavatelů, více zařazovat čerstvou zeleninu a  ovoce, dochucovat veškeré pokrmy bylinkami,...), ale také sestavovat   jídelníčky dle nutričního doporučení, důkladně promýšlet jejich skladbu ze zdravých surovin.

Mateřská škola Boskovice -  školní jídelna Na Dolech se dostala mezi devět škol v Jihomoravském kraji, které tento certifikát dosud obdržely.

Pokračovat v tomto zdravém stylu stravování chceme i  nadále. Také proto, abychom si certifikát udrželi. Především jsme však rádi, že dětem zdravá strava chutná.

Fotogalerie

Připojené soubory