Údaje o škole

Mateřskou školu Boskovice tvoří tři odloučená pracoviště. Odloučená pracoviště: Lidická, Na Dolech, Bílkova.

MŠ Bílkova ul.

 

Název: Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace

Sídlo organizace:  Boskovice, Lidická 1690,1691

Zřizovatel: Město Boskovice Masarykovo nám.1/2,  680 01 Boskovice

Právní forma: příspěvková organizace

Kapacita: 415 dětí

Počet tříd: 18

Typ: celodenní  provoz (od 6:30 do 16:30)

Počet zaměstnanců: 65

Fotogalerie

Rychlý kontakt

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

 

Ředitelství MŠ:

email: ms@boskovice.cz

ID datové schránky: b7yc36

tel: 511 123 050

tel: 516 452 031

tel: 725 704 894

Odloučená pracoviště

Lidická ul: 

tel: 736 765 712

omlouvání dětí: 

tel: 775 719 076 

 

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

 

Bílkova ul.:

tel: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645