Stravování dětí

  • Stravování v MŠ je povinné.
  • Přihláška ke stravování v MŠ – zák. zástupce dítěte vyplní dle pokynů na přihlášce, kterou odevzdá nejpozději první týden v září.
  • Individuální omezení v přijímání určitých potravin projednají zák. zástupci s tř. učitelkami a ved. stravování na jednotlivých pracovištích.
  • K dispozici pro děti je v MŠ volné pití během dne (zdravá voda, bylinkový a ovocný čaj).
  • Celodenní stravné činí pro děti do 6 let: 33 Kč/denně, pro děti, které dovrší ve šk. roce 2016/17 (do 31.8.2017) 7 let: 37 Kč/denně.

Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

 

Ředitelství MŠ:

email:  ms@boskovice.cz

ID datové schránky: b7yc36

tel: 511 123 050

tel: 516 452 031

tel: 725 704 894

Odloučená pracoviště

Lidická ul:                              

tel: 736 765 712                         

omlouvání dětí:                 

tel: 775 719 076               

Na Dolech:  

tel:  724 817 759

omlouvání dětí: 

tel: 774 932 695

Bílkova ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645