Mateřskou školu celkově navštěvuje 415 dětí v osmnácti třídách. MŠ rozvíjí jejich vývojové a individuální potřeby, připravuje je na vstup do základní školy. Jednotlivá pracoviště plánují  činnosti podle svých podmínek a profilace školního vzdělávacího programu. Děti získávají nové poznatky v projektech dopravní výchovy, předplavecké, environmentální a jazykové výchovy. V logopedických třídách je zajištěna odborná péče o děti s vadami řeči. V mateřské škole jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

 • Umístění nově přijatých dětí do tříd MŠ

  MŠ Na Dolech 03. 07. 2014 | Leona Valterová

  Rozpis umístění dětí nově přijatých od školního roku 2014/2015 do tříd, najdete na stránkách jednotlivých pracovišť v záložce "Informace pro rodiče".

 • Karneval a rozloučení s předškoláky Karneval a rozloučení s předškoláky

  MŠ Na Dolech 23. 06. 2014 | Leona Valterová

  MŠ Na Dolech připravila tradiční zakončení školního roku v karnevalovém duchu a rozloučení s předškoláky, tentokrát v Sokolovně Boskovice.

 • Rozloučení s předškoláky Rozloučení s předškoláky

  MŠ Bílkova 13. 06. 2014 | Dagmar Ševčíková

 • Oslava Mezinárodního dne dětí Oslava Mezinárodního dne dětí

  MŠ Bílkova 13. 06. 2014 | Dagmar Ševčíková

 • Rozloučení s předškoláky a zakončení školního roku 2013/2014 Rozloučení s předškoláky a zakončení školního roku 2013/2014

  MŠ Lidická 13. 06. 2014 | Mgr. Dagmar Burianová

  V úterý 10.6.2014 jsme se společně s dětmi a rodiči sešli, abychom zakončili školní rok 2013/2014 a rozloučili se s dětmi, které odcházejí po prázdninách do základní školy.

 • Školní výlet na Suchý Školní výlet na Suchý

  MŠ Lidická 29. 05. 2014 | Michaela Krejčířová

  Celoškolní výlet se uskutečnil za krásného slunečného dne v pátek 6.6.2013.

 • Prázdninový provoz o hlavních prázdninách

  MŠ Boskovice 27. 05. 2014 | Mgr. Dagmar Burianová

  Prázdninový provoz v měsíci červenci a srpnu 2014 bude probíhat podle rozpisu jednotlivých týdnů. V mateřských školách bude provoz pro nahlášené děti k docházce a to ve třídách s naplněným počtem do 25 dětí. Bližší informace obdrží zákonní zástupci před začátkem hlavních prázdnin.

 • S tatínkem na dětském dopravním hřišti S tatínkem na dětském dopravním hřišti

  MŠ Boskovice 22. 05. 2014 | Mgr. Dagmar Burianová

  U příležitosti Mezinárodního roku rodiny připravilo město Boskovice pod záštitou paní místostarostky ing. Vítkové ve spolupráci s mateřskou školou akci ,,S tatínkem na dětském dopravním hřišti“ zaměřenou na zvyšování bezpečnosti dětí v dopravním provozu.

 • VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

  MŠ Boskovice 19. 05. 2014 | Mgr. Dagmar Burianová

  Mateřská škola obdržela 171 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Žádosti byly posouzeny podle kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro šk.r. 2014/2015. Výsledky zápisu naleznete v seznamu přijatých a nepřijatých dětí podle registračního čísla žádosti, které Vám bylo přiděleno u zápisu. Podrobný seznam na přiloženém souboru.

 • Slavili jsme "Den Země" Slavili jsme "Den Země"

  MŠ Bílkova 04. 05. 2014 | Dagmar Ševčíková

Rychlý kontakt

Mateřská škola Boskovice
Lidická ul. 1690, 1691
6801 01 Boskovice, okres Blansko

 

Ředitelství MŠ:

tel: 511 123 050

tel: 516 452 031

tel: 725 704 894