Mateřskou školu celkově navštěvuje 415 dětí v osmnácti třídách. MŠ rozvíjí jejich vývojové a individuální potřeby, připravuje je na vstup do základní školy. Jednotlivá pracoviště plánují  činnosti podle svých podmínek a profilace školního vzdělávacího programu. Děti získávají nové poznatky v projektech dopravní výchovy, předplavecké, environmentální a jazykové výchovy. V logopedických třídách je zajištěna odborná péče o děti s vadami řeči. V mateřské škole jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

 • Mobilní rozhlas pro rodiče

  MŠ Boskovice 23. 03. 2017 | Mgr. Dagmar Burianová

  Vážení rodiče, nově zavádíme v mateřské škole informační systém Mobilní rozhlas. Na vaše telefonní čísla a emailové adresy, které jste nám poskytli, budete ZDARMA dostávat SMS zprávy, hlasové zprávy nebo emaily o aktuálním dění v mateřské škole.

 • Zápis do mateřské školy pro školní rok 2017/2018

  MŠ Boskovice 23. 03. 2017 | Mgr. Dagmar Burianová

  Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace, vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018. Zápis se uskuteční dne 10.5.2017 od 8:00 hodin do 16:00 hodin na jednotlivých odloučených pracovištích Mateřské školy Boskovice, příspěvkové organizace.

 • Informace pro rodiče

  MŠ Boskovice 26. 01. 2017 | Mgr. Dagmar Burianová

  Informace pro rodiče, kterým je doporučen odklad školní docházky jejich dítěte

 • Den otevřených dveří na ZŠ Boskovice Den otevřených dveří na ZŠ Boskovice

  MŠ Bílkova 30. 03. 2017 | Dagmar Ševčíková

  V tomto a minulém týdnu navštívili budoucí prvňáčci všechny tři budovy ZŠ Boskovice.

 • ČT I. natáčela v naší MŠ - Projekt "Dětský úsměv" ČT I. natáčela v naší MŠ - Projekt "Dětský úsměv"

  MŠ Na Dolech 25. 03. 2017 | Marie Kociánová

  Ve čtvrtek 24.března k nám přijeli z ČT I. Do regionálního vysílání natočili krátký příspěvek o zapojení naší MŠ do projektu "Dětský úsměv". Všichni předškoláci se v šesti lekcích zábavnou a pro děti zajímavou formou seznamují s hlavními zásadami správné péče o chrup.

 • Probouzení zahrady Probouzení zahrady

  MŠ Na Dolech 25. 03. 2017 | Marie Kociánová

  V úterý 21. března dopoledne děti s p. učitelkami za přítomnosti některých rodičů vyhnaly Paní Zimu a slavnostně probudily školní zahradu. S velkou chutí plnily zábavné jarní úkoly a hry, které jim připravili skřítci Listnáček a Dubínek.

 • Vítání občánků Vítání občánků

  MŠ Bílkova 24. 03. 2017 | Dagmar Ševčíková

  V sobotu 10. března děti z Mravenečků vítaly malé občánky.

 • Sběrový týden Sběrový týden

  MŠ Na Dolech 24. 03. 2017 | Marie Kociánová

  SBĚR STARÉHO PAPÍRU Prosíme rodiče, kteří chtějí na tyto účely přispět, aby doma shromažďovali nepotřebný papír. V týdnu od 3. do 7. dubna 2017 bude na spodním plácku naší MŠ přistaven kontejner, na sběr starého papíru.

 • Skutečně zdravá školka Skutečně zdravá školka

  MŠ Lidická 21. 03. 2017 | Michaela Krejčířová

  Mateřská škola Boskovice, pracoviště Lidická se zapojila do projektu ,,Skutečně zdravá školka".

 • Sběr papíru

  MŠ Lidická 21. 03. 2017 | Michaela Krejčířová

  Od pondělí 27. 3. do pátku 31. 3. 2017 proběhne na naší MŠ sběr papíru. Papír, prosím ukládejte do kontejneru, který bude umístěn ve vjezdu do dvora MŠ. Za získané peníze budou dětem zakoupeny hračky pro pobyt na školní zahradě. Děkujeme všem, kteří se zapojí.

Rychlý kontakt

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

Ředitelství MŠ:

ms@boskovice.cz

tel: 511 123 050

tel: 516 452 031

tel: 725 704 894

Odloučená pracoviště

Lidická ul:                             

tel: 736 765 712                         

omlouvání dětí:                

tel: 775 719 076              

Na Dolech: 

tel:  724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Bílkova ul.:

tel.: 777 076 395, 739 341 177

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645