Mateřskou školu celkově navštěvuje 463 dětí ve dvaceti třídách. MŠ rozvíjí jejich vývojové a individuální potřeby, připravuje je na vstup do základní školy. Jednotlivá pracoviště plánují  činnosti podle svých podmínek a profilace školního vzdělávacího programu. Děti získávají nové poznatky v projektech dopravní výchovy, předplavecké, environmentální a jazykové výchovy.  V mateřské škole se vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

 • Prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2019 Prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2019

  MŠ Boskovice 26. 04. 2019 | Mgr. Dagmar Burianová

  Prázdninový provoz o hlavních prázdninách 2019

 • Pozvánka na školní DRAKIÁDU Pozvánka na školní DRAKIÁDU

  MŠ Na Dolech 11. 09. 2019 | Marie Kociánová

  Srdečně zveme děti a jejich rodiče na „školkovou“ DRAKIÁDU, která se koná v pátek 20.9.2019

 • Dodatečné vyzvedávání čipů na MŠ Bílkova

  MŠ Bílkova 29. 08. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Prosíme rodiče dětí z MŠ Bílkova, kteří si doposud nevyzvedli čipy, aby tak učinili v úterý 3. 9. od 11:30 do 15:30 hod. v kanceláři MŠ Bílkova.

 • Informace pro rodiče

  MŠ Bílkova 26. 06. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Z důvodu dlouhodobé nemoci budou p. zástupkyni Dagmar Ševčíkovou po dobu její nepřítomnosti zastupovat p. učitelky Renata Klimešová a Ivana Havelková.

 • Návštěva vodojemu, čističky odpadních vod a prostorů VAS Boskovice Návštěva vodojemu, čističky odpadních vod a prostorů VAS Boskovice

  MŠ Lidická 26. 06. 2019 | Michaela Krejčířová

  V úterý 25.6. 2019 jsme navštívili s dětmi ze tříd Kuřátek, Včelek a Motýlků objekty Vodárenské akciové společnosti Boskovice. Prohlédli jsme si vodojem, čističku odpadních vod a prostory VAS.

 • Den hudby Den hudby

  MŠ Na Dolech 25. 06. 2019 | Marie Kociánová

  21. června děti strávily dopoledne poslechem různých známých skladeb v podání orchestru ZUŠ. Děti si mohly zatancovat, zazpívat a shlédnout různé hudební nástroje.

 • Setkání s Machem a Šebestovou Setkání s Machem a Šebestovou

  MŠ Lidická 21. 06. 2019 | Michaela Krejčířová

  Ve čtvrtek 13.6. 2019 se uskutečnilo rozloučení s předškoláky v zámeckém skleníku, kterého se zúčastnili i Mach a Šebestová se svým kouzelným sluchátkem.

 • Rozloučení s předškoláky Rozloučení s předškoláky

  MŠ Bílkova 19. 06. 2019 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 18. června jsme se v zámeckém skleníku rozloučili s našimi předškoláky. Tentokrát byl jejich den opravdu veselý - ve stylu retro párty.

 • Informativní schůzka pro rodiče Informativní schůzka pro rodiče

  MŠ Bílkova 16. 06. 2019 | Dagmar Ševčíková

  V pondělí 10. 6. se konala informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí. Paní zástupkyně Dagmar Ševčíková a vedoucí stravování Jaroslava Šumberová rodičům podaly nejdůležitější informace týkající se nástupu jejich dětí do mateřské školy.

 • Pasování předškoláků Pasování předškoláků

  MŠ Na Dolech 13. 06. 2019 | Marie Kociánová

  11. červen byl významný den pro naše předškoláky. Uskutečnilo se v kině za přítomnosti rodičů, prarodičů, sourozenců… jejich pasování na školáky.

Rychlý kontakt

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

Ředitelství MŠ:

email: ms@boskovice.cz

ID datové schránky: b7yc36

tel: 511 123 050

tel: 516 452 031

tel: 725 704 894

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Bílkova ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645