Mateřskou školu celkově navštěvuje 415 dětí v osmnácti třídách. MŠ rozvíjí jejich vývojové a individuální potřeby, připravuje je na vstup do základní školy. Jednotlivá pracoviště plánují  činnosti podle svých podmínek a profilace školního vzdělávacího programu. Děti získávají nové poznatky v projektech dopravní výchovy, předplavecké, environmentální a jazykové výchovy. V logopedických třídách je zajištěna odborná péče o děti s vadami řeči. V mateřské škole jsou zařazeny děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

 • GDPR - pověřenec

  MŠ Boskovice 25. 05. 2018 | Mgr. Dagmar Burianová

  Činnost pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. "nařízení GDPR") poskytuje Mateřské škole Boskovice, příspěvkové organizaci Město Boskovice prostřednictvím svého zaměstnance.

 • Pohádka "Honza a drak" Pohádka "Honza a drak"

  MŠ Na Dolech 17. 09. 2018 | Marie Kociánová

  Ve čtvrtek 13. září do naší školky přijel pan J. Hrubec se svým Dřevěným divadlem. A jako vždy to byl skvělý zážitek!

 • Cvičení v sokolovně Cvičení v sokolovně

  MŠ Lidická 10. 09. 2018 | Michaela Krejčířová

  Od středy 19.9. 2018 budou chodit předškoláci pravidelně do sokolovny, kde ve spolupráci se SPgŠ budou cvičit na instalované gymnastické sestavě.

 • Sběr papíru

  MŠ Lidická 10. 09. 2018 | Michaela Krejčířová

  Od úterý 9.10. 2018 do pátku 12.10. 2018 proběhne na naší MŠ sběr papíru. Papír prosím ukládejte do kontejneru, který bude umístěn ve vjezdu do dvora MŠ. Za získané peníze koupíme dětem lopatky a kyblíky pro pobyt na školní zahradě. Děkujeme všem, kteří se zapojí.

 • Třídní schůzky na MŠ Lidická

  MŠ Lidická 10. 09. 2018 | Michaela Krejčířová

  V týdnu od 10.9. do 14.9. 2018 proběhnou ve všech třídách na MŠ Lidická třídní schůzky. Bližší informace najdete na nástěnkách v jednotlivých třídách.

 • Sběrový týden Sběrový týden

  MŠ Na Dolech 06. 09. 2018 | Marie Kociánová

  SBĚR STARÉHO PAPÍRU Prosíme rodiče, kteří chtějí na tyto účely přispět, aby doma shromažďovali nepotřebný papír. V týdnu od 1. do 5. října 2018 bude na spodním plácku naší MŠ přistaven kontejner, na sběr starého papíru.

 • Vydávání čipů - Lidická MŠ

  MŠ Lidická 21. 08. 2018 | Mgr. Dagmar Burianová

  Vydávání čipů Čipy pro vstup do budov MŠ Boskovice, ul. Lidická se budou vydávat ve středu 29. 8. od 7:00 do 15:30 hodin v budově Lidická 1690. Čipy proti podpisu převezme zákonný zástupce dítěte. Za 1 čip se platí záloha ve výši 150,- Kč. Čipy je možno zaplatit i bezhotovostně na účet MŠ 19-4863290267/0100. Jako variabilní symbol použijte VS na stravování s číslicí 9 na začátku. Bezhotovostní platbu využijte nejpozději 23.8.2018

 • Děkuji, že mi pomáháte růst Děkuji, že mi pomáháte růst

  MŠ Na Dolech 02. 07. 2018 | Marie Kociánová

  Tato slova slyšely poslední den školního roku zaměstnanci naší školky v mnoha podobách od rodičů i od dětí. Děkujeme všem za vstřícnou spolupráci při výchově "našich" dětí a přejeme příjemné prožití prázdnin a dovolené. Prázdninový provoz bude na našem pracovišti od 23.7. do 10.8.2018.

 • Prázdninový provoz MŠ Bílkova

  MŠ Bílkova 29. 06. 2018 | Dagmar Ševčíková

  Provoz v prázdninových měsících bude na naší MŠ od pondělí 13. srpna do pátku 24. srpna. V týdnu od 27. srpna do 31. srpna bude MŠ uzavřena z důvodu příprav na nový školní rok. Přejeme dětem i rodičům krásné prázdniny.

 • Policejní motorka u nás v MŠ Policejní motorka u nás v MŠ

  MŠ Na Dolech 25. 06. 2018 | Marie Kociánová

  V pátek 22.6. dopoledne přijel na naši zahradu p. Barvík představit dětem práci dopravního policisty. Ukázal jakou má k dispozici policejní motorku. Zopakoval s dětmi základy bezpečnosti na silnicích v běžném dopravním provozu a při hrách u silnice.

Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

 

Ředitelství MŠ:

email:  ms@boskovice.cz

ID datové schránky: b7yc36

tel: 511 123 050

tel: 516 452 031

tel: 725 704 894

Odloučená pracoviště

Lidická ul:                              

tel: 736 765 712                         

omlouvání dětí:                 

tel: 775 719 076               

Na Dolech:  

tel:  724 817 759

omlouvání dětí: 

tel: 774 932 695

Bílkova ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645