Mateřskou školu celkově navštěvuje 415 dětí v osmnácti třídách. MŠ rozvíjí jejich vývojové a individuální potřeby, připravuje je na vstup do základní školy. Jednotlivá pracoviště plánují  činnosti podle svých podmínek a profilace školního vzdělávacího programu. Děti získávají nové poznatky v projektech dopravní výchovy, předplavecké, environmentální a jazykové výchovy. V logopedických třídách je zajištěna odborná péče o děti s vadami řeči. V mateřské škole jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

 • Výsledky zápisu na školní rok 2016/2017

  MŠ Boskovice 03. 06. 2015 | Mgr. Dagmar Burianová

  Zápis dětí do MŠ se uskutečnil ve středu 18.5.2016 od 8.00 do 16.00 hodin na všech pracovištích Mateřské školy Boskovice. Bylo podáno 177 žádostí, kladné rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží 122 žádostí. Výsledky přijímacího řízení naleznete v přiložených souborech.

 • Prázdninový provoz o hlavních prázdninách 2016

  MŠ Boskovice 29. 04. 2015 | Mgr. Dagmar Burianová

  Prázdninový provoz pro nahlášené děti k docházce v měsíci červenci a srpnu 2016 bude probíhat postupně na odloučených pracovištích mateřské školy ve třídách s naplněným počtem do 25 dětí. Bližší informace obdrží zákonní zástupci dětí před začátkem hlavních prázdnin.

 • Tradiční školní karneval Tradiční školní karneval

  MŠ Na Dolech 29. 06. 2016 | Marie Kociánová

  Ve čtvrtek 23. června proběhl na naší školní zahradě karneval.

 • Z pohádky do pohádky Z pohádky do pohádky

  MŠ Bílkova 28. 06. 2016 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 23. 6. si studenti SPgŠ Boskovice, kteří do naší školy docházely po celý rok na praxi, přichystali rozlučkové dopoledne plné pohádek, soutěží, tance a písniček.

 • Exkurze na přehradě Exkurze na přehradě

  MŠ Lidická 26. 06. 2016 | Michaela Krejčířová

  VAS Boskovice uspořádala pro předškoláky exkurzi.

 • Z pohádky do pohádky Z pohádky do pohádky

  MŠ Lidická 26. 06. 2016 | Michaela Krejčířová

  V úterý 21. 6. 2016 se studenti 3. B, SPgŠ Boskovice rozloučili s dětmi formou programu ,,Z pohádky do pohádky".

 • Procházka židovským městem Procházka židovským městem

  MŠ Na Dolech 17. 06. 2016 | Marie Kociánová

  V úterý 15. a ve středu 16.června se naši předškoláčci vydali na procházku židovským městem Boskovice.

 • "Hravé kočky" v domově pro seniory "Hravé kočky" v domově pro seniory

  MŠ Na Dolech 17. 06. 2016 | Marie Kociánová

  V úterý 14. 6. 2016 v Domově pro seniory všechny přítomné potěšily svým vystoupením "KOČKY" děvčata ze třídy Delfínci.

 • Sluníčka v domově pro seniory Sluníčka v domově pro seniory

  MŠ Bílkova 16. 06. 2016 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 14. června vystoupily děti ze třídy Sluníček na "Dni seniorů" v Domově pro seniory na Štefánikově ulici .

 • Život pod vodou Život pod vodou

  MŠ Na Dolech 11. 06. 2016 | Marie Kociánová

  V pátek 10.6. proběhl na naší školní zahradě v dopoledních hodinách výukový program pro předškolní děti s názvem “Život pod vodou.”

Rychlý kontakt

Mateřská škola Boskovice
Lidická ul. 1690, 1691
6801 01 Boskovice, okres Blansko

 

Ředitelství MŠ:

ms@boskovice.cz

 

tel: 511 123 050

tel: 516 452 031

tel: 725 704 894