Mateřskou školu celkově navštěvuje 415 dětí v osmnácti třídách. MŠ rozvíjí jejich vývojové a individuální potřeby, připravuje je na vstup do základní školy. Jednotlivá pracoviště plánují  činnosti podle svých podmínek a profilace školního vzdělávacího programu. Děti získávají nové poznatky v projektech dopravní výchovy, předplavecké, environmentální a jazykové výchovy. V logopedických třídách je zajištěna odborná péče o děti s vadami řeči. V mateřské škole jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

 • Přístavba mateřské školy - pracoviště Bílkova - realizace 2017/2018

  MŠ Boskovice 20. 02. 2017 | Mgr. Dagmar Burianová

  Město Boskovice obdrželo dotaci na akci Přístavba MŠ Boskovice - pracoviště Bílkova. Příprava staveniště bude zahájena v březnu 2017 úpravou zeleně. Stavební práce započnou v měsíci dubnu 2017. Realizace stavby bude probíhat do srpna 2018. Děkujeme rodičům a veřejnosti za pochopení ztížených podmínek v provozu mateřské školy souvisejících se stavbou.

 • Informace pro rodiče, kterým je doporučen odklad školní docházky jejich dítěte

  MŠ Boskovice 26. 01. 2017 | Mgr. Dagmar Burianová

  Informace pro rodiče, kterým je doporučen odklad školní docházky jejich dítěte

 • Beseda s lesním pedagogem Beseda s lesním pedagogem

  MŠ Na Dolech 22. 02. 2017 | Marie Kociánová

  V úterý 21.2. se naši předškoláci setkali s panem Ing. Kalenským, který je seznámil s životem našich ptáků.

 • Koncert v zámeckém skleníku Koncert v zámeckém skleníku

  MŠ Na Dolech 17. 02. 2017 | Marie Kociánová

  V době příprav MASOPUSTU a maškarního rejdění děti rozvlnily svoje těla na koncertu Pavla Nováka, který dětem písněmi připomenul že "Řemeslo má zlaté dno"

 • Návštěva Městské knihovny Návštěva Městské knihovny

  MŠ Na Dolech 17. 02. 2017 | Marie Kociánová

  Děti z MŠ Boskovice, pracoviště Na Dolech navštívily v průběhu měsíce února Městskou knihovnu v Boskovicích.

 • Pavel Novák ve Skleníku Pavel Novák ve Skleníku

  MŠ Bílkova 17. 02. 2017 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 16. února děti z MŠ Bílkova zhlédly koncert Pavla Nováka "Řemeslo má zlaté dno".

 • "Řemeslo má zlaté dno" "Řemeslo má zlaté dno"

  MŠ Lidická 16. 02. 2017 | Michaela Krejčířová

  Ve čtvrtek 16. 2. 2017 děti zhlédly v zámeckém skleníku koncert Pavla Nováka s názvem "Řemeslo má zlaté dno".

 • Masopustní rej 2017 Masopustní rej 2017

  MŠ Lidická 13. 02. 2017 | Michaela Krejčířová

  Masopustní rej pro děti se bude konat v úterý 28. 2.2017 v dopoledních hodinách. V jednotlivých třídách budou připraveny zábavné hry a soutěže. Prosíme rodiče o přípravu masek, převleků a doplňků, které dětem ráno v šatně obléknou.

 • Karneval v MŠ Bílkova Karneval v MŠ Bílkova

  MŠ Bílkova 12. 02. 2017 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 23. 2. 2017 proběhne v naší MŠ masopustní karneval ve spolupráci se studenty SPgŠ. Prosíme rodiče, aby dali dětem karnevalovou masku.

 • Lyžařský výcvik Lyžařský výcvik

  MŠ Na Dolech 27. 01. 2017 | Marie Kociánová

  Letošní zima přeje lyžařům!

Rychlý kontakt

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

Ředitelství MŠ:

ms@boskovice.cz

tel: 511 123 050

tel: 516 452 031

tel: 725 704 894

Odloučená pracoviště

Lidická ul:                             

tel: 736 765 712                         

omlouvání dětí:                

tel: 775 719 076              

Na Dolech: 

tel:  724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Bílkova ul.:

tel.: 777 076 395, 739 341 177

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645