Mateřskou školu celkově navštěvuje 463 dětí ve dvaceti třídách. MŠ rozvíjí jejich vývojové a individuální potřeby, připravuje je na vstup do základní školy. Jednotlivá pracoviště plánují  činnosti podle svých podmínek a profilace školního vzdělávacího programu. Děti získávají nové poznatky v projektech dopravní výchovy, předplavecké, environmentální a jazykové výchovy.  V mateřské škole se vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

 • Vánoční prázdniny 2019 Vánoční prázdniny 2019

  MŠ Boskovice 21. 12. 2018 | Mgr. Dagmar Burianová

  Vánoční prázdniny v mateřské škole budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Provoz mateřské školy začne v pondělí 6. ledna 2020.

 • Výtvarná soutěž ,,Zpomal, prosím" Výtvarná soutěž ,,Zpomal, prosím"

  MŠ Lidická 15. 12. 2019 | Michaela Krejčířová

  Ve spolupráci s Policií ČR byla vyhlášena výtvarná soutěž ,,Zpomal, prosím". Dopravní výchova a bezpečnost v dopravním provozu je i u nás v MŠ často opakovaným tématem . Do soutěže jsme zaslali 8 výtvarných prací, které mají řidiče motivovat k opatrnosti a pomalejší jízdě na silnicích. Děti si tvoření velmi užily a věří, že právě jejich výtvory splní svůj účel.

 • Třídíme odpad Třídíme odpad

  MŠ Bílkova 12. 12. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Děkujeme zřizovateli MŠ Boskovice, zejména panu místostarostovi Ing. Lukáši Holíkovi, paní Ing. Pavle Novákové a paní Ing. Anetě Sedláčkové za darování odpadkových košů na tříděný odpad. Pomocí nich se děti učí, jak důležité je třídit odpad a chránit naši přírodu.

 • Vánoční zpívánky Vánoční zpívánky

  MŠ Bílkova 12. 12. 2019 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 9. prosince pan Čapčuch rozezpíval děti i paní učitelky z naší mateřské školy a jako obvykle s sebou přivezl také dobrou náladu. Tentokrát jsme si zazpívali zejména zimní písničky a vánoční koledy.

 • Princové jsou na draka

  MŠ Lidická 10. 12. 2019 | Michaela Krejčířová

  V pondělí 16.12. 2019 v 10:00 hod. jsme byli pozváni do zámeckého skleníku KZMB a ubytovanými žáky na DM při VOŠ ekonomické a zdravotní a SŠ Boskovice na pohádku ,,Princové jsou na draka".

 • Vystoupení na Vánočním jarmarku 2019 Vystoupení na Vánočním jarmarku 2019

  MŠ Lidická 10. 12. 2019 | Michaela Krejčířová

  Děti ze třídy Skřivánci vystoupily na Vánočním jarmarku na náměstí. Zpěvem a hrou na flétničky potěšily všechny přítomné.

 • Vánoční jarmark Vánoční jarmark

  MŠ Bílkova 09. 12. 2019 | Dagmar Ševčíková

  V pátek 6. prosince děti ze třídy Ježečci vystoupily na vánočním jarmarku.

 • Rozsvěcování vánočního stromu Rozsvěcování vánočního stromu

  MŠ Bílkova 06. 12. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 5. prosince se rozzářil stromeček na naší školní zahradě. I letos nám jej pomohl rozsvítit svatý Mikuláš s andílky a čertíky. U stromečku jsme si zazpívali vánoční koledy. Za krásně připravenou akci děkujeme studentkám SPgŠ Boskovice a p. profesorce M. Honzírkové.

 • Mikulášská nadílka Mikulášská nadílka

  MŠ Bílkova 06. 12. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 5. 12. přišel do naší MŠ Mikuláš s celou družinou. Děti zhlédly krátkou pohádku o nezbedných čertících, kteří kradli zlatá jablíčka z andělské zahrádky. Potom Mikuláši zazpívaly připravenou písničku a slíbily, že budou hodné. Za to na ně čekala sladká odměna.

 • Vánoční tvořivé dílny Vánoční tvořivé dílny

  MŠ Bílkova 06. 12. 2019 | Dagmar Ševčíková

  V pátek 29. listopadu si děti vyrobily mnoho krásných vánočních výrobků na tvořivých dílnách v sokolovně. Akci pro nás připravila MAS Boskovice.

Rychlý kontakt

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

Ředitelství MŠ:

email: ms@boskovice.cz

ID datové schránky: b7yc36

tel: 511 123 050

tel: 516 452 031

tel: 725 704 894

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Bílkova ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645