Mateřskou školu celkově navštěvuje 415 dětí v osmnácti třídách. MŠ rozvíjí jejich vývojové a individuální potřeby, připravuje je na vstup do základní školy. Jednotlivá pracoviště plánují  činnosti podle svých podmínek a profilace školního vzdělávacího programu. Děti získávají nové poznatky v projektech dopravní výchovy, předplavecké, environmentální a jazykové výchovy. V logopedických třídách je zajištěna odborná péče o děti s vadami řeči. V mateřské škole jsou zařazeny děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

 • Legrácky šáši Huberta Legrácky šáši Huberta

  MŠ Bílkova 20. 02. 2018 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 20. února přijel naši MŠ rozesmát šašek Hubert. Jeho představení, do kterého zapojil nejen děti, ale také paní učitelky doslova rozchechtalo malé i velké diváky.

 • Lyžařský výcvik Lyžařský výcvik

  MŠ Na Dolech 17. 02. 2018 | Marie Kociánová

  Do Olešnice jezdily lyžovat i děti z naší MŠ.

 • Zakončení lyžařského výcviku Zakončení lyžařského výcviku

  MŠ Bílkova 16. 02. 2018 | Dagmar Ševčíková

  Ve středu 13. února malí lyžaři zakončili výcvik slavnostním karnevalem.

 • Masopustní rej pro děti Masopustní rej pro děti

  MŠ Lidická 15. 02. 2018 | Michaela Krejčířová

  Masopustní rej pro děti se uskutečnil ve čtvrtek 15.2.2018. Pro děti byly připraveny zábavné hry a soutěže v jednotlivých třídách ve spolupráci se studenty SPgŠ Boskovice.

 • Lyžařský kurz 2018 Lyžařský kurz 2018

  MŠ Lidická 15. 02. 2018 | Michaela Krejčířová

  I letos jsme absolvovali lyžařský kurz pro předškolní děti v Olešnici a s ním i závěrečný karneval na lyžích.

 • MASOPUSTNÍ VESELÍ MASOPUSTNÍ VESELÍ

  MŠ Na Dolech 14. 02. 2018 | Marie Kociánová

  Na masopustní úterý, bylo u nás ve školce velké veselí. Maškar se tu sešlo dost, tančily sobě pro radost. Byla také odměna! Co? No přece kobliha smažená.

 • Zdravé stravování Zdravé stravování

  MŠ Lidická 12. 02. 2018 | Michaela Krejčířová

  Srdečně zveme rodiče dětí na besedu "Zdravé stravování", která se uskuteční ve čtvrtek 22.2.2018 ve třídě Skřivánci. Začínáme v 15:30 hodin. Besedu povede Renata Blahová - lékárenský asistent. Součástí besedy bude měření metabolického věku tělním monitorem (v rámci akce 50 Kč). Připravena ochutnávka pomazánek. Přijďte si poslechnout zajímavé informace o výživě vašich dětí. Těšíme se na Vás.

 • Enter a new name

  MŠ Lidická 12. 02. 2018 | Michaela Krejčířová

 • Masopust ve školce Masopust ve školce

  MŠ Bílkova 01. 02. 2018 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 1. 2. se konal tradiční karneval ve spolupráci se studentkami SPgŠ Boskovice.

 • Vystoupení pro handicapované ve skleníku 2018 Vystoupení pro handicapované ve skleníku 2018

  MŠ Lidická 19. 01. 2018 | Michaela Krejčířová

  V úterý 16.1. 2018 vystoupily děti ze třídy Sluníček se svou skladbou ,, La ola" při příležitosti setkání handicapovaných v zámeckém skleníku.

Rychlý kontakt

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

Ředitelství MŠ:

ms@boskovice.cz

tel: 511 123 050

tel: 516 452 031

tel: 725 704 894

Odloučená pracoviště

Lidická ul:                             

tel: 736 765 712                         

omlouvání dětí:                

tel: 775 719 076              

Na Dolech: 

tel:  724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Bílkova ul.:

tel.: 777 076 395, 739 341 177

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645