Mateřskou školu celkově navštěvuje 415 dětí v osmnácti třídách. MŠ rozvíjí jejich vývojové a individuální potřeby, připravuje je na vstup do základní školy. Jednotlivá pracoviště plánují  činnosti podle svých podmínek a profilace školního vzdělávacího programu. Děti získávají nové poznatky v projektech dopravní výchovy, předplavecké, environmentální a jazykové výchovy. V logopedických třídách je zajištěna odborná péče o děti s vadami řeči. V mateřské škole jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

 • Tvořivá dílna  "Poletujem podzimem" Tvořivá dílna "Poletujem podzimem"

  MŠ Lidická 16. 10. 2016 | Michaela Krejčířová

  Srdečně zveme rodiče, babičky i dědečky na tvořivou dílnu "Poletujem podzimem", která se bude konat ve čtvrtek 20.10. 2016 od 9.30 do 11.30 hod. v prostorách zahrady MŠ Lidická. Budeme poznávat hmatem, zrakem i sluchem, létat s draky a mnoho dalšího. Dětem oblékněte oblečení, které si mohou ušpinit. V případě velkého deště se akce nekoná.

 • Přednáška "Co má umět předškolák" Přednáška "Co má umět předškolák"

  MŠ Bílkova 15. 10. 2016 | Dagmar Ševčíková

  Zveme všechny rodiče budoucích školáčků.

 • Výlet do Moravského krasu Výlet do Moravského krasu

  MŠ Bílkova 14. 10. 2016 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 11. 10. předškoláci z MŠ Bílkova jeli na výlet do Moravského krasu.

 • Beseda pro rodiče předškoláků

  MŠ Na Dolech 14. 10. 2016 | Marie Kociánová

  V pondělí 24.10.2016 proběhne ve třídě Delfínků beseda pro rodiče s pracovnicí Pedagogicko-psychologické poradny paní Mgr. Pavlínou Kryštofovou.

 • BROUČKIÁDA

  MŠ Na Dolech 13. 10. 2016 | Marie Kociánová

  Všichni se těšíme a pečlivě připravujeme na naši Broučkiádu, která se bude konat v pátek 21.října.

 • Žonglér v naší MŠ Žonglér v naší MŠ

  MŠ Na Dolech 09. 10. 2016 | Marie Kociánová

  V pátek 7. října jsme shlédli žongléřské představení. Děti se nestačily divit šikovnosti, trikům a kouzlům, které si někteří i vyzkoušely.

 • Husí slavnosti - výstava drobného zvířectva Husí slavnosti - výstava drobného zvířectva

  MŠ Na Dolech 03. 10. 2016 | Marie Kociánová

  V pátek naše děti navštívily výstavu zvířat, kde poznávaly a obdivovaly různé druhy drobného zvířectva boskovických chovatelů.

 • Sběr papíru

  MŠ Lidická 23. 09. 2016 | Michaela Krejčířová

  Od pondělí 10.10. do pátku 14.10. 2016 proběhne na naší MŠ sběr papíru. Papír prosím ukládejte do kontejneru, který bude umístěn ve vjezdu do dvora MŠ.

 • Sběrový týden Sběrový týden

  MŠ Na Dolech 22. 09. 2016 | Marie Kociánová

  SBĚROVÝ TÝDEN: od pondělí 3.10. do 7.10..2016 bude na spodním plácku školní zahrady naší MŠ přistaven kontejnér na starý papír.

 • Pohádka "Zvířátka a loupežníci" Pohádka "Zvířátka a loupežníci"

  MŠ Na Dolech 21. 09. 2016 | Marie Kociánová

  Ve středu 21. září 2016 do naší školky přijel pan J. Hrubec se svým Dřevěným divadlem.

Rychlý kontakt

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

Ředitelství MŠ:

ms@boskovice.cz

tel: 511 123 050

tel: 516 452 031

tel: 725 704 894

Odloučená pracoviště

Lidická ul:                             

tel: 736 765 712                         

omlouvání dětí:                

tel: 775 719 076              

Na Dolech: 

tel:  724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Bílkova ul.:

tel.: 777 076 395, 739 341 177

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645