Mateřskou školu celkově navštěvuje 463 dětí ve dvaceti třídách. MŠ rozvíjí jejich vývojové a individuální potřeby, připravuje je na vstup do základní školy. Jednotlivá pracoviště plánují  činnosti podle svých podmínek a profilace školního vzdělávacího programu. Děti získávají nové poznatky v projektech dopravní výchovy, předplavecké, environmentální a jazykové výchovy.  V mateřské škole se vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

 • Výsledky zápisu do mateřské školy pro školní rok 2019/2020

  MŠ Boskovice 30. 05. 2019 | Mgr. Dagmar Burianová

  Zápis se uskutečnil dne 14.5.2019 na jednotlivých odloučených pracovištích Mateřské školy Boskovice, příspěvkové organizace. Výsledky zápisu najdete v připojených souborech.

 • Prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2019 Prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2019

  MŠ Boskovice 26. 04. 2019 | Mgr. Dagmar Burianová

  Prázdninový provoz o hlavních prázdninách 2019

 • Den otevřených dveří Den otevřených dveří

  MŠ Boskovice 12. 04. 2019 | Mgr. Dagmar Burianová

  Den otevřených dveří proběhne v Mateřské škole Boskovice na jednotlivých odloučených pracovištích v úterý 7.května 2019. Můžete se přijít podívat do mateřské školy ve třech vstupech: v 9.00 hodin, v 10.00 hodin a ve 14.00 hodin.

 • Informativní schůzka pro rodiče Informativní schůzka pro rodiče

  MŠ Bílkova 16. 06. 2019 | Dagmar Ševčíková

  V pondělí 10. 6. se konala informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí. Paní zástupkyně Dagmar Ševčíková a vedoucí stravování Jaroslava Šumberová rodičům podaly nejdůležitější informace týkající se nástupu jejich dětí do mateřské školy.

 • Pasování předškoláků Pasování předškoláků

  MŠ Na Dolech 13. 06. 2019 | Marie Kociánová

  11. červen byl významný den pro naše předškoláky. Uskutečnilo se v kině za přítomnosti rodičů, prarodičů, sourozenců… jejich pasování na školáky.

 • Říše skřítků a víl Říše skřítků a víl

  MŠ Bílkova 09. 06. 2019 | Dagmar Ševčíková

  4. června oslavily děti z MŠ Bílkova Den dětí na školní zahradě mezi skřítky a vílami. Na úvod vystoupila taneční školička Srdíčko a poté následovalo plnění úkolů na stanovištích. Nechyběla ani sladká odměna.

 • ZUŠ open ZUŠ open

  MŠ Bílkova 02. 06. 2019 | Dagmar Ševčíková

  V pátek 31. 5. děti z naší MŠ zhlédly koncert ZUŠ přímo pod širým nebem. K příjemné atmosféře přispělo po dlouhé době i slunečné počasí.

 • Oslava Dne matek Oslava Dne matek

  MŠ Bílkova 25. 05. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Každá třída si pro maminky připravila program v podobě básniček, písniček a tanečků. Děti vyrobily rozmanité dárečky a přáníčka. Těm, kterým přálo počasí, se zadařilo i opékání párků na přírodní zahradě.

 • Veselé koťátko a jiné pohádky Veselé koťátko a jiné pohádky

  MŠ Bílkova 25. 05. 2019 | Dagmar Ševčíková

  14. května do naší mateřské školy dorazilo divadlo Šikulka se třemi maňáskovými pohádkami. Děti se nejen pobavily, ale také poučily.

 • Den matek v Penzionu Den matek v Penzionu

  MŠ Bílkova 11. 05. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Stalo se již tradicí, že děti z naší mateřské školy chodí potěšit všechny maminky a babičky v den jejich svátku do Penzionu Boskovice. Tentokrát si děti kromě básniček, písniček a tanečků připravily i pohádku O neposlušných kůzlátkách.

Rychlý kontakt

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

Ředitelství MŠ:

email: ms@boskovice.cz

ID datové schránky: b7yc36

tel: 511 123 050

tel: 516 452 031

tel: 725 704 894

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Bílkova ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645