Mateřskou školu celkově navštěvuje 415 dětí v osmnácti třídách. MŠ rozvíjí jejich vývojové a individuální potřeby, připravuje je na vstup do základní školy. Jednotlivá pracoviště plánují  činnosti podle svých podmínek a profilace školního vzdělávacího programu. Děti získávají nové poznatky v projektech dopravní výchovy, předplavecké, environmentální a jazykové výchovy. V logopedických třídách je zajištěna odborná péče o děti s vadami řeči. V mateřské škole jsou zařazeny děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

 • INFORMACE O ZÁPISU DO MŠ OD ŠK.R. 2018/2019 INFORMACE O ZÁPISU DO MŠ OD ŠK.R. 2018/2019

  MŠ Lidická 13. 03. 2018 | Mgr. Dagmar Burianová

  Zápis dětí do Mateřské školy Boskovice, příspěvkové organizace se uskuteční dne 10. května 2018 na pracovištích Lidická, Bílkova a Na Dolech v době od 8:00 hod. do 16:00 hod.

 • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ pro děti, které se chystají k zápisu. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ pro děti, které se chystají k zápisu.

  MŠ Lidická 11. 03. 2018 | Mgr. Dagmar Burianová

  Ve středu 18. dubna 2018 mají možnost rodiče se svými dětmi, které se chystají k zápisu do mateřské školy, navštívit odloučená pracoviště Mateřské školy Boskovice, příspěvková organizace. Vstup do jednotlivých školek bude umožněn třikrát během dne, a to v následujících časech: v 9:00 hodin, v 10:00 hodin, v 15:00 hodin. Rádi Vás provedeme a zodpovíme případné dotazy.

 • Velikonoční tvoření Velikonoční tvoření

  MŠ Bílkova 21. 03. 2018 | Dagmar Ševčíková

  Zveme všechny rodiče na velikonoční tvoření, která se budou konat v úterý 27. března v jednotlivých třídách.

 • Edukační skupiny Edukační skupiny

  MŠ Bílkova 21. 03. 2018 | Dagmar Ševčíková

  I v letošním školním roce mají předškoláci možnost navštěvovat kroužek Klubíčko, ve kterém se společně se svými rodiči připravují na vstup do základní školy.

 • Tvořivá velikonoční dílna Tvořivá velikonoční dílna

  MŠ Lidická 16. 03. 2018 | Michaela Krejčířová

  V úterý 27.3. 2018 srdečně zveme rodiče na ,,Tvořivou velikonoční dílnu", která se bude konat v jednotlivých třídách od 15 hodin. Výdutky, větvičky, stuhy, přírodniny jsou vítány. Těšíme se na Vás !

 • Maňáskové divadlo "Polepšená vrána" Maňáskové divadlo "Polepšená vrána"

  MŠ Lidická 14. 03. 2018 | Michaela Krejčířová

  Ve středu 14.3.2018 k nám na pracoviště Lidická zavítalo Maňáskové divadlo Hodonín s naučnou pohádkou "Polepšená vrána".

 • Sférické kino v naší MŠ Sférické kino v naší MŠ

  MŠ Na Dolech 12. 03. 2018 | Marie Kociánová

  V pátek 9.3.2018 se u nás ve třídě Delfínků objevila veliká kopule, do které jsme vklouzli, posadili se na zem a začala úžasná podívaná. Stali jsme se součástí příběhu ledního medvěda a tučňáka. Byl to nevídaný zážitek.

 • Návštěva Městské knihovny Návštěva Městské knihovny

  MŠ Na Dolech 12. 03. 2018 | Marie Kociánová

  Děti z MŠ Boskovice, pracoviště Na Dolech navštívily v průběhu měsíce února a března Městskou knihovnu v Boskovicích.

 • Edukativně stimulační skupiny Edukativně stimulační skupiny

  MŠ Lidická 09. 03. 2018 | Michaela Krejčířová

  Na našem pracovišti proběhlo 10 lekcí edukativně stimulačních skupin pro předškolní děti.

 • Vynášení Morany a vítání jara 2018 Vynášení Morany a vítání jara 2018

  MŠ Lidická 07. 03. 2018 | Michaela Krejčířová

  V úterý 20.3.2018 jsme se rozloučili s paní zimou, poslali Moranu po vodě a pomocí písniček a básniček přivítali společně jaro.

Rychlý kontakt

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

Ředitelství MŠ:

ms@boskovice.cz

tel: 511 123 050

tel: 516 452 031

tel: 725 704 894

Odloučená pracoviště

Lidická ul:                             

tel: 736 765 712                         

omlouvání dětí:                

tel: 775 719 076              

Na Dolech: 

tel:  724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Bílkova ul.:

tel.: 777 076 395, 739 341 177

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645