Mateřskou školu celkově navštěvuje 415 dětí v osmnácti třídách. MŠ rozvíjí jejich vývojové a individuální potřeby, připravuje je na vstup do základní školy. Jednotlivá pracoviště plánují  činnosti podle svých podmínek a profilace školního vzdělávacího programu. Děti získávají nové poznatky v projektech dopravní výchovy, předplavecké, environmentální a jazykové výchovy. V logopedických třídách je zajištěna odborná péče o děti s vadami řeči. V mateřské škole jsou zařazeny děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

 • GDPR - pověřenec

  MŠ Boskovice 25. 05. 2018 | Mgr. Dagmar Burianová

  V souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů oznamujeme údaje o pověřenci pro ochranu osobních údajů: Ing. Michal Černohorský, tel. 516 488 692, e-mail – michal.cernohorsky@boskovice.cz

 • Výsledky zápisu do mateřské školy pro školní rok 2018/2019

  MŠ Boskovice 23. 03. 2017 | Mgr. Dagmar Burianová

  Zápis se uskutečnil dne 10.5.2018 na jednotlivých odloučených pracovištích Mateřské školy Boskovice, příspěvkové organizace. Výsledky zápisu najdete v připojených souborech.

 • Putování s Večerníčkem Putování s Večerníčkem

  MŠ Bílkova 22. 06. 2018 | Dagmar Ševčíková

  Studenti SPgŠ Boskovice, kteří v letošním školním roce docházeli do naší MŠ na souvislou pedagogickou praxi, si pro děti připravili zábavné dopoledne na rozloučenou.

 • Sportuj s námi Sportuj s námi

  MŠ Bílkova 22. 06. 2018 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 19. června se předškoláci zúčastnili sportovního atletického dopoledne v zámecké zahradě připraveného sdružením Sportuj s námi a studenty SPgš Boskovice.

 • Pohádkové dopoledne se SPgŠ Boskovice Pohádkové dopoledne se SPgŠ Boskovice

  MŠ Lidická 21. 06. 2018 | Michaela Krejčířová

  Ve čtvrtek 21.6.2018 se s dětmi rozloučily praktikantky ze SPgŠ Boskovice a připravily dopoledne s indiánskou pohádkou, úkoly a tanečky. A děti si pro ně připravily krátká vystoupení na téma "Pohádkové postavičky".

 • Vodárny připravily exkurzi pro děti Vodárny připravily exkurzi pro děti

  MŠ Na Dolech 19. 06. 2018 | Marie Kociánová

  Společnost VAS, a.s. divize Boskovice, pozvala naše děti z MŠ Boskovice na úterý 19. 6. 2018 k prohlídce vodojemu nad hřbitovem a čističce odpadních vod.

 • Rozloučení s předškoláky Rozloučení s předškoláky

  MŠ Bílkova 19. 06. 2018 | Dagmar Ševčíková

  V pondělí 18. 6. byli v zámeckém skleníku slavnostně ošerpováni předškoláčci z MŠ Bílkova.

 • Tradiční školní karneval Tradiční školní karneval

  MŠ Na Dolech 18. 06. 2018 | Marie Kociánová

  V úterý 12.6. proběhl na naší školní zahradě tradiční karneval.

 • Schůzka s rodiči nově přijatých dětí

  MŠ Lidická 11. 06. 2018 | Michaela Krejčířová

  Schůzka s rodiči nově přijatých dětí se uskuteční ve středu 20.6.2018 od 15:30 hodin ve třídě Skřivánci na pracovišti Lidická.

 • Nabídka pracovního místa

  MŠ Na Dolech 08. 06. 2018 | Marie Kociánová

  Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště NA DOLECH přijme ASISTENTA PEDAGOGA s příslušnou kvalifikací - pracovní doba 7,00 - 15,00 hod. Nabídky zasílejte na mail: kocianova.ms@boskovice.cz nebo na tel.: 724 817 759.

Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

 

Ředitelství MŠ:

email:  ms@boskovice.cz

ID datové schránky: b7yc36

tel: 511 123 050

tel: 516 452 031

tel: 725 704 894

Odloučená pracoviště

Lidická ul:                              

tel: 736 765 712                         

omlouvání dětí:                 

tel: 775 719 076               

Na Dolech:  

tel:  724 817 759

omlouvání dětí: 

tel: 774 932 695

Bílkova ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645