Mateřskou školu celkově navštěvuje 415 dětí v osmnácti třídách. MŠ rozvíjí jejich vývojové a individuální potřeby, připravuje je na vstup do základní školy. Jednotlivá pracoviště plánují  činnosti podle svých podmínek a profilace školního vzdělávacího programu. Děti získávají nové poznatky v projektech dopravní výchovy, předplavecké, environmentální a jazykové výchovy. V logopedických třídách je zajištěna odborná péče o děti s vadami řeči. V mateřské škole jsou zařazeny děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

 • Hledáme učitelku

  MŠ Lidická 21. 09. 2018 | Michaela Krejčířová

  Mateřská škola Boskovice přijme učitelku mateřské školy na dlouhodobý zástup ( úvazek 1,0, nebo zkrácený úvazek). Případní zájemci hlaste se ihned na tel. 736 765 712 nebo na email: krejcirova.ms@boskovice.cz

 • GDPR - pověřenec

  MŠ Boskovice 25. 05. 2018 | Mgr. Dagmar Burianová

  Činnost pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. "nařízení GDPR") poskytuje Mateřské škole Boskovice, příspěvkové organizaci Město Boskovice prostřednictvím svého zaměstnance.

 • Babiččiny vánoce 2018 Babiččiny vánoce 2018

  MŠ Lidická 18. 12. 2018 | Michaela Krejčířová

  V rámci tématické časti ,,Babiččiny vánoce" jsme pozvali babičky dětí do jednotlivých tříd. Vyprávěly dětem o svém dětství, jak dříve slavily vánoce, jaké dárky dostávaly....Společně prožitým dopolednem jsme si zpříjemnili předvánoční čas.

 • Vánoce na ZŠ Slovákova Vánoce na ZŠ Slovákova

  MŠ Bílkova 16. 12. 2018 | Dagmar Ševčíková

  V pátek 14. 12. byli naši předškoláčci pozváni na ZŠ Slovákova, kde mohli zhlédnout vánoční vystoupení připravené žáky základní školy ve spolupráci se studenty SPgŠ Boskovice.

 • Předvánoční plavání Předvánoční plavání

  MŠ Na Dolech 16. 12. 2018 | Marie Kociánová

  I v našem bazénu si děti užívají předvánoční čas.

 • Vánoční posezení s rodiči Vánoční posezení s rodiči

  MŠ Na Dolech 16. 12. 2018 | Marie Kociánová

  Ve dnech 11. a 13. prosince 2018 proběhly na jednotlivých třídách SVÁTEČNÍ VÁNOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI

 • Vystoupení dětí v domově pro seniory Vystoupení dětí v domově pro seniory

  MŠ Na Dolech 16. 12. 2018 | Marie Kociánová

  V úterý 11. prosince 2018 děti ze třídy Delfínků navštívily Domov pro seniory a svým vystoupením "Paní Zima" přispěly ke sváteční předvánoční náladě.

 • Divadlo v zámeckém skleníku Divadlo v zámeckém skleníku

  MŠ Na Dolech 12. 12. 2018 | Marie Kociánová

  V pondělí 10.prosince se naši předškoláci vydali na pohádku MRAZÍK.

 • Vystoupení dětí na Vánočním jarmarku Vystoupení dětí na Vánočním jarmarku

  MŠ Na Dolech 12. 12. 2018 | Marie Kociánová

  V pátek 7. prosince na Vánočním jarmarku vystoupily děti ze třídy Delfínků. Svým programem "Paní zima"přispěly ke sváteční předvánoční atmosféře.

 • ČERTOVSKÝ DEN ČERTOVSKÝ DEN

  MŠ Na Dolech 12. 12. 2018 | Marie Kociánová

  Ve čtvrtek 6. prosince 2018 se naše školka proměnila v malé "peklíčko." Všichni čertíci i čertice ( p. učitelky) si tento den řádně užili - tančili, řádili, pod kotlem topili . Přišel i Mikuláš s andílky a čerty, kteří dětem přinesli Mikulášský balíček.

Rychlý kontakt

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

 

Ředitelství MŠ:

email: ms@boskovice.cz

ID datové schránky: b7yc36

tel: 511 123 050

tel: 516 452 031

tel: 725 704 894

Odloučená pracoviště

Lidická ul: 

tel: 736 765 712

omlouvání dětí: 

tel: 775 719 076 

 

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

 

Bílkova ul.:

tel: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645