Mateřskou školu celkově navštěvuje 415 dětí v osmnácti třídách. MŠ rozvíjí jejich vývojové a individuální potřeby, připravuje je na vstup do základní školy. Jednotlivá pracoviště plánují  činnosti podle svých podmínek a profilace školního vzdělávacího programu. Děti získávají nové poznatky v projektech dopravní výchovy, předplavecké, environmentální a jazykové výchovy. V logopedických třídách je zajištěna odborná péče o děti s vadami řeči. V mateřské škole jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

 • Výsledky zápisu na školní rok 2015/2016

  MŠ Boskovice 03. 06. 2015 | Mgr. Dagmar Burianová

  Zápis dětí do MŠ se uskutečnil ve středu 20.5.2015 od 8.00 do 16.00 hodin na všech pracovištích Mateřské školy Boskovice. Bylo podáno 175 žádostí, kapacita umožňuje přijetí 118 dětí. Výsledky přijímacího řízení naleznete v přiložených souborech.

 • Enter a new name

  MŠ Bílkova 21. 08. 2015 | Dagmar Ševčíková

 • Rozloučení s předškoláky Rozloučení s předškoláky

  MŠ Bílkova 21. 08. 2015 | Dagmar Ševčíková

  Dne 11. června 2015 se konalo ve skleníku v Boskovicích slavnostní rozloučení s předškoláky. Na úvod zatančily děti s vystoupením "Duha". Programem nás provázela sluneční a duhová paní. Všichni předškoláci byli šerpováni a na památku dostali diplom a knížku. Na závěr se rodiče mohli pobavit nad videem s odpověďmi dětí na otázky: "Jak se nám ve školce líbilo?" Celé odpoledne se nakonec vydařilo i přes nepříjemné potíže s technikou.

 • KARNEVAL s rozloučením se školáky KARNEVAL s rozloučením se školáky

  MŠ Na Dolech 21. 06. 2015 | Mgr. Dagmar Burianová

  Ve čtvrtek 18.června proběhl v naší MŠ KARNEVAL, na který jsme se již dlouho těšili. Všechny masky se představily rodičům i přítomným hostům. Třídní učitelky se slavnostně rozloučily s předškoláky a potom začalo plnění úkolů na stanovištích rozmístěných po celé školní zahradě. Nechyběla i tombola a diskotéka.

 • Oslava Dne dětí Oslava Dne dětí

  MŠ Bílkova 15. 06. 2015 | Dagmar Ševčíková

  Dne 4. června na naší mateřské škole proběhla oslava Dne dětí. Zábavné odpoledne zahájily děti z tanečního kroužku Srdíčko s choreografií "Gumoví medvídci" a "Holky z naší školy". Pro děti byla připravena tombola, občerstvení, plnění úkolů a za jejich splnění dostaly zaslouženou odměnu. Děkujeme panu Krejčímu a panu Pečinkovi, kteří náš den obohatili ukázkou hasičské techniky.

 • Slavnostní rozloučení s předškoláky a školním rokem Slavnostní rozloučení s předškoláky a školním rokem

  MŠ Lidická 08. 06. 2015 | Michaela Krejčířová

  Slavnostní rozloučení s předškoláky a školním rokem se uskuteční v úterý 16.6. 2015 na zahradě MŠ Boskovice, pracoviště Lidická. Slavnostní zahájení v 15 hodin.

 • Zahájení seniorského léta Zahájení seniorského léta

  MŠ Lidická 07. 06. 2015 | Michaela Krejčířová

  Ve čtvrtek 4.6. 2015 v rámci akce "Zahájení seniorského léta" vystoupily děti ze třídy Motýlci a Sluníčka se svým programem v Domově pro seniory na Sadové ulici v Boskovicích.

 • Školní výlet na Suchý 2015 Školní výlet na Suchý 2015

  MŠ Lidická 22. 05. 2015 | Michaela Krejčířová

  V úterý 2.6. 2015 pojedeme s dětmi na výlet na Suchý. Do batůžku nabalte dětem pláštěnku, pití, popř. nějakou sladkost. Svačinku s ovocem i oběd dostanou na Suchém. Odpolední svačinu v MŠ. Odjezd je v 8.00 hodin od MŠ. Děti přiveďte nejpozději do 7.45 hodin do MŠ. Návrat je ve 12.15 - 12.30 hodin. Pojedeme dvěma autobusy. Děti oblékněte sportovně, dejte jim uzavřenou obuv - na Suchém bývá chladněji než v Boskovicích. Pro děti je připravena cesta za pokladem, plnění úkolů, hry v přírodě. Dodatečně budeme vybírat peníze na zaplacení jízdného.

 • Taneční kroužek Srdíčko v Brně Taneční kroužek Srdíčko v Brně

  MŠ Bílkova 17. 05. 2015 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 7. května se děti z tanečního kroužku SRDÍČKO zúčastnily soutěže "Česko se hýbe" a to hned se dvěma choreografiemi s názvem "Gumoví medvídci" a "Holky z naší školky". Patřily mezi nejmladší účastníky sportovního klání a tak bylo ctí, že skončily na krásném 6. místě z celkového počtu 16.

 • "S maminkou do Westernového městečka" 2015 "S maminkou do Westernového městečka" 2015

  MŠ Lidická 11. 05. 2015 | Michaela Krejčířová

  V úterý 5.5. 2015 od 14.30 do 18hodin proběhla akce pro rodiče a děti "S maminkou do Westernového městečka".

Rychlý kontakt

Mateřská škola Boskovice
Lidická ul. 1690, 1691
6801 01 Boskovice, okres Blansko

 

Ředitelství MŠ:

ms@boskovice.cz

 

tel: 511 123 050

tel: 516 452 031

tel: 725 704 894