Mateřskou školu celkově navštěvuje 415 dětí v osmnácti třídách. MŠ rozvíjí jejich vývojové a individuální potřeby, připravuje je na vstup do základní školy. Jednotlivá pracoviště plánují  činnosti podle svých podmínek a profilace školního vzdělávacího programu. Děti získávají nové poznatky v projektech dopravní výchovy, předplavecké, environmentální a jazykové výchovy. V logopedických třídách je zajištěna odborná péče o děti s vadami řeči. V mateřské škole jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

 • Prázdninový provoz o hlavních prázdninách 2016

  MŠ Boskovice 29. 04. 2016 | Mgr. Dagmar Burianová

  Prázdninový provoz pro nahlášené děti k docházce v měsíci červenci a srpnu 2016 bude probíhat postupně na odloučených pracovištích mateřské školy ve třídách s naplněným počtem do 25 dětí. Bližší informace obdrží zákonní zástupci dětí před začátkem hlavních prázdnin.

 • Zápis do mateřské školy pro školní rok 2016/2017

  MŠ Boskovice 15. 04. 2016 | Mgr. Dagmar Burianová

  Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace, vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2016/2017. Bližší informace naleznete v přiložených souborech.

 • Vycházka do lesa Vycházka do lesa

  MŠ Na Dolech 01. 05. 2016 | Marie Kociánová

  V pátek 29. dubna se vydala za slunečného, byť chladného rána, skupina předškolních dětí z MŠ Boskovice, pracoviště Na Dolech na vycházku do lesa Doubravy.

 • Sázení jabloňky Sázení jabloňky

  MŠ Bílkova 29. 04. 2016 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 28. 4. se děti ze všech tříd naší MŠ shromáždily na zahradě, aby panu školníkovi pomohly vysadit nový stromeček - jabloňku. Ke kořenům stromku jsme vložili zapečetěnou láhev se jmény všech tříd, které se na vysazování podílely.

 • Pohádky o zvířátkách Pohádky o zvířátkách

  MŠ Bílkova 29. 04. 2016 | Dagmar Ševčíková

  Děkujeme studentům SPgŠ Boskovice, kteří si pro nás připravili 6 maňáskových pohádek o zvířátkách. Děti se dozvěděly, proč má velbloud hrbatá záda, jak slon přišel k dlouhému nosu, proč má hroch hrbatou kůži nebo proč klokani skáčou. Na závěr si děti mohly vlastnoručně vyrobené maňásky prohlédnout a pohladit.

 • SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ PŘEDPLAVECKÉHO VÝCVIKU SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ PŘEDPLAVECKÉHO VÝCVIKU

  MŠ Na Dolech 27. 04. 2016 | Marie Kociánová

  Ve dnech od 20.4. do 27.4. postupně všechny třídy naší MŠ slavnostně zakončily předplavecký výcvik za přítomnosti rodičů. Děti předvedly co se v našem bazénu v průběhu letošního školního roku naučily. Také nechybělo předání plaveckého vysvědčení.

 • Výchovně vzdělávací program s pohádkou Výchovně vzdělávací program s pohádkou

  MŠ Na Dolech 27. 04. 2016 | Marie Kociánová

  V úterý 26. dubna naše děti shlédly výchovně vzdělávací program s pohádkou "Cigaretka Retka", který byl zaměřený na problematiku ochrany našeho zdraví a prevenci proti kouření. Děti dostaly také omalovánky s touto tematikou. Tento program realizuje Státní zdravotní ústav, oddělení podpory zdraví v Brně.

 • S maminkou do Westernového městečka S maminkou do Westernového městečka

  MŠ Lidická 26. 04. 2016 | Michaela Krejčířová

  Milé maminky, babičky a tety srdečně Vás zveme na pochod ,,S maminkou do Westernového městečka" ve čtvrtek 5. května od 14: 30 hodin. Start od budovy MŠ po vyznačené trase. Cestou plnění úkolů. Opékání párků ( párky a pečivo si prosím vezměte s sebou). Možnost zakoupení cukrovinek a pití na místě. Na společně prožité odpoledne se těší děti a paní učitelky.

 • Kopretinky na výstavě historických zemědělských strojů Kopretinky na výstavě historických zemědělských strojů

  MŠ Lidická 25. 04. 2016 | Michaela Krejčířová

  V pondělí 18.4. 2016 se děti ze třídy Kopretinek vypravily na prohlídku Expozice historických zemědělských strojů, kterou provozuje Muzeum Boskovicka. Sbírka obsahuje stroje českých, moravských i zahraničních továren, jako parní lokomobily, motory i zemědělské nářadí. Děti si vše pozorně prohlédly a důkladně prozkoumaly. Z expozice byly nadšené.

 • Ostrov odpadků Ostrov odpadků

  MŠ Bílkova 24. 04. 2016 | Dagmar Ševčíková

  V pátek 22. dubna do MŠ Bílkova přijelo Divadlo plyšového medvídka s veselou, ale i poučnou pohádkou Ostrov odpadků. Děti pomáhaly nepořádnému pánovi a paní třídit odpadky, a tak vyhnat ostrov "Los Bordelos", který nad nimi poletoval a hrůzostrašně klapal pusou. Děti zvládly odpadky roztřídit na jedničku, a proto se z naší školky ostrov odstěhoval. Kam? No přece k větším nepořádníkům.

Rychlý kontakt

Mateřská škola Boskovice
Lidická ul. 1690, 1691
6801 01 Boskovice, okres Blansko

 

Ředitelství MŠ:

ms@boskovice.cz

 

tel: 511 123 050

tel: 516 452 031

tel: 725 704 894