Mateřskou školu celkově navštěvuje 463 dětí ve dvaceti třídách. MŠ rozvíjí jejich vývojové a individuální potřeby, připravuje je na vstup do základní školy. Jednotlivá pracoviště plánují  činnosti podle svých podmínek a profilace školního vzdělávacího programu. Děti získávají nové poznatky v projektech dopravní výchovy, předplavecké, environmentální a jazykové výchovy.  V mateřské škole se vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

 • Zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 Zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/2020

  MŠ Boskovice 12. 04. 2019 | Mgr. Dagmar Burianová

  Ředitelka mateřské školy vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020, který se koná v úterý 14. 5. 2019 od 8 do 16 hodin na jednotlivých pracovištích mateřské školy.

 • Zpívánky Zpívánky

  MŠ Bílkova 17. 04. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Ve středu 17. 4. se naše školka doslova rozezpívala veselými písničkami Kamila Čapčucha. Pan Čapčuch s sebou přinesl nejen hezkou hudbu, ale také bezvadnou atmosféru.

 • Velikonoční tvořivé dílny Velikonoční tvořivé dílny

  MŠ Bílkova 17. 04. 2019 | Dagmar Ševčíková

  V předvelikonočním týdnu se ve všech třídách naší MŠ tvořilo a vyrábělo. Dětem přišli pomoci i jejich rodiče. Za odměnu si všichni domů odnesli krásnou velikonoční výzdobu.

 • Planetárium Morava 2019 Planetárium Morava 2019

  MŠ Lidická 15. 04. 2019 | Michaela Krejčířová

  V pátek 5.4. 2019 přijelo do sokolovny Planetárium Morava z Brna. Dětem připravilo nevšední zážitky v nafukovací kopuli. Děti se dozvěděly nové informace o planetách, souhvězdích, ročním období.

 • Logopedické třídy Motýlci, Kuřátka a Zajíčci Logopedické třídy Motýlci, Kuřátka a Zajíčci

  MŠ Boskovice 12. 04. 2019 | Mgr. Dagmar Burianová

  MATEŘSKÁ ŠKOLA BOSKOVICE, příspěvková organizace Vás srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v logopedických třídách Motýlci, Kuřátka a Zajíčci v úterý 7. 5. 2019 od 15:30 - 16:30 hod. Třídy jsou zřízeny pro zajištění individuální i skupinové logopedické péče pro děti s narušenou komunikační schopností. Včasná reedukace (od 4 let) vede ke správnému řečovému vývoji.

 • Den otevřených dveří Den otevřených dveří

  MŠ Boskovice 12. 04. 2019 | Mgr. Dagmar Burianová

  Den otevřených dveří proběhne v Mateřské škole Boskovice na jednotlivých odloučených pracovištích v úterý 7.května 2019. Můžete se přijít podívat do mateřské školy ve třech vstupech: v 9.00 hodin, v 10.00 hodin a ve 14.00 hodin.

 • Beseda s knihovnicí Beseda s knihovnicí

  MŠ Bílkova 06. 04. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Paní knihovnice děti seznámila s knihou o slonu Elmerovi, děti si mohly barevného slona vymalovat, polepit či poskládat. Také si mohly prohlédnout zajímavé knihy, které pro ně paní knihovnice připravila. Některé děti využily i hračky v hracím koutku.

 • Den otevřených dveří v ZŠ Boskovice Den otevřených dveří v ZŠ Boskovice

  MŠ Bílkova 06. 04. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Během měsíce března a počátkem měsíce dubna předškoláčci navštívili všechna pracoviště ZŠ Boskovice. Podívali se za kamarády do prvních tříd, pohráli si ve školní družině, prohlédli si tělocvičnu, počítačovou učebnu i školní jídelnu. Brzy i pro ně budou připraveny školní lavice.

 • Vyhlášení výsledků zahrádkářské soutěže Vyhlášení výsledků zahrádkářské soutěže

  MŠ Bílkova 06. 04. 2019 | Dagmar Ševčíková

  V letošním školním roce ČZS vyhlásil výtvarnou soutěž na téma "Moje oblíbená rostlina ". 28. 3. byly děti odměněny - dostaly krásné primulky, jablíčka a omalovánky.

 • Plavecký výcvik Plavecký výcvik

  MŠ Bílkova 06. 04. 2019 | Dagmar Ševčíková

  V pondělí 25. března byl zahájen předplavecký výcvik.

Rychlý kontakt

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

Ředitelství MŠ:

email: ms@boskovice.cz

ID datové schránky: b7yc36

tel: 511 123 050

tel: 516 452 031

tel: 725 704 894

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Bílkova ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645