Mateřskou školu celkově navštěvuje 415 dětí v osmnácti třídách. MŠ rozvíjí jejich vývojové a individuální potřeby, připravuje je na vstup do základní školy. Jednotlivá pracoviště plánují  činnosti podle svých podmínek a profilace školního vzdělávacího programu. Děti získávají nové poznatky v projektech dopravní výchovy, předplavecké, environmentální a jazykové výchovy. V logopedických třídách je zajištěna odborná péče o děti s vadami řeči. V mateřské škole jsou zařazeny děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Oprava komunikací u mateřské školy Na Dolech

  MŠ Na Dolech 30. 06. 2017 | Mgr. Dagmar Burianová

  Od 3. 7. 2017 bude zahájena stavba Rekonstrukce místních komunikací na ulicích Tyršova a Legionářská v blízkosti MŠ Na Dolech v Boskovicích. Stavba bude probíhat do 31.10.2017. Žádáme občany, aby dodržovali instalované dopravní značení a řídili se pokyny zhotovitele stavby. Kontaktní osoba za město Boskovice: Ing. Miloš Loubal, tel. 516488619, 603514559

 • Prázdninový provoz o hlavních prázdninách 2017

  MŠ Boskovice 29. 06. 2017 | Mgr. Dagmar Burianová

  Prázdninový provoz pro nahlášené děti k docházce v měsíci červenci a srpnu 2017 bude probíhat na odloučených pracovištích mateřské školy. Od 3.7. do 31.7. - provoz pracoviště Lidická. Od 1.8. do 27.8.2017 - pracoviště Na Dolech. V týdnu od 28.8. do 3.9. 2017 je mateřská škola uzavřena. Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. září 2017.

 • KARNEVAL A LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY KARNEVAL A LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

  MŠ Na Dolech 29. 06. 2017 | Marie Kociánová

  Ve čtvrtek 22.6. proběhl v odpoledních hodinách tradiční školní karneval.

 • Výlet do vodáren Výlet do vodáren

  MŠ Bílkova 28. 06. 2017 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 27. června se předškoláci vypravili na poznávací výlet na přehradu, čističku odpadních vod a do vodáren.

 • Rozloučení se studenty SPgŠ Rozloučení se studenty SPgŠ

  MŠ Bílkova 25. 06. 2017 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 22. 6. proběhlo na zahradě naší MŠ pohádkové rozloučení se studenty SPgŠ Boskovice, kteří po celý školní rok vykonávali souvislou praxi ve třídě Koťátka a Klokánci.

 • Pohádkový Les Pohádkový Les

  MŠ Na Dolech 20. 06. 2017 | Marie Kociánová

  Ve čtvrtek 15.června si studentky SPgŠ, které v naší MŠ v letošním roce vykonávaly praxi připravily pro děti na rozloučenou "Pohádkový les". Zábavnými úkoly a vtipnými kostými děti velmi zaujaly.

 • Senátoři navštívili technické školky Senátoři navštívili technické školky

  MŠ Bílkova 19. 06. 2017 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 15. 6. navštívil naši MŠ Výbor senátu pro vzdělání, vědu, kulturu, lid. práva a petice pod vedením paní senátorky Ing. Jaromíry Vítkové.

 • Vyhráli jsme 1. místo Vyhráli jsme 1. místo

  MŠ Lidická 16. 06. 2017 | Michaela Krejčířová

  Naše MŠ, pracoviště Lidická vyhrála 1. místo za způsob realizace dílny na školní zahradě ,,S prarodiči na školním záhonku".

 • Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

  MŠ Bílkova 16. 06. 2017 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 15. 6. se konala schůzka pro rodiče nově přijatých dětí s paní ředitelkou Dagmar Burianovou, paní zástupkyní Dagmar Ševčíkovou a vedoucí stravování paní Jaroslavou Šumberovou.

 • ,,Zábavná show s Mimoni"

  MŠ Lidická 16. 06. 2017 | Michaela Krejčířová

  Srdečně zveme rodiče s dětmi na ,,Zábavnou show s Mimoni", která se uskuteční ve čtvrtek 29.6. 2017 od 15:00 do 16:00 hodin na dolním plácku školní zahrady MŠ Lidická. V případě špatného počasí se akce nekoná. VSTUP ZDARMA!

Rychlý kontakt

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

Ředitelství MŠ:

ms@boskovice.cz

tel: 511 123 050

tel: 516 452 031

tel: 725 704 894

Odloučená pracoviště

Lidická ul:                             

tel: 736 765 712                         

omlouvání dětí:                

tel: 775 719 076              

Na Dolech: 

tel:  724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Bílkova ul.:

tel.: 777 076 395, 739 341 177

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645