Prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2019

Prázdninový provoz o hlavních prázdninách 2019

MS_Boskovice - zakladni varianta

PODMÍNKY  PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU V MŠ BOSKOVICE

Prázdninový provoz pro přihlášené děti je zajištěn v měsících červenci a srpnu postupně na jednotlivých  pracovištích MŠ Boskovice - Bílkova, Lidická a Na Dolech (viz příloha Hlavní prázdniny 2019). V době docházky dětí na jiné pracoviště  (dále jen školka) zajišťují obvykle vzdělávání dětí pedagogičtí pracovníci příslušné školky. Skupina  dětí ve třídě může být vytvořena  z dětí ze všech pracovišť MŠ Boskovice. Zákonný zástupce omlouvá nepřítomnost dítěte telefonicky do školky, která  v danou dobu zajišťuje provoz.

Veškeré důležité informace o dítěti sdělte, prosím, učitelce (pedagogickému pracovníkovi) při předávání nebo vyzvedávání dítěte.

 

Kontakty:

MŠ Bílkova             530 515 361,    774 932 645

MŠ Lidická              516 452 031,    775 719 076

MŠ Na Dolech         516  452 801,   774 932 695

 

Připojené soubory

Rychlý kontakt

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

Ředitelství MŠ:

email: ms@boskovice.cz

ID datové schránky: b7yc36

tel: 511 123 050

tel: 516 452 031

tel: 725 704 894

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Bílkova ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645