Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Do projektu zapojeni pedagogové ze všech pracovišť.

Zapojením v projektu získávajjí pedagogové nové dovednosti k podpoře rozvoje řeči  dětí, znalosti o volbě vhodných pedagogických přístupů k dětem, o tvorbě inkluzívního prostředí třídy a předcházení poruchámřeči.

Rychlý kontakt

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

 

Ředitelství MŠ:

email: ms@boskovice.cz

ID datové schránky: b7yc36

tel: 511 123 050

tel: 516 452 031

tel: 725 704 894

Odloučená pracoviště

Lidická ul: 

tel: 736 765 712

omlouvání dětí: 

tel: 775 719 076 

 

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

 

Bílkova ul.:

tel: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645