Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

IČO: 620 728 71

Ředitelství MŠ:

email: dagmar.burianova@msboskovice.cz

ID datové schránky: b7yc362

tel: 605 189 609

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645

 

MŠ Boskovice

Mateřskou školu Boskovice, příspěvková organizace tvoří tři pracoviště, s celkovou kapacitou 463 dětí ve dvaceti třídách. Cílem je - rozvíjet vývojové a individuální potřeby dětí, - připravit děti na vstup do základní školy. + Odloučená pracoviště plánují činnosti podle svých podmínek a profilace školního vzdělávacího programu. +Děti získávají nové poznatky v projektech dopravní výchovy, předplavecké, environmentální a polytechnické výchovy. +V mateřské škole je zřízena třída pro děti netříleté. V logopedických třídách je v souladu s doporučením školského poradenského zařízení poskytována intenzívní podpora jazykových dovedností dětem. Do MŠ jsou přijímány dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními.

IMG_3817

Nadpis h2

 

 • Aktuality

  MŠ Boskovice 08. 11. 2013 | Mgr. Dagmar Burianová

 • Třídy

  MŠ Boskovice 20. 12. 2013 | Mgr. Dagmar Burianová

  Mateřská škola poskytuje vzdělávání dětem předškolního věku ve 20. třídách.V mateřské škole je zřízena třída pro děti netříleté. V logopedických třídách je v souladu s doporučením školského poradenského zařízení poskytována intenzívní podpora jazykových dovedností dětem. Do MŠ jsou přijímány dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními. Pracoviště Lidická - 5 tříd, 2 třídy logopedické, Na Dolech - 4 třídy, Komenského (dříve Bílkova) - 8 tříd, 1 třída logopedická.

 • Obrázek článku Údaje o škole

  MŠ Boskovice 04. 01. 2014 | Mgr. Dagmar Burianová

  Mateřskou školu Boskovice, příspěvková organizace tvoří tři odloučená pracoviště. Odloučená pracoviště: Lidická, Na Dolech, Komenského.

 • Rozpočet mateřské školy na rok 2024

  MŠ Boskovice 30. 11. 2017 | Mgr. Dagmar Burianová

  V souladu s platnou legislativou zveřejňuje Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace schválený rozpočet na rok 20234 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2026.

 • Projekty

  MŠ Boskovice 04. 01. 2014 | Mgr. Dagmar Burianová

 • Stravování dětí

  MŠ Boskovice 04. 01. 2014 | Mgr. Dagmar Burianová

 • Kontakty

  MŠ Boskovice 04. 01. 2014 | Mgr. Dagmar Burianová

 • GDPR

  MŠ Boskovice 10. 02. 2020 | Tomáš Hejč

 • Prohlášení o přístupnosti

  MŠ Boskovice 11. 02. 2020 | Tomáš Hejč

 • Školní řád

  MŠ Boskovice 31. 08. 2023 | Mgr. Dagmar Burianová