MŠ Boskovice

Mateřskou školu Boskovice, příspěvková organizace tvoří tři pracoviště, s celkovou kapacitou 415 dětí v osmnácti třídách. Cílem je - rozvíjet vývojové a individuální potřeby dětí, - připravit děti na vstup do základní školy. + Jednotlivá pracoviště plánují činnosti podle svých podmínek a profilace školního vzdělávacího programu. +Děti získávají nové poznatky v projektech dopravní výchovy, předplavecké, environmentální a jazykové výchovy. + V logopedických třídách je zajištěna odborná péče o děti s vadami řeči. +V mateřské škole jsou v rámci individuální integrace zařazeny děti se zdravotním postižením.

IMG_3817

Nadpis h2

 

 • Aktuality

  MŠ Boskovice 08. 11. 2013 | Mgr. Dagmar Burianová

 • Třídy

  MŠ Boskovice 20. 12. 2013 | Mgr. Dagmar Burianová

  Mateřská škola poskytuje vzdělávání dětem předškolního věku v 18. třídách. Třídy jsou smíšené. Tři třídy jsou určené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (vady řeči). Pracoviště Lidická - 5 tříd, 2 třídy logopedické, Na Dolech - 4 třídy, Bílkova - 6 tříd, 1 třída logopedická.

 • Údaje o škole Údaje o škole

  MŠ Boskovice 04. 01. 2014 | Mgr. Dagmar Burianová

  Mateřskou školu Boskovice tvoří tři odloučená pracoviště. Odloučená pracoviště: Lidická, Na Dolech, Bílkova.

 • Rozpočet školy 2020

  MŠ Boskovice 30. 11. 2017 | Mgr. Dagmar Burianová

  V souladu s platnou legislativou zveřejňuje Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace schválený rozpočet na rok 2020 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2022.

 • Projekty

  MŠ Boskovice 04. 01. 2014 | Mgr. Dagmar Burianová

 • Stravování dětí

  MŠ Boskovice 04. 01. 2014 | Mgr. Dagmar Burianová

 • Kontakty

  MŠ Boskovice 04. 01. 2014 | Mgr. Dagmar Burianová

Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

 

Ředitelství MŠ:

email: ms@boskovice.cz

ID datové schránky: b7yc36

tel: 511 123 050

tel: 516 452 031

tel: 725 704 894

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645