Rychlý kontakt

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace

Boskovice, Lidická 1690,1691

Pracoviště Na Dolech

tel:  724 817 759

e-mail: marie.kocianova@msboskovice.cz

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

MŠ Na Dolech

Na Dolech

Mateřská škola ul. Na Dolech se nachází v klidné části města, v zástavbě rodinných domků, v blízkosti centra Boskovic. V suterénu školy se nachází krytý bazén s vyhřívanou vodou pro předplavecký výcvik dětí.

Název školního vzdělávacího programu :
VODA JE NÁŠ KAMARÁD, BUDEME SI SPOLU HRÁT.
více o škole

 Fotografie z běžných činností dětí - viz. třídy

 

 • Obrázek článku ,,Kvetoucí zahrada"

  MŠ Na Dolech 27. 06. 2024 | Marie Kociánová

  Děti ze třídy žabiček, želviček a delfinků se zúčastnily výtvarné soutěže, kterou každoročně pořádá Český zahrádkářský svaz. Letošní téma bylo ,,Kvetoucí zahrada,“ přičemž jedna práce ze třídy delfinků byla oceněna 6. místem v celostátním kole, kterou získala Simonka Lučná. Třídní učitelky vítězce předaly diplom s dárkem. Ostatní děti za účast obdržely drobné dárky. Všem dětem gratulujeme.

 • Obrázek článku ,,Voda pro mír"

  MŠ Na Dolech 26. 06. 2024 | Marie Kociánová

  Ve čtvrtek 20. června přišla do třídy želviček a delfínků návštěva z Vodárenské akciové společnosti předat dětem diplom za I. místo a čestné uznání ve výtvarné soutěži ,,Voda pro mír".

 • Obrázek článku Hasiči ve školce

  MŠ Na Dolech 20. 06. 2024 | Marie Kociánová

  Ve středu 19.června přijel SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ I na zahradu mateřské školy Na Dolech. Nebylo to kvůli požáru, ale z důvodu bezpečnosti a ochrany před ním. Dobrovolní hasiči děti seznámili s ochrannými oděvy, pomůckami a také s technikou jakou byla například motorová pila, hydraulické nůžky a dýchací přístroj. Děti si prohlédly hasičské auto a vyzkoušely si hasičskou helmu.

 • Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

  MŠ Na Dolech 14. 06. 2024 | Marie Kociánová

  Schůzka s rodiči nově přijatých dětí se bude konat 18. června v 15:00 hod. ve třídě DELFÍNCI. Všechny nové rodiče srdečně zveme!

 • Obrázek článku Rozloučení s předškoláky

  MŠ Na Dolech 12. 06. 2024 | Marie Kociánová

  V pondělí 10. června se naši předškoláci rozloučili se školkou. Všechny třídy vystoupily s tanečkem, na závěr proběhlo i slavnostní pasování dětí na školáky.

 • Obrázek článku Výtvarná soutěž ,,Den Země"

  MŠ Na Dolech 12. 06. 2024 | Kateřina Vodáková

  I v letošním školním roce jsme se zúčastnili výtvarné soutěže "Den Země", pořádané SVČ Boskovice. Děti ze třídy Delfínků byly za svoji kolektivní práci oceněny diplomem a drobnými dárky. Na celou výstavu se také přišly do Střediska volného času podívat.

 • Obrázek článku Školní výlet na boskovický zámek

  MŠ Na Dolech 09. 06. 2024 | Kateřina Vodáková

  Ve čtvrtek 6. června naše školka navštívila boskovický zámek. Po dobu prohlídky děti hledaly ztracený loupežnický poklad.

 • Obrázek článku Sportovní dopoledne

  MŠ Na Dolech 22. 05. 2024 | Kateřina Vodáková

  Děkujeme trenérům FC Boskovice, kteří pro děti připravili na fotbalovém stadionu sportovní dopoledne plné zábavných pohybových aktivit a her. Radost a nadšení našich dětí bylo velkou odměnou za neskutečný ,,zápal" a profesionální přístup všech přítomných trenérů.

 • Obrázek článku Den rodiny

  MŠ Na Dolech 21. 05. 2024 | Marie Kociánová

  Ve čtvrtek 16.května odpoledne se na naší školní zahradě sešli rodiče a děti, aby společně oslavili Den rodiny na téma ,,Pojďte s námi do pohádky". Nechyběla promenáda v pohádkových kostýmech, taneční vystoupení dětí ani společná básnička. Děti si pro rodiče připravily dárečky z keramické hlíny. Po zahájení na děti čekaly pohádkové úkoly, které plnily společně s rodiči. O hudbu se postaral pan Lór, kterému tímto děkujeme za spolupráci. Největší odměnou pro všechny byly úsměvy na tvářích dětí i rodičů.

 • Obrázek článku ,,Moudrá sova, ta to ví"

  MŠ Na Dolech 21. 05. 2024 | Marie Kociánová

  V pondělí 13. května proběhl na naší školní zahradě výukový program pro děti ,,Moudrá sova, ta to ví". Navštívil nás pan myslivec pan Lauč, který přivezl živé sovičky. Děti si tak mohly prohlédnout puštíka, sovu pálenou nebo výra velkého. Během programu se děti dozvěděly spoustu nových informací. Panu myslivci Laučovi tímto děkujeme za nevšední zážitek.