Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

IČO: 620 728 71

Ředitelství MŠ:

email: dagmar.burianova@msboskovice.cz

ID datové schránky: b7yc362

tel: 605 189 609

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645

 

Projekty

 • Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

  MŠ Boskovice 04. 12. 2017 | Mgr. Dagmar Burianová

  Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015, doba realizace 1. 4. 2017 – 31. 3. 2022) hrazeného Evropským sociálním fondem v rámci dotačního titulu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 • Šablony MŠ Boskovice

  MŠ Boskovice 19. 09. 2017 | Mgr. Dagmar Burianová

  Projekt Šablony MŠ Boskovice je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je realizován v období od 1.2.2017 do 31.1.2019 s celkovou podporou 1 104 2012,00 Kč v oblastech personální podpora MŠ a Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ.

 • Obrázek článku Zdravá školní jídelna

  MŠ Boskovice 19. 09. 2017 | Mgr. Dagmar Burianová

  Ve středu 6. září 2017 proběhlo v mateřské škole Na Dolech slavnostní předání certifikátu Zdravá školní jídelna pro školní kuchyni.

 • Diagnosticko-intervenční nástroje

  MŠ Boskovice 09. 02. 2014 | Mgr. Dagmar Burianová

  Projekt celé mateřské školy

 • Předplavecký výcvik

  MŠ Boskovice 09. 02. 2014 | Mgr. Dagmar Burianová

  Organizován na všech pracovištích mateřské školy.

 • Obrázek článku Edukačně-stimulační skupiny

  MŠ Boskovice 09. 02. 2014 | Mgr. Dagmar Burianová

  Projekt mateřské školy - pracoviště Bílkova ul. a Lidická ul.

 • Klokanův kufr

  MŠ Boskovice 11. 02. 2014 | Mgr. Dagmar Burianová

  V projektu zapojena všechna pracoviště.

 • Vzdělávání pro konkurenceschopnost

  MŠ Boskovice 11. 02. 2014 | Mgr. Dagmar Burianová

  Do projektu zapojeni pedagogové ze všech pracovišť.

 • Obrázek článku Technická školka

  MŠ Boskovice 17. 02. 2015 | Mgr. Dagmar Burianová

 • Obrázek článku Logopedická prevence dětí PV

  MŠ Boskovice 17. 02. 2015 | Mgr. Dagmar Burianová

 • Obrázek článku Voda jako přítel, voda jako živel

  MŠ Boskovice 17. 02. 2015 | Mgr. Dagmar Burianová

 • Obrázek článku K přírodě o krok blíž

  MŠ Boskovice 19. 09. 2016 | Mgr. Dagmar Burianová

  Centrum tvoří přírodní zelená učebna, kde budou probíhat především aktivity vzdělávací.