Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

IČO: 620 728 71

Ředitelství MŠ:

email: dagmar.burianova@msboskovice.cz

ID datové schránky: b7yc362

tel: 605 189 609

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645

 

Projekty

 • Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při Mateřské škole v Boskovicích - ul. Lidická

  MŠ Boskovice 25. 01. 2023 | Mgr. Dagmar Burianová

  Na konci roku 2022 Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace dokončila projekt „Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při Mateřské škole v Boskovicích - ul. Lidická“, který byl realizován za finanční spoluúčasti Státního fondu životního prostředí.

 • Digitalizujeme školu

  MŠ Boskovice 01. 10. 2022 | Mgr. Dagmar Burianová

  Digitalizujeme školu, realizace investice národního plánu obnovy - komponenta 3.1 V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace obdržela MŠ Boskovice finanční prostředky ve výši 324.800,- kč na období od 1.1. do 31.8.2022.

 • Výzva č.02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

  MŠ Boskovice 22. 09. 2022 | Mgr. Dagmar Burianová

 • Projekt MAP IV rozvoje vzdělávání v ORP Boskovice

  MŠ Boskovice 04. 01. 2024 | Mgr. Dagmar Burianová

  Naše škola je zapojena do projektu MAP IV rozvoje vzdělávání v ORP Boskovice, realizační číslo projektuCZ.02.02.XX/00/23_017/0008136. Projekt je realizován od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2025.Cílem projektu je podpořit společné plánování a sdílení aktivit v území a navázat na úspěšné projekty MAP I - III v ORP Boskovice. Projekt také usiluje o zvýšení kvality vzdělávání zapojených ZŠ, MŠ a ZUŠ.

 • Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

  MŠ Boskovice 04. 12. 2017 | Mgr. Dagmar Burianová

  Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015, doba realizace 1. 4. 2017 – 31. 3. 2022) hrazeného Evropským sociálním fondem v rámci dotačního titulu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 • Šablony MŠ Boskovice

  MŠ Boskovice 19. 09. 2017 | Mgr. Dagmar Burianová

  Projekt Šablony MŠ Boskovice je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je realizován v období od 1.2.2017 do 31.1.2019 s celkovou podporou 1 104 2012,00 Kč v oblastech personální podpora MŠ a Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ.

 • Obrázek článku Zdravá školní jídelna

  MŠ Boskovice 19. 09. 2017 | Mgr. Dagmar Burianová

  Ve středu 6. září 2017 proběhlo v mateřské škole Na Dolech slavnostní předání certifikátu Zdravá školní jídelna pro školní kuchyni.

 • Diagnosticko-intervenční nástroje

  MŠ Boskovice 09. 02. 2014 | Mgr. Dagmar Burianová

  Projekt celé mateřské školy

 • Předplavecký výcvik

  MŠ Boskovice 09. 02. 2014 | Mgr. Dagmar Burianová

  Organizován na všech pracovištích mateřské školy.

 • Obrázek článku Edukačně-stimulační skupiny

  MŠ Boskovice 09. 02. 2014 | Mgr. Dagmar Burianová

  Projekt mateřské školy - pracoviště Bílkova ul. a Lidická ul.

 • Klokanův kufr

  MŠ Boskovice 11. 02. 2014 | Mgr. Dagmar Burianová

  V projektu zapojena všechna pracoviště.

 • Vzdělávání pro konkurenceschopnost

  MŠ Boskovice 11. 02. 2014 | Mgr. Dagmar Burianová

  Do projektu zapojeni pedagogové ze všech pracovišť.

 • Obrázek článku Technická školka

  MŠ Boskovice 17. 02. 2015 | Mgr. Dagmar Burianová

 • Obrázek článku Logopedická prevence dětí PV

  MŠ Boskovice 17. 02. 2015 | Mgr. Dagmar Burianová

 • Obrázek článku Voda jako přítel, voda jako živel

  MŠ Boskovice 17. 02. 2015 | Mgr. Dagmar Burianová

 • Obrázek článku K přírodě o krok blíž

  MŠ Boskovice 19. 09. 2016 | Mgr. Dagmar Burianová

  Centrum tvoří přírodní zelená učebna, kde budou probíhat především aktivity vzdělávací.