Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

 

Ředitelství MŠ:

email: dagmar.burianova@msboskovice.cz

ID datové schránky: b7yc362

tel: 605 189 609

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645

 

Mateřskou školu celkově navštěvuje 463 dětí ve dvaceti třídách. MŠ rozvíjí jejich vývojové a individuální potřeby, připravuje je na vstup do základní školy. Jednotlivá pracoviště plánují  činnosti podle svých podmínek a profilace školního vzdělávacího programu. Děti získávají nové poznatky v projektech dopravní výchovy, předplavecké, environmentální a jazykové výchovy. V mateřské škole je zřízena třída pro děti netříleté. V logopedických třídách je v souladu s doporučením školského poradenského zařízení poskytována intenzívní podpora jazykových dovedností dětem. Do MŠ jsou přijímány dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními.

 • Výsledky zápisu do mateřské školy

  MŠ Boskovice 29. 05. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 proběhl v období od 5. května do 13. května 2020. Podáno bylo 149 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Výsledek přijímacího řízení naleznete pod přiděleným registračním číslem vaší žádosti. O přiděleném registračním čísle žádosti obdržel zákonný zástupce dítěte zprávu na e-mailovou adresu, ze které byla žádost odeslána. Výsledky přijímacího řízení naleznete v přiložených souborech.

 • OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY od pondělí 11. května 2020.

  MŠ Boskovice 22. 04. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Mateřská škola Boskovice obnovuje provoz na jednotlivých pracovištích od pondělí 11. května 2020.

 • INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ ZE TŘÍDY MEDVÍDCI A ŠNEČCI

  MŠ Boskovice 06. 04. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Vážení rodiče dětí, které docházejí v tomto školním roce do třídy Medvídci a Šnečci, sdělte nám, prosím, zda máte zájem ve školním roce 2020/2021 o přestup vašeho dítěte na jiné pracoviště mateřské školy. Váš požadavek zašlete na e-mailovou adresu: renata.klimesova@msboskovice.cz nejpozději do 30. dubna 2020.

 • PLATBY ŠKOLNÉHO V DOBĚ UZAVŘENÍ PROVOZU MŠ

  MŠ Boskovice 27. 03. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Vážení rodiče, vzhledem k nastalé situaci Vám bude vrácena záloha na stravné a školné za měsíc duben a současně vrácena poměrná část školného za měsíc březen, která činí 182,- Kč (8 dní). Celkové vyúčtování za školní rok 2019/2020 proběhne v řádném termínu, nejpozději do 31.8.2020. Od měsíce dubna Vás žádáme o zrušení trvalého příkazu na platby záloh do MŠ. Informace o platbách u příslušné vedoucí stravování příslušného pracoviště MŠ.

 • Mateřská škola Boskovice je od pátku 20. 3. 2020 na všech 3 pracovištích uzavřena.

  MŠ Boskovice 19. 03. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Mateřská škola Boskovice, p. o. je z důvodu nízkého počtu dětí od 20. 3. 2020 na všech 3 pracovištích uzavřena. Zákonní zástupce dítěte si může požádat o vystavení Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy. MŠ Boskovice, p. o. byla rozhodnutím hejtmana JhmK určena pro zajištění péče o děti rodičů vybraných profesí. Podrobnější informace uvedeny v obsahu.

 • Enter a new name

  MŠ Lidická 07. 08. 2020 | Michaela Krejčířová

 • Informace pro rodiče nově přijatých dětí

  MŠ Na Dolech 29. 06. 2020 | Marie Kociánová

 • Inromace pro rodiče nově přijatých dětí

  MŠ Komenského 22. 06. 2020 | Dagmar Ševčíková

  V přílohách se dočtete informace, co naše MŠ nabízí, co dítě do MŠ potřebuje, informace ke stravování a způsob vstupu do budovy MŠ. Viz odkazy níže.

 • Enter a new name

  MŠ Komenského 19. 06. 2020 | Dagmar Ševčíková

 • Prázdninový provoz 2020

  MŠ Na Dolech 17. 06. 2020 | Marie Kociánová

  V době hlavních prázdnin bude MŠ Na Dolech užavřena. Provoz bude zajišťovat MŠ Komenského - viz přiložené soubory.