Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

IČO: 620 728 71

Ředitelství MŠ:

email: dagmar.burianova@msboskovice.cz

ID datové schránky: b7yc362

tel: 605 189 609

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645

 

Video prohlídka

Vítejte na stránkách Mateřské školy Boskovice, příspěvková organizace, kterou tvoří tři odloučená pracoviště - MŠ Lidická, MŠ Na Dolech a MŠ Komenského. Mateřskou školu celkově navštěvuje 463 dětí ve dvaceti třídách.

 • Obrázek článku Zápis do mateřské školy pro školský obvod území obce Boskovice pro školní rok 2024/2025.

  MŠ Boskovice 11. 04. 2024 | Mgr. Dagmar Burianová

  Ředitelství Mateřské školy Boskovice vyhlašuje zápis k předškolnímu vzdělávání pro děti ze školského obvodu území obce Boskovice, který proběhne ve středu 15. května 2024 v době od 8.00 hodin do 16.00 hodin na všech třech pracovištích mateřské školy (Lidická, Na Dolech, Komenského) za osobní účasti zákonného zástupce dítěte. Přesné informace o průběhu zápisu včetně příloh naleznete v přiložených souborech.

 • Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky

  MŠ Boskovice 25. 03. 2024 | Mgr. Dagmar Burianová

  Rada města Boskovice podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Boskovice, příspěvkové organizace. Veškeré informace naleznete v přiloženém souboru.

 • Obrázek článku Den otevřených dveří v mateřské škole

  MŠ Boskovice 21. 03. 2024 | Mgr. Dagmar Burianová

  Zveme Vás na dny otevřených dveří, které proběhnou v Mateřské škole Boskovice na jednotlivých odloučených pracovištích. Těšíme se na setkání s Vámi.

 • Obrázek článku Informace o provozu v měsících červenci a srpnu 2024

  MŠ Boskovice 07. 03. 2024 | Mgr. Dagmar Burianová

  Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace informuje zákonné zástupce dětí o provozu v měsících červenci a srpnu 2024.

 • Obrázek článku Schválený rozpočet mateřské školy na rok 2024

  MŠ Boskovice 01. 12. 2023 | Mgr. Dagmar Burianová

  V souladu s platnou legislativou zveřejňuje Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace schválený rozpočet na rok 2024 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2026.

 • Obrázek článku Provoz bazénu v MŠ Na Dolech

  MŠ Boskovice 01. 11. 2023 | Mgr. Dagmar Burianová

  Bazén pro předplavecký výcvik v MŠ Na Dolech nemůže být z technických důvodů v provozu. Důvodem jsou opakovaně nevyhovující výsledky rozborů bazénové vody prováděné akreditovanou laboratoří firmy VAS, a.s. Boskovice. V současnosti mateřská škola jedná se zřizovatelem o možnosti rekonstrukce technologie bazénu. Kurz předplavecké výchovy pro děti před nástupem do základní školy (předškoláky) se uskuteční v měsíci únoru 2024 v městských lázních.

 • Obrázek článku Školní jídelna MŠ Komenského má vynikající kvalitu školního stravování.

  MŠ Boskovice 10. 10. 2023 | Mgr. Dagmar Burianová

  Ve stravovacím provozu proběhlo dne 26.9.2023 kontrolní šetření KHS se zaměřením na používané suroviny, jejich složení a uskladnění, a hlavně na skutečný obsah soli v hotových pokrmech. Zjištěná hodnota ukazuje na vynikající výsledky v přípravě pokrmů pro děti.

 • Školní řád

  MŠ Boskovice 31. 08. 2023 | Mgr. Dagmar Burianová