Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

 

Ředitelství MŠ:

email: dagmar.burianova@msboskovice.cz

ID datové schránky: b7yc362

tel: 605 189 609

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645

 

Mateřskou školu celkově navštěvuje 463 dětí ve dvaceti třídách. MŠ rozvíjí jejich vývojové a individuální potřeby, připravuje je na vstup do základní školy. Jednotlivá pracoviště plánují  činnosti podle svých podmínek a profilace školního vzdělávacího programu. Děti získávají nové poznatky v projektech dopravní výchovy, předplavecké, environmentální a jazykové výchovy. V mateřské škole je zřízena třída pro děti netříleté. V logopedických třídách je v souladu s doporučením školského poradenského zařízení poskytována intenzívní podpora jazykových dovedností dětem. Do MŠ jsou přijímány dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními.

 • Obnovení provozu třídy Šnečci, MŠ Komenského

  MŠ Boskovice 02. 01. 2021 | Mgr. Dagmar Burianová

  MŠ Boskovice, p.o. obnovuje rozhodnutím ředitelky provoz ve třídě Šnečci, MŠ Komenského od pondělí 11.1.2021.

 • Obrázek článku Klub přátel hub

  MŠ Na Dolech 01. 01. 2021 | Marie Kociánová

  Děti z Mateřské školy Na Dolech se zúčastnily výtvarné soutěže s názvem „Nový druh houby“ pořádané Městkou knihovnou v Boskovicích za podpory nakladatelství HOST. Snaha a píle našich dětí byla odměněna diplomy a drobnými věcnými dary, které vykouzlily úsměvy na tvářích. Třída Kapříků s novým druhem houby ,,Kruhovka duhová" se umístila mezi třemi nejlepšími výtvory.

 • Obrázek článku Soutěž ,,Svět v obrazech"

  MŠ Lidická 18. 12. 2020 | Michaela Krejčířová

  Děti ze třídy Berušky se zapojily do soutěže pořádané knihovnou Boskovice na téma ,,Svět v obrazech". Pavlínka, Anetka a Karolínka ve spolupráci s paní učitelkou vytvořily úžasnou práci. Ztvárnily oblíbenou pohádku ,,O řepě". Dětem bylo předáno ocenění ve čtvrtek 3. prosince s poděkováním za účast v soutěži a za skvělé vypořádání se s těžkým tématem.

 • Obrázek článku Soutěž ,, Klub přátel hub"

  MŠ Lidická 18. 12. 2020 | Michaela Krejčířová

  Městská knihovna Boskovice vyhlásila začátkem října výtvarnou soutěž ,,Klub přátel hub". Z našeho pracoviště se zúčastnily děti ze třídy Kuřátka a Skřivánci, které zapojily svoji fantazii a vytvořily originální a velmi zajímavé houby. Ze třídy Skřivánků objevila a popsala ,,Mochomůrku krajkovou" houbařka Karolínka, která byla oceněna mezi třemi nejlepšími. ,,Houběnku dřevnatou" objevili houbaři ze třídy Kuřátka. Ve čtvrtek 17. prosince byly dětem předány diplomy, knihy a dárkové předměty.

 • Obrázek článku Jižní Morava čte

  MŠ Na Dolech 13. 12. 2020 | Marie Kociánová

  Během podzimu se děti z naší mateřské školy zúčastnily výtvarné soutěže Jižní Morava čte. Výtvarná díla na téma ,,SVĚT V OBRAZECH" byla odměněna drobnými dárečky a diplomem.

 • Obrázek článku Projekt TŠ - "Boskovice v zimě"

  MŠ Komenského 08. 12. 2020 | Renata Klimešová

  "BOSKOVICE V ZIMĚ"

 • Obrázek článku SOUTĚŽ "SVĚT V OBRAZECH"

  MŠ Komenského 07. 12. 2020 | Renata Klimešová

  Výhra dětí ze třídy Zajíčci.

 • Obrázek článku TECHNICKÝ PROJEKT "MÁME RÁDI NAŠE KRÁSNÉ MĚSTO"

  MŠ Komenského 25. 11. 2020 | Renata Klimešová

  I v době covidové pandemie děti a paní učitelky MŠ Komenského nezahálí a vyrábí model města Boskovice.

 • Provoz MŠ Komenského, s platností od 2.11.2020

  MŠ Boskovice 30. 10. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  MŠ Komenského má v provozu všechny třídy mateřské školy .

 • Provoz MŠ Na Dolech, s platností od 2.11.2020

  MŠ Boskovice 30. 10. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Provoz na pracovišti MŠ na Dolech, s platností od 2.11.2020 probíhá ve všech třídách v provozních dobách jednotlivých tříd.