Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

 

Ředitelství MŠ:

email: dagmar.burianova@msboskovice.cz

ID datové schránky: b7yc362

tel: 605 189 609

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645

 

Mateřskou školu celkově navštěvuje 463 dětí ve dvaceti třídách. MŠ rozvíjí jejich vývojové a individuální potřeby, připravuje je na vstup do základní školy. Jednotlivá pracoviště plánují  činnosti podle svých podmínek a profilace školního vzdělávacího programu. Děti získávají nové poznatky v projektech dopravní výchovy, předplavecké, environmentální a jazykové výchovy. V mateřské škole je zřízena třída pro děti netříleté. V logopedických třídách je v souladu s doporučením školského poradenského zařízení poskytována intenzívní podpora jazykových dovedností dětem. Do MŠ jsou přijímány dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními.

 • Obrázek článku Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/21

  MŠ Boskovice 03. 04. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Ředitelka mateřské školy vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021, který se koná v období od 5. května do 13. května 2020 bez přítomnosti zákonných zástupců a dětí z důvodu uzavření mateřské školy.

 • PLATBY ŠKOLNÉHO V DOBĚ UZAVŘENÍ PROVOZU MŠ

  MŠ Boskovice 27. 03. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Vážení rodiče, vzhledem k nastalé situaci Vám bude vrácena záloha na stravné a školné za měsíc duben a současně vrácena poměrná část školného za měsíc březen, která činí 182,- Kč (8 dní). Celkové vyúčtování za školní rok 2019/2020 proběhne v řádném termínu, nejpozději do 31.8.2020. Od měsíce dubna Vás žádáme o zrušení trvalého příkazu na platby záloh do MŠ. Informace o platbách u příslušné vedoucí stravování příslušného pracoviště MŠ.

 • Mateřská škola Boskovice je od pátku 20. 3. 2020 na všech 3 pracovištích uzavřena.

  MŠ Boskovice 19. 03. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Mateřská škola Boskovice, p. o. je z důvodu nízkého počtu dětí od 20. 3. 2020 na všech 3 pracovištích uzavřena. Zákonní zástupce dítěte si může požádat o vystavení Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy. MŠ Boskovice, p. o. byla rozhodnutím hejtmana JhmK určena pro zajištění péče o děti rodičů vybraných profesí. Podrobnější informace uvedeny v obsahu.

 • NABÍDKA ČINNOSTÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY

  MŠ Boskovice 27. 03. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Vzhledem k současné situaci Vám nabízíme možnost připravovat vaše děti na školu prostřednictvím e-mailové komunikace. Třídní učitelky připraví pro předškoláky souhrn úkolů ze všech oblastí školní zralosti dle potřeb dětí. Každé pondělí vám zašlou nabídku činností pro děti na celý týden. Pokud máte zájem, zašlete, prosím, příslušným zástupkyním odloučených pracovišť e-mailovou adresu s uvedením jména a příjmení dítěte a třídy.

 • Obrázek článku Předškoláci v polytechnickém centru

  MŠ Komenského 03. 03. 2020 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 3. 3. byli předškoláci z naší mateřské školy pozváni do nového polytechnického centra ZŠ Sušilova.

 • Obrázek článku Vítání občánků

  MŠ Komenského 03. 03. 2020 | Dagmar Ševčíková

  V letošním školním roce vítají malé boskovické občánky básničkami a písničkami děti ze třídy Mravenečci.

 • Obrázek článku MASOPUSTNÍ VESELÍ

  MŠ Na Dolech 03. 03. 2020 | Marie Kociánová

  Na masopustní čtvrtek, bylo u nás ve školce velké veselí. Maškar se tu sešlo dost, tančily sobě pro radost. Byla také odměna! Co? No přece kobliha smažená.

 • Obrázek článku Masopust

  MŠ Komenského 27. 02. 2020 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 27. 2. jsme oslavili Masopust tradičním karnevalem. Děti splnily sedm pohádkových úkolů v jednotlivých třídách.

 • Obrázek článku Pozor, pálí!

  MŠ Komenského 25. 02. 2020 | Dagmar Ševčíková

  Děti ze třídy Sovičky a Sluníčka se zúčastnily programu " Pozor, pálí!", který uspořádala MAS Boskovice. Zábavnou formou získaly spoustu praktických informací týkajících se nebezpečí popálení.

 • Obrázek článku Pohádka v kině Panorama

  MŠ Komenského 18. 02. 2020 | Dagmar Ševčíková

  Ve středu 12. února děti z mateřské školy Komenského zhlédly v kině Panorama kreslenou pohádku Asterix a tajemství kouzelného lektvaru.