Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

IČO: 620 728 71

Ředitelství MŠ:

email: dagmar.burianova@msboskovice.cz

ID datové schránky: b7yc362

tel: 605 189 609

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645

 

Video prohlídka

Vítejte na stránkách Mateřské školy Boskovice, příspěvková organizace, kterou tvoří tři odloučená pracoviště - MŠ Lidická, MŠ Na Dolech a MŠ Komenského. Mateřskou školu celkově navštěvuje 463 dětí ve dvaceti třídách.

 • Zápis do mateřské školy pro ukrajinské občany s vízem o strpění nebo o dočasné ochraně z obvodu území Boskovice/зарахування до дитячого садка для громадян України з візою толерантності або тимчасового захисту, з району Босковіце

  MŠ Boskovice 02. 05. 2022 | Mgr. Dagmar Burianová

  Zápis proběhne ve čtvrtek 2. června 2022, od 8.00 hodin do 15.00 hodin v MŠ Komenského ulice za osobní účasti zákonného zástupce dítěte. Зарахування відбудеться у четвер, 2 червня 2022 року, з 8.00 до 15.00 у дитячому садку на вулиці Коменського за особистої участі законного опікуна дитини.

 • Zápis do mateřské školy pro školský obvod území obce Boskovice pro školní rok 2022/2023.

  MŠ Boskovice 31. 03. 2022 | Mgr. Dagmar Burianová

  Ředitelství Mateřské školy Boskovice vyhlašuje zápis k předškolnímu vzdělávání pro děti ze školského obvodu území obce Boskovice, který proběhne v úterý 3. května 2022, od 8.00 hodin do 16.00 hodin na všech pracovištích školy (Lidická, Na Dolech, Komenského) za osobní účasti zákonného zástupce dítěte. Den otevřených dveří proběhne na jednotlivých pracovištích školy: MŠ Lidická - středa 20. dubna, MŠ Na Dolech - čtvrtek 21. dubna, MŠ Komenského - úterý 26. dubna 2022, v době od 16.00 hodin do 18.00 hodin. Přesné informace o termínu, místu a průběhu zápisu včetně požadovaných dokumentů naleznete na webových stránkách školy v přiloženém souboru.

 • Informace o navýšení výše stravného od 1.5.2022

  MŠ Boskovice 25. 04. 2022 | Mgr. Dagmar Burianová

  S platností od 1.5.2022 se v souvislosti s nárůstem cen potravin od dodavatelů navyšuje výše stravného. POZOR! Není však nutné změnit výši zálohy na stravné. V případě potřeby kontaktujte vedoucí stravování odloučeného pracoviště mateřské školy.

 • Zápis do 1. tříd základní školy a informace o přípravné třídě

  MŠ Boskovice 18. 03. 2022 | Mgr. Dagmar Burianová

  Ředitelství Základní školy Boskovice oznamuje, že zápis dětí do 1. třídy proběhne ve středu 20. dubna 2022 v době od 13.00 do 17.00 hodin na všech pracovištích školy (nám. 9. května, Sušilova, Slovákova). Ve čtvrtek 24. 3. 2022 proběhla schůzka se zájemci o přípravnou třídu. Aktuálně registrujeme nízký zájem a je tedy pravděpodobné, že přípravná třída v příštím školním roce nebude zřízena. Ve středu 20. 4. 2022 proběhne zápis do 1. třídy a tento den bude i uzávěrkou přihlášek do přípravné třídy. Následně zveřejní ZŠ informaci o zřízení či nezřízení přípravné třídy.

 • Obrázek článku Den otevřených dveří v mateřské škole

  MŠ Boskovice 11. 03. 2022 | Mgr. Dagmar Burianová

  Den otevřených dveří proběhne v Mateřské škole Boskovice na jednotlivých odloučených pracovištích v měsíci dubnu 2022.

 • Informace o úhradě školného s platností od 19.10.2020

  MŠ Boskovice 22. 10. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Od kalendářního měsíce října 2020 až do odvolání se úplata za předškolní vzdělávání stanovuje ve výši poměrné měsíční částky školného (tj. 500,- Kč) k počtu dní provozu třídy nebo pracoviště mateřské školy v kalendářním měsíci. Zálohové platby zůstávají ve stejné výši, přeplatky budou zaslány s vyúčtováním stravného. Případné individuální informace podá zákonným zástupcům vedoucí stravování odloučeného pracoviště MŠ.

 • Informace o provozu mateřské školy

  MŠ Boskovice 10. 09. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Vážení rodiče, žádáme Vás o zvýšenou pozornost aktuálně zveřejňovaným informacím na webových stránkách školy www.msboskovice.cz (Hlavní strana Mateřská škola). Případné nedostačující personální zajištění mateřské školy se může odrazit v provozu MŠ Boskovice, jednotlivých tříd (odloučená pracoviště MŠ Lidická, MŠ Na Dolech, MŠ Komenského) v následujících dnech. Jednotlivé třídy mohou být den ze dne zkráceny v provozu, případně také uzavřeny. Za vzniklé závažné komplikace spojené s preventivními opatřeními provozu se předem omlouváme. Děkujeme za pochopení. Mgr. Dagmar Burianová, ředitelka

 • Školní řád

  MŠ Boskovice 03. 08. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová