Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

 

Ředitelství MŠ:

email: ms@boskovice.cz

ID datové schránky: b7yc362

tel: 511 123 050

tel: 516 452 031

tel: 725 704 894

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645

 

Mateřskou školu celkově navštěvuje 463 dětí ve dvaceti třídách. MŠ rozvíjí jejich vývojové a individuální potřeby, připravuje je na vstup do základní školy. Jednotlivá pracoviště plánují  činnosti podle svých podmínek a profilace školního vzdělávacího programu. Děti získávají nové poznatky v projektech dopravní výchovy, předplavecké, environmentální a jazykové výchovy. V mateřské škole je zřízena třída pro děti netříleté. V logopedických třídách je v souladu s doporučením školského poradenského zařízení poskytována intenzívní podpora jazykových dovedností dětem. Do MŠ jsou přijímány dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními.

 • Obrázek článku Pohádka v kině Panorama

  MŠ Komenského 18. 02. 2020 | Dagmar Ševčíková

  Ve středu 12. února děti z mateřské školy Komenského zhlédly v kině Panorama kreslenou pohádku Asterix a tajemství kouzelného lektvaru.

 • Obrázek článku Masopustní veselí

  MŠ Na Dolech 18. 02. 2020 | Marie Kociánová

  I když vám to není just, ve čtvrtek 27.února bude u nás Masopust. Medvěd jančí, basa bručí, všichni tančí, jak se sluší. Veselí je všude a v naší třídě maškarní rej bude. Prosíme rodiče, aby dětem připravily masky, které si děti před příchodem do tříd oblečou.

 • Obrázek článku Lyžování v Olešnici

  MŠ Na Dolech 18. 02. 2020 | Marie Kociánová

  Ve středu 5. února proběhlo v Olešnici slavnostní zakončení lyžařského kurzu, kterého se účastnily i děti z naší školy. Závěrečný karneval se dětem velmi líbil.

 • Obrázek článku Maňáskové divadlo ,,Sněhurka"

  MŠ Na Dolech 18. 02. 2020 | Marie Kociánová

  V pátek 14. února děti shlédly maňáskové divadlo ,,Sněhurka". Dětem se pohádka velmi líbila, proto byla na závěr odměněna velkým potleskem.

 • Obrázek článku Vystoupení pro handicapované

  MŠ Na Dolech 12. 02. 2020 | Marie Kociánová

  Ve čtvrtek 23.ledna se děti ze třídy žabiček a delfínků zúčastnily programu pro handicapované ve skleníku. Vystoupily s pódiovou skladbou na hudbu z pohádky ,,Ledové království". Vystoupení se dětem velmi zdařilo a bylo odměněno zasloužilým potleskem.

 • Obrázek článku Masopustní rej 2020

  MŠ Lidická 11. 02. 2020 | Michaela Krejčířová

  MŠ Boskovice, pracoviště Lidická pořádá v úterý 25.2. 2020 dopoledne od 9:00 hodin v prostorách MŠ ,,Masopustní rej pro děti". Prosíme rodiče o přípravu masek a převleků, které dětem ráno obléknou. Těšíme se na společné hry a veselí v jednotlivých třídách!

 • Prohlášení o přístupnosti

  MŠ Boskovice 11. 02. 2020 | Tomáš Hejč

 • Obrázek článku Lyžařský výcvik 2020

  MŠ Lidická 10. 02. 2020 | Michaela Krejčířová

  Ve středu 5.2. 2020 předškoláci absolvovali lyžařský výcvik v Olešnici, který slavnostně ukončili karnevalem.

 • GDPR

  MŠ Boskovice 10. 02. 2020 | Tomáš Hejč

 • Obrázek článku Lyžařský kurz

  MŠ Komenského 09. 02. 2020 | Dagmar Ševčíková

  I v letošním školním roce se mohly děti zúčastnit lyžařského kurzu v Olešnici. Ve středu 5. února proběhlo jeho slavností zakončení v podobě karnevalu.