Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

IČO: 620 728 71

Ředitelství MŠ:

email: dagmar.burianova@msboskovice.cz

ID datové schránky: b7yc362

tel: 605 189 609

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645

 

Video prohlídka

Vítejte na stránkách Mateřské školy Boskovice, příspěvková organizace, kterou tvoří tři odloučená pracoviště - MŠ Lidická, MŠ Na Dolech a MŠ Komenského. Mateřskou školu celkově navštěvuje 463 dětí ve dvaceti třídách.

 • Výsledky zápisu do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

  MŠ Boskovice 20. 05. 2022 | Mgr. Dagmar Burianová

  Zápis do Mateřské školy Boskovice, příspěvkové organizace proběhl v období od 2. května do 12. května 2022, a to za osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podalo v řádném termínu zápisu 204 zákonných zástupců dětí, z toho bylo 197 žádostí o pravidelnou docházku do běžných tříd, 3 žádosti do třídy logopedické a 4 žádosti o individuální předškolní vzdělávání. Žádosti byly v přijímacím řízení posouzeny podle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od šk.r. 2022/2023 v Mateřské škole Boskovice, předložených podkladů a bodově ohodnoceny. Kladné rozhodnutí o přijetí do MŠ obdrží celkově 152 žádostí. Kapacita mateřské školy bude naplněna. Výsledek přijímacího řízení naleznete v přiloženém souboru pod přiděleným registračním číslem vaší žádosti.

 • Zápis do mateřské školy pro ukrajinské občany s vízem o strpění nebo o dočasné ochraně z obvodu území Boskovice/зарахування до дитячого садка для громадян України з візою толерантності або тимчасового захисту, з району Босковіце

  MŠ Boskovice 02. 05. 2022 | Mgr. Dagmar Burianová

  Zápis proběhne ve čtvrtek 2. června 2022, od 8.00 hodin do 15.00 hodin v MŠ Komenského ulice za osobní účasti zákonného zástupce dítěte. Зарахування відбудеться у четвер, 2 червня 2022 року, з 8.00 до 15.00 у дитячому садку на вулиці Коменського за особистої участі законного опікуна дитини.

 • Informace o navýšení výše stravného od 1.5.2022

  MŠ Boskovice 25. 04. 2022 | Mgr. Dagmar Burianová

  S platností od 1.5.2022 se v souvislosti s nárůstem cen potravin od dodavatelů navyšuje výše stravného. POZOR! Není však nutné změnit výši zálohy na stravné. V případě potřeby kontaktujte vedoucí stravování odloučeného pracoviště mateřské školy.

 • Zápis do 1. tříd základní školy a informace o přípravné třídě

  MŠ Boskovice 18. 03. 2022 | Mgr. Dagmar Burianová

  Ředitelství Základní školy Boskovice oznamuje, že zápis dětí do 1. třídy proběhne ve středu 20. dubna 2022 v době od 13.00 do 17.00 hodin na všech pracovištích školy (nám. 9. května, Sušilova, Slovákova). Ve čtvrtek 24. 3. 2022 proběhla schůzka se zájemci o přípravnou třídu. Aktuálně registrujeme nízký zájem a je tedy pravděpodobné, že přípravná třída v příštím školním roce nebude zřízena. Ve středu 20. 4. 2022 proběhne zápis do 1. třídy a tento den bude i uzávěrkou přihlášek do přípravné třídy. Následně zveřejní ZŠ informaci o zřízení či nezřízení přípravné třídy.

 • Obrázek článku Den otevřených dveří v mateřské škole

  MŠ Boskovice 11. 03. 2022 | Mgr. Dagmar Burianová

  Den otevřených dveří proběhne v Mateřské škole Boskovice na jednotlivých odloučených pracovištích v měsíci dubnu 2022.

 • Informace o úhradě školného s platností od 19.10.2020

  MŠ Boskovice 22. 10. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Od kalendářního měsíce října 2020 až do odvolání se úplata za předškolní vzdělávání stanovuje ve výši poměrné měsíční částky školného (tj. 500,- Kč) k počtu dní provozu třídy nebo pracoviště mateřské školy v kalendářním měsíci. Zálohové platby zůstávají ve stejné výši, přeplatky budou zaslány s vyúčtováním stravného. Případné individuální informace podá zákonným zástupcům vedoucí stravování odloučeného pracoviště MŠ.

 • Informace o provozu mateřské školy

  MŠ Boskovice 10. 09. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Vážení rodiče, žádáme Vás o zvýšenou pozornost aktuálně zveřejňovaným informacím na webových stránkách školy www.msboskovice.cz (Hlavní strana Mateřská škola). Případné nedostačující personální zajištění mateřské školy se může odrazit v provozu MŠ Boskovice, jednotlivých tříd (odloučená pracoviště MŠ Lidická, MŠ Na Dolech, MŠ Komenského) v následujících dnech. Jednotlivé třídy mohou být den ze dne zkráceny v provozu, případně také uzavřeny. Za vzniklé závažné komplikace spojené s preventivními opatřeními provozu se předem omlouváme. Děkujeme za pochopení. Mgr. Dagmar Burianová, ředitelka

 • Školní řád

  MŠ Boskovice 03. 08. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová