Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

 

Ředitelství MŠ:

email: dagmar.burianova@msboskovice.cz

ID datové schránky: b7yc362

tel: 605 189 609

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645

 

Mateřskou školu celkově navštěvuje 463 dětí ve dvaceti třídách. MŠ rozvíjí jejich vývojové a individuální potřeby, připravuje je na vstup do základní školy. Jednotlivá pracoviště plánují  činnosti podle svých podmínek a profilace školního vzdělávacího programu. Děti získávají nové poznatky v projektech dopravní výchovy, předplavecké, environmentální a jazykové výchovy. V mateřské škole je zřízena třída pro děti netříleté. V logopedických třídách je v souladu s doporučením školského poradenského zařízení poskytována intenzívní podpora jazykových dovedností dětem. Do MŠ jsou přijímány dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními.

 • Provoz ve třídě Ježečci obnoven od čtvrtka 17.9.2020

  MŠ Boskovice 16. 09. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Vážení rodiče, od čtvrtka 17.9.2020, tj. od zítřka, je třída Ježečci opět v provozu se svými třídními učitelkami. Věci vašich dětí ze šatny třídy Zajíčci, budete mít ráno v šatně třídy Ježečci. Děkujeme za pochopení.

 • Výzva

  MŠ Boskovice 10. 09. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Pro případ personálního nedostatku z důvodu pracovních neschopností hledáme potenciální zájemce o práci na DPP/DPČ – učitelky MŠ (nutná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících) a kuchařky, uklízečky. V případě zájmu kontaktujte ředitelku MŠ Boskovice, Mgr. Dagmar Burianovou přes e-mail dagmar.burianova@msboskovice.cz nebo na tel. čísle 605 189 609.

 • Informace o provozu mateřské školy

  MŠ Boskovice 10. 09. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Vážení rodiče, žádáme Vás o zvýšenou pozornost aktuálně zveřejňovaným informacím na webových stránkách školy www.msboskovice.cz (Hlavní strana Mateřská škola). Případné nedostačující personální zajištění mateřské školy se může odrazit v provozu MŠ Boskovice, jednotlivých tříd (odloučená pracoviště MŠ Lidická, MŠ Na Dolech, MŠ Komenského) v následujících dnech. Jednotlivé třídy mohou být den ze dne přesouvány, rozdělovány, případně také uzavřeny. Za vzniklé závažné komplikace spojené s preventivními opatřeními provozu se předem omlouváme. Děkujeme za pochopení. Mgr. Dagmar Burianová, ředitelka

 • Povinnost nošení roušek ve společných prostorách MŠ

  MŠ Boskovice 09. 09. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Vážení rodiče, od čtvrtka 10.9.2020 platí povinné nošení roušek ve veřejných prostorách budov. Pro mateřskou školu se jedná o povinné nošení ve společných prostorách MŠ tj. na chodbách, v šatnách. Dětí a pedagogických pracovníků v mateřské škole se toto nařízení netýká.

 • Organizace provozu MŠ Komenského, platná od 7.9.2020

  MŠ Komenského 03. 09. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

 • Organizační opatření MŠ Lidická , platná od 7.9.2020

  MŠ Lidická 03. 09. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

 • Organizační opatření MŠ Na Dolech, platná od 1.9.2020

  MŠ Na Dolech 26. 08. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

 • INFORMACE PRO RODIČE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  MŠ Boskovice 25. 08. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Informace o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech, o podmínkách provozu jednotlivých odloučených pracovišť ve školním roce 2020/2021.

 • Školní řád

  MŠ Boskovice 03. 08. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová