Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

 

Ředitelství MŠ:

email: dagmar.burianova@msboskovice.cz

ID datové schránky: b7yc362

tel: 605 189 609

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645

 

Mateřskou školu celkově navštěvuje 463 dětí ve dvaceti třídách. MŠ rozvíjí jejich vývojové a individuální potřeby, připravuje je na vstup do základní školy. Jednotlivá pracoviště plánují  činnosti podle svých podmínek a profilace školního vzdělávacího programu. Děti získávají nové poznatky v projektech dopravní výchovy, předplavecké, environmentální a jazykové výchovy. V mateřské škole je zřízena třída pro děti netříleté. V logopedických třídách je v souladu s doporučením školského poradenského zařízení poskytována intenzívní podpora jazykových dovedností dětem. Do MŠ jsou přijímány dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními.

 • Výsledky zápisu do mateřské školy

  MŠ Boskovice 29. 05. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 proběhl v období od 5. května do 13. května 2020. Podáno bylo 149 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Výsledek přijímacího řízení naleznete pod přiděleným registračním číslem vaší žádosti. O přiděleném registračním čísle žádosti obdržel zákonný zástupce dítěte zprávu na e-mailovou adresu, ze které byla žádost odeslána. Výsledky přijímacího řízení naleznete v přiložených souborech.

 • OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY od pondělí 11. května 2020.

  MŠ Boskovice 22. 04. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Mateřská škola Boskovice obnovuje provoz na jednotlivých pracovištích od pondělí 11. května 2020.

 • INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ ZE TŘÍDY MEDVÍDCI A ŠNEČCI

  MŠ Boskovice 06. 04. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Vážení rodiče dětí, které docházejí v tomto školním roce do třídy Medvídci a Šnečci, sdělte nám, prosím, zda máte zájem ve školním roce 2020/2021 o přestup vašeho dítěte na jiné pracoviště mateřské školy. Váš požadavek zašlete na e-mailovou adresu: renata.klimesova@msboskovice.cz nejpozději do 30. dubna 2020.

 • PLATBY ŠKOLNÉHO V DOBĚ UZAVŘENÍ PROVOZU MŠ

  MŠ Boskovice 27. 03. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Vážení rodiče, vzhledem k nastalé situaci Vám bude vrácena záloha na stravné a školné za měsíc duben a současně vrácena poměrná část školného za měsíc březen, která činí 182,- Kč (8 dní). Celkové vyúčtování za školní rok 2019/2020 proběhne v řádném termínu, nejpozději do 31.8.2020. Od měsíce dubna Vás žádáme o zrušení trvalého příkazu na platby záloh do MŠ. Informace o platbách u příslušné vedoucí stravování příslušného pracoviště MŠ.

 • Mateřská škola Boskovice je od pátku 20. 3. 2020 na všech 3 pracovištích uzavřena.

  MŠ Boskovice 19. 03. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Mateřská škola Boskovice, p. o. je z důvodu nízkého počtu dětí od 20. 3. 2020 na všech 3 pracovištích uzavřena. Zákonní zástupce dítěte si může požádat o vystavení Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy. MŠ Boskovice, p. o. byla rozhodnutím hejtmana JhmK určena pro zajištění péče o děti rodičů vybraných profesí. Podrobnější informace uvedeny v obsahu.

 • Obrázek článku Hledáme speciálního pedagoga

  MŠ Lidická 26. 04. 2020 | Michaela Krejčířová

  Mateřská škola Boskovice, pracoviště Lidická přijme do pracovního poměru speciálního pedagoga /nejlépe státní zkouška z logopedie, surdopedie/ - zástup za pracovní neschopnost. Případní zájemci hlaste se u vedení MŠ Boskovice. Kontakt: michaela.krejcirova@msboskovice.cz, tel. 516 452 031, mob. 736 765 712. Nástup možný ihned.

 • NABÍDKA ČINNOSTÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY

  MŠ Boskovice 27. 03. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Vzhledem k současné situaci Vám nabízíme možnost připravovat vaše děti na školu prostřednictvím e-mailové komunikace. Třídní učitelky připraví pro předškoláky souhrn úkolů ze všech oblastí školní zralosti dle potřeb dětí. Každé pondělí vám zašlou nabídku činností pro děti na celý týden. Pokud máte zájem, zašlete, prosím, příslušným zástupkyním odloučených pracovišť e-mailovou adresu s uvedením jména a příjmení dítěte a třídy.

 • Obrázek článku Předškoláci v polytechnickém centru

  MŠ Komenského 03. 03. 2020 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 3. 3. byli předškoláci z naší mateřské školy pozváni do nového polytechnického centra ZŠ Sušilova.

 • Obrázek článku Vítání občánků

  MŠ Komenského 03. 03. 2020 | Dagmar Ševčíková

  V letošním školním roce vítají malé boskovické občánky básničkami a písničkami děti ze třídy Mravenečci.

 • Obrázek článku MASOPUSTNÍ VESELÍ

  MŠ Na Dolech 03. 03. 2020 | Marie Kociánová

  Na masopustní čtvrtek, bylo u nás ve školce velké veselí. Maškar se tu sešlo dost, tančily sobě pro radost. Byla také odměna! Co? No přece kobliha smažená.