Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

 

Ředitelství MŠ:

email: dagmar.burianova@msboskovice.cz

ID datové schránky: b7yc362

tel: 605 189 609

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645

 

Mateřskou školu celkově navštěvuje 463 dětí ve dvaceti třídách. MŠ rozvíjí jejich vývojové a individuální potřeby, připravuje je na vstup do základní školy. Jednotlivá pracoviště plánují  činnosti podle svých podmínek a profilace školního vzdělávacího programu. Děti získávají nové poznatky v projektech dopravní výchovy, předplavecké, environmentální a jazykové výchovy. V mateřské škole je zřízena třída pro děti netříleté. V logopedických třídách je v souladu s doporučením školského poradenského zařízení poskytována intenzívní podpora jazykových dovedností dětem. Do MŠ jsou přijímány dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními.

 • Obrázek článku Provoz v MŠ Na Dolech pro rodiče vybraných profesí

  MŠ Boskovice 28. 02. 2021 | Mgr. Dagmar Burianová

  MŠ Boskovice zajišťuje od pondělí 1. 3. 2021 provoz 2 tříd pro děti rodičů, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, příspěvkových organizací Jihomoravského kraje v oblasti sociální, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogičtí nebo nepedagogičtí pracovníci určené školy nebo školského zařízení, a to na pracovišti MŠ Na Dolech ve třídách Žabičky a Želvičky v době od 6.30 hodin do 16.00 hodin.

 • Obrázek článku Uzavření MŠ od 1.3.2021

  MŠ Boskovice 28. 02. 2021 | Mgr. Dagmar Burianová

  Na základě rozhodnutí Vlády ČR bude od pondělí 1. 3. 2021 Mateřská škola Boskovice uzavřena. V případě nových aktuálních skutečností vás o nich budeme co nejdříve informovat.

 • Provoz MŠ Komenského, s platností od 2.11.2020

  MŠ Boskovice 30. 10. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  MŠ Komenského má v provozu všechny třídy mateřské školy .

 • Provoz MŠ Na Dolech, s platností od 2.11.2020

  MŠ Boskovice 30. 10. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Provoz na pracovišti MŠ na Dolech, s platností od 2.11.2020 probíhá ve všech třídách v provozních dobách jednotlivých tříd.

 • Provoz MŠ Lidická, s platností od 2.11.2020

  MŠ Boskovice 30. 10. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Provoz na pracovišti MŠ Lidická, s platností od 2.11.2020 probíhá ve všech třídách mateřské školy v uvedené provozní době tříd.

 • Informace o úhradě školného s platností od 19.10.2020

  MŠ Boskovice 22. 10. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Od kalendářního měsíce října 2020 až do odvolání se úplata za předškolní vzdělávání stanovuje ve výši poměrné měsíční částky školného (tj. 500,- Kč) k počtu dní provozu třídy nebo pracoviště mateřské školy v kalendářním měsíci. Zálohové platby zůstávají ve stejné výši, přeplatky budou zaslány s vyúčtováním stravného. Případné individuální informace podá zákonným zástupcům vedoucí stravování odloučeného pracoviště MŠ.

 • Informace o provozu mateřské školy

  MŠ Boskovice 10. 09. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Vážení rodiče, žádáme Vás o zvýšenou pozornost aktuálně zveřejňovaným informacím na webových stránkách školy www.msboskovice.cz (Hlavní strana Mateřská škola). Případné nedostačující personální zajištění mateřské školy se může odrazit v provozu MŠ Boskovice, jednotlivých tříd (odloučená pracoviště MŠ Lidická, MŠ Na Dolech, MŠ Komenského) v následujících dnech. Jednotlivé třídy mohou být den ze dne zkráceny v provozu, případně také uzavřeny. Za vzniklé závažné komplikace spojené s preventivními opatřeními provozu se předem omlouváme. Děkujeme za pochopení. Mgr. Dagmar Burianová, ředitelka

 • INFORMACE PRO RODIČE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  MŠ Boskovice 25. 08. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Informace o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech, o podmínkách provozu jednotlivých odloučených pracovišť ve školním roce 2020/2021.

 • Školní řád

  MŠ Boskovice 03. 08. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová