Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

 

Ředitelství MŠ:

email: dagmar.burianova@msboskovice.cz

ID datové schránky: b7yc362

tel: 605 189 609

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645

 

Mateřskou školu celkově navštěvuje 463 dětí ve dvaceti třídách. MŠ rozvíjí jejich vývojové a individuální potřeby, připravuje je na vstup do základní školy. Jednotlivá pracoviště plánují  činnosti podle svých podmínek a profilace školního vzdělávacího programu. Děti získávají nové poznatky v projektech dopravní výchovy, předplavecké, environmentální a jazykové výchovy. V mateřské škole je zřízena třída pro děti netříleté. V logopedických třídách je v souladu s doporučením školského poradenského zařízení poskytována intenzívní podpora jazykových dovedností dětem. Do MŠ jsou přijímány dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními.

 • Uzavření MŠ - vánoční prázdniny 2020

  MŠ Boskovice 25. 11. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Ředitelství Mateřské školy Boskovice, příspěvkové organizace oznamuje, že mateřská škola bude v době vánočních prázdnin tj. v době od 28.12.2020 do 31.12.2020 uzavřena.

 • Obrázek článku TECHNICKÝ PROJEKT "MÁME RÁDI NAŠE KRÁSNÉ MĚSTO"

  MŠ Komenského 25. 11. 2020 | Renata Klimešová

  I v době covidové pandemie děti a paní učitelky MŠ Komenského nezahálí a vyrábí model města Boskovice.

 • Provoz MŠ Komenského, s platností od 2.11.2020

  MŠ Boskovice 30. 10. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  MŠ Komenského má v provozu všechny třídy mateřské školy .

 • Provoz MŠ Na Dolech, s platností od 2.11.2020

  MŠ Boskovice 30. 10. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Provoz na pracovišti MŠ na Dolech, s platností od 2.11.2020 probíhá ve všech třídách v provozních dobách jednotlivých tříd.

 • Provoz MŠ Lidická, s platností od 2.11.2020

  MŠ Boskovice 30. 10. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Provoz na pracovišti MŠ Lidická, s platností od 2.11.2020 probíhá ve všech třídách mateřské školy v uvedené provozní době tříd.

 • Informace o úhradě školného s platností od 19.10.2020

  MŠ Boskovice 22. 10. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Od kalendářního měsíce října 2020 až do odvolání se úplata za předškolní vzdělávání stanovuje ve výši poměrné měsíční částky školného (tj. 500,- Kč) k počtu dní provozu třídy nebo pracoviště mateřské školy v kalendářním měsíci. Zálohové platby zůstávají ve stejné výši, přeplatky budou zaslány s vyúčtováním stravného. Případné individuální informace podá zákonným zástupcům vedoucí stravování odloučeného pracoviště MŠ.

 • Informace o provozu mateřské školy

  MŠ Boskovice 10. 09. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Vážení rodiče, žádáme Vás o zvýšenou pozornost aktuálně zveřejňovaným informacím na webových stránkách školy www.msboskovice.cz (Hlavní strana Mateřská škola). Případné nedostačující personální zajištění mateřské školy se může odrazit v provozu MŠ Boskovice, jednotlivých tříd (odloučená pracoviště MŠ Lidická, MŠ Na Dolech, MŠ Komenského) v následujících dnech. Jednotlivé třídy mohou být den ze dne zkráceny v provozu, případně také uzavřeny. Za vzniklé závažné komplikace spojené s preventivními opatřeními provozu se předem omlouváme. Děkujeme za pochopení. Mgr. Dagmar Burianová, ředitelka

 • Povinnost nošení roušek ve společných prostorách MŠ

  MŠ Boskovice 09. 09. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Vážení rodiče, od čtvrtka 10.9.2020 platí povinné nošení roušek ve veřejných prostorách budov. Pro mateřskou školu se jedná o povinné nošení ve společných prostorách MŠ tj. na chodbách, v šatnách. Dětí a pedagogických pracovníků v mateřské škole se toto nařízení netýká.

 • Organizace provozu MŠ Komenského, platná od 7.9.2020

  MŠ Komenského 03. 09. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

 • Organizační opatření MŠ Lidická , platná od 7.9.2020

  MŠ Lidická 03. 09. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová