Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

IČO: 620 728 71

Ředitelství MŠ:

email: dagmar.burianova@msboskovice.cz

ID datové schránky: b7yc362

tel: 605 189 609

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645

 

Video prohlídka

Vítejte na stránkách Mateřské školy Boskovice, příspěvková organizace, kterou tvoří tři odloučená pracoviště - MŠ Lidická, MŠ Na Dolech a MŠ Komenského. Mateřskou školu celkově navštěvuje 463 dětí ve dvaceti třídách.

 • Radostné Vánoce a šťastný nový rok 2022

  MŠ Boskovice 20. 12. 2021 | Mgr. Dagmar Burianová

  Vážení rodiče, přejeme Vám s blížícími se vánočními svátky, hodně krásných chvil prožitých v kruhu svých nejbližších. Do nového roku přejeme hlavně pevné zdraví, hodně optimismu a radostných dnů.

 • Obrázek článku Vánoční prázdniny 2021

  MŠ Boskovice 20. 12. 2021 | Mgr. Dagmar Burianová

  Vánoční prázdniny v mateřské škole budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v pátek 31. prosince 2021. Provoz mateřské školy začne v pondělí 3. ledna 2022.

 • Informace o provozu mateřské školy od 1.9.2021 vzhledem ke Covid-19

  MŠ Boskovice 26. 08. 2021 | Mgr. Dagmar Burianová

  Dle materiálu Soubor doporučení pro školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 se na děti v mateřské škole nevztahuje povinné screeningové testování. Nadále platí dle Mimořádného opatření MZDR ze dne 30.7.2021 povinnost pro pohyb dospělých osob ve vnitřním prostoru školy s ochranným prostředkem dýchacích cest (vyjma výjimek uvedených v materiálu).

 • Aktuální informace pro nástup dětí v souvislosti s režimem návratu ze zahraničí

  MŠ Boskovice 31. 07. 2021 | Mgr. Dagmar Burianová

 • Informace o úhradě školného s platností od 19.10.2020

  MŠ Boskovice 22. 10. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Od kalendářního měsíce října 2020 až do odvolání se úplata za předškolní vzdělávání stanovuje ve výši poměrné měsíční částky školného (tj. 500,- Kč) k počtu dní provozu třídy nebo pracoviště mateřské školy v kalendářním měsíci. Zálohové platby zůstávají ve stejné výši, přeplatky budou zaslány s vyúčtováním stravného. Případné individuální informace podá zákonným zástupcům vedoucí stravování odloučeného pracoviště MŠ.

 • Informace o provozu mateřské školy

  MŠ Boskovice 10. 09. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

  Vážení rodiče, žádáme Vás o zvýšenou pozornost aktuálně zveřejňovaným informacím na webových stránkách školy www.msboskovice.cz (Hlavní strana Mateřská škola). Případné nedostačující personální zajištění mateřské školy se může odrazit v provozu MŠ Boskovice, jednotlivých tříd (odloučená pracoviště MŠ Lidická, MŠ Na Dolech, MŠ Komenského) v následujících dnech. Jednotlivé třídy mohou být den ze dne zkráceny v provozu, případně také uzavřeny. Za vzniklé závažné komplikace spojené s preventivními opatřeními provozu se předem omlouváme. Děkujeme za pochopení. Mgr. Dagmar Burianová, ředitelka

 • Školní řád

  MŠ Boskovice 03. 08. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová