MŠ Komenského

Bílkova

Mateřská škola Komenského ul. je umístěna na sídlišti Pod Oborou, v blízkosti základní školy, penzionu pro seniory, historické části města. Rozlehlá školní zahrada nabízí možnost celoročního využívání k rozmanitým pohybovým aktivitám dětí..

NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
MÁM RÁD SVOJE MĚSTO, KAMARÁDY A PŘÍRODU.
více o škole

 • Inromace pro rodiče nově přijatých dětí

  MŠ Komenského 22. 06. 2020 | Dagmar Ševčíková

  V příloze se dočtete informace, co naše MŠ nabízí, co dítě do MŠ potřebuje, krátké informace ke stravování a způsob vstupu do budovy MŠ.

 • Čipy pro nově přijaté děti- 2020/2021

  MŠ Komenského 19. 06. 2020 | Dagmar Ševčíková

  Při vstupu do budovy MŠ se používá čip, proto prosíme rodiče nově přijatých dětí, aby nejpozději do konce července nahlásili počet čipů na e-mailovou adresu: josef.sevcik@msboskovice.cz. Více informací viz. příloha.

 • Informace ke stravování 2020/2021

  MŠ Komenského 19. 06. 2020 | Dagmar Ševčíková

  V přílohách zasíláme informace o stravování pro nový školní rok 2020/2021. Přiloženou dohodu vyplňte čitelně a odevzdejte první týden v září třídním učitelkám ve Vaší třídě - viz. příloha: "Dohoda o úplatě". Záloha trvalého příkazu se určuje podle věku strávníka, viz. příloha: "Informace o stravování".

 • Variabilní symboly nově přijatých dětí pro školní rok 2020/2021

  MŠ Komenského 19. 06. 2020 | Dagmar Ševčíková

  Rozdělení nově přijatých dětí do tříd bude zveřejněno v druhé polovině srpna.

 • Obrázek článku Předškoláci v polytechnickém centru

  MŠ Komenského 03. 03. 2020 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 3. 3. byli předškoláci z naší mateřské školy pozváni do nového polytechnického centra ZŠ Sušilova.

 • Obrázek článku Vítání občánků

  MŠ Komenského 03. 03. 2020 | Dagmar Ševčíková

  V letošním školním roce vítají malé boskovické občánky básničkami a písničkami děti ze třídy Mravenečci.

 • Obrázek článku Masopust

  MŠ Komenského 27. 02. 2020 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 27. 2. jsme oslavili Masopust tradičním karnevalem. Děti splnily sedm pohádkových úkolů v jednotlivých třídách.

 • Obrázek článku Pozor, pálí!

  MŠ Komenského 25. 02. 2020 | Dagmar Ševčíková

  Děti ze třídy Sovičky a Sluníčka se zúčastnily programu " Pozor, pálí!", který uspořádala MAS Boskovice. Zábavnou formou získaly spoustu praktických informací týkajících se nebezpečí popálení.

 • Obrázek článku Pohádka v kině Panorama

  MŠ Komenského 18. 02. 2020 | Dagmar Ševčíková

  Ve středu 12. února děti z mateřské školy Komenského zhlédly v kině Panorama kreslenou pohádku Asterix a tajemství kouzelného lektvaru.

 • Obrázek článku Lyžařský kurz

  MŠ Komenského 09. 02. 2020 | Dagmar Ševčíková

  I v letošním školním roce se mohly děti zúčastnit lyžařského kurzu v Olešnici. Ve středu 5. února proběhlo jeho slavností zakončení v podobě karnevalu.

 • Obrázek článku Tanec princezen

  MŠ Komenského 02. 02. 2020 | Dagmar Ševčíková

  23. ledna děvčátka ze třídy Sovičky zatancovala Tanec princezen na akci pro handicapované v zámeckém skleníku.

 • Obrázek článku Sněhurka a sedm trpaslíků

  MŠ Komenského 20. 01. 2020 | Dagmar Ševčíková

  V pondělí 20. 1. navštívilo naši mateřskou školu maňáskové divadlo z Olomouce. Tentokrát děti zhlédly klasickou pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků.

 • Obrázek článku Vánoční besídky

  MŠ Komenského 11. 01. 2020 | Dagmar Ševčíková

  V posledním předvánočním týdnu se v jednotlivých třídách naší MŠ konaly vánoční besídky a vánoční tvoření.

 • Obrázek článku Princové jsou na draka

  MŠ Komenského 17. 12. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Každý rok studenti z domova mládeže připraví pro naše děti nějakou známou televizní pohádku. Tentokrát jsme v zámeckém skleníku zhlédli pohádku s písničkami Princové jsou na draka.

 • Obrázek článku Třídíme odpad

  MŠ Komenského 12. 12. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Děkujeme zřizovateli MŠ Boskovice, zejména panu místostarostovi Ing. Lukáši Holíkovi, paní Ing. Pavle Novákové a paní Ing. Anetě Sedláčkové za darování odpadkových košů na tříděný odpad. Pomocí nich se děti učí, jak důležité je třídit odpad a chránit naši přírodu.

 • Obrázek článku Vánoční zpívánky

  MŠ Komenského 12. 12. 2019 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 9. prosince pan Čapčuch rozezpíval děti i paní učitelky z naší mateřské školy a jako obvykle s sebou přivezl také dobrou náladu. Tentokrát jsme si zazpívali zejména zimní písničky a vánoční koledy.

 • Obrázek článku Vánoční jarmark

  MŠ Komenského 09. 12. 2019 | Dagmar Ševčíková

  V pátek 6. prosince děti ze třídy Ježečci vystoupily na vánočním jarmarku.

 • Obrázek článku Rozsvěcování vánočního stromu

  MŠ Komenského 06. 12. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 5. prosince se rozzářil stromeček na naší školní zahradě. I letos nám jej pomohl rozsvítit svatý Mikuláš s andílky a čertíky. U stromečku jsme si zazpívali vánoční koledy. Za krásně připravenou akci děkujeme studentkám SPgŠ Boskovice a p. profesorce M. Honzírkové.

 • Obrázek článku Mikulášská nadílka

  MŠ Komenského 06. 12. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 5. 12. přišel do naší MŠ Mikuláš s celou družinou. Děti zhlédly krátkou pohádku o nezbedných čertících, kteří kradli zlatá jablíčka z andělské zahrádky. Potom Mikuláši zazpívaly připravenou písničku a slíbily, že budou hodné. Za to na ně čekala sladká odměna.

 • Obrázek článku Vánoční tvořivé dílny

  MŠ Komenského 06. 12. 2019 | Dagmar Ševčíková

  V pátek 29. listopadu si děti vyrobily mnoho krásných vánočních výrobků na tvořivých dílnách v sokolovně. Akci pro nás připravila MAS Boskovice.

 • Obrázek článku Vystoupení v Penzionu

  MŠ Komenského 04. 12. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Předvánoční chvíle zpříjemnily seniorům v Penzionu Boskovice písničkami a tanečky děti ze třídy Veverky, Ježečci a Sluníčka.

 • Obrázek článku Vystoupení ve skleníku

  MŠ Komenského 11. 11. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 7. 11. děti ze třídy Sovičky zatancovaly bývalým zaměstnancům nemocnice Boskovice v zámeckém skleníku. Děvčátka vystoupila s programem Tanec princezen.

 • Obrázek článku Podzimní tvoření

  MŠ Komenského 11. 11. 2019 | Dagmar Ševčíková

  V týdnu od 4. 11. do 8. 11. přišli do naší mateřské školy rodiče, někdy i prarodiče, aby si společně se svými dětmi vytvořili pěkné výrobky zejména z přírodních materiálů. Všichni si podzimní dílničky užili a domů si odnášeli spoustu krásných výtvorů.

 • Obrázek článku Willy a kouzelná planeta

  MŠ Komenského 06. 11. 2019 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 5. listopadu jsme v kině Panorama zhlédli pohádku z prostředí vesmíru. S chlapcem Willim jsme se dostali na kouzelnou planetu plnou pozoruhodných rostlin a tvorů.

 • Obrázek článku Co má umět předškolák

  MŠ Komenského 24. 10. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Ve středu 23. 10. se konala beseda pro rodiče předškoláků, kde se od Mgr. Evy Tiché a p. učitelky Soni Gebelové dozvěděli, jak své děti co nejlépe připravit na vstup do základní školy.

 • Obrázek článku Muzikohrátky

  MŠ Komenského 24. 10. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Ve středu 16. října se v jednotlivých třídách naší MŠ konaly muzikohrátky. Děti se aktivně zapojily do pohádkového příběhu o zvířátkách. Plnily rozmanité hudební úkoly a hrály na jednoduché hudební nástroje.

 • Obrázek článku Pohlednice z Tokia

  MŠ Komenského 24. 09. 2019 | Dagmar Ševčíková

  V pátek 20. záři do naší MŠ přijeli herci z Divadla plyšového medvídka, kteří tentokrát s sebou přivezli kamarády až z dalekého Japonska. Jako obvykle nás čekala nejen hezká pohádka, ale také jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o japonské kultuře.

 • Obrázek článku Informace pro rodiče

  MŠ Komenského 26. 06. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Z důvodu dlouhodobé nemoci budou p. zástupkyni Dagmar Ševčíkovou po dobu její nepřítomnosti zastupovat p. učitelky Renata Klimešová a Ivana Havelková.

 • Obrázek článku Rozloučení s předškoláky

  MŠ Komenského 19. 06. 2019 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 18. června jsme se v zámeckém skleníku rozloučili s našimi předškoláky. Tentokrát byl jejich den opravdu veselý - ve stylu retro párty.

 • Obrázek článku Informativní schůzka pro rodiče

  MŠ Komenského 16. 06. 2019 | Dagmar Ševčíková

  V pondělí 10. 6. se konala informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí. Paní zástupkyně Dagmar Ševčíková a vedoucí stravování Jaroslava Šumberová rodičům podaly nejdůležitější informace týkající se nástupu jejich dětí do mateřské školy.

 • Obrázek článku Říše skřítků a víl

  MŠ Komenského 09. 06. 2019 | Dagmar Ševčíková

  4. června oslavily děti z MŠ Bílkova Den dětí na školní zahradě mezi skřítky a vílami. Na úvod vystoupila taneční školička Srdíčko a poté následovalo plnění úkolů na stanovištích. Nechyběla ani sladká odměna.

 • Obrázek článku ZUŠ open

  MŠ Komenského 02. 06. 2019 | Dagmar Ševčíková

  V pátek 31. 5. děti z naší MŠ zhlédly koncert ZUŠ přímo pod širým nebem. K příjemné atmosféře přispělo po dlouhé době i slunečné počasí.

 • Obrázek článku Oslava Dne matek

  MŠ Komenského 25. 05. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Každá třída si pro maminky připravila program v podobě básniček, písniček a tanečků. Děti vyrobily rozmanité dárečky a přáníčka. Těm, kterým přálo počasí, se zadařilo i opékání párků na přírodní zahradě.

 • Obrázek článku Veselé koťátko a jiné pohádky

  MŠ Komenského 25. 05. 2019 | Dagmar Ševčíková

  14. května do naší mateřské školy dorazilo divadlo Šikulka se třemi maňáskovými pohádkami. Děti se nejen pobavily, ale také poučily.

 • Obrázek článku Den matek v Penzionu

  MŠ Komenského 11. 05. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Stalo se již tradicí, že děti z naší mateřské školy chodí potěšit všechny maminky a babičky v den jejich svátku do Penzionu Boskovice. Tentokrát si děti kromě básniček, písniček a tanečků připravily i pohádku O neposlušných kůzlátkách.

 • Obrázek článku Stavebnice z MAS Boskovice

  MŠ Komenského 06. 05. 2019 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 30. 4. navštívila všechna tři pracoviště MŠ paní Lenka Dvořáčková z MAS Boskovice, která společně s paní učitelkou Ivanou Havelkovou dětem předala nové dřevěné stavebnice. Za krásné dárky moc děkujeme.

 • Obrázek článku Den Země

  MŠ Komenského 28. 04. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 25. dubna jsme oslavili Den Země. Děti pomáhaly vílám a skřítkům zasadit semínko. Aby poupátko hezky vykvetlo, musely splnit sedm zábavných úkolů.

 • Obrázek článku Zpívánky

  MŠ Komenského 17. 04. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Ve středu 17. 4. se naše školka doslova rozezpívala veselými písničkami Kamila Čapčucha. Pan Čapčuch s sebou přinesl nejen hezkou hudbu, ale také bezvadnou atmosféru.

 • Obrázek článku Velikonoční tvořivé dílny

  MŠ Komenského 17. 04. 2019 | Dagmar Ševčíková

  V předvelikonočním týdnu se ve všech třídách naší MŠ tvořilo a vyrábělo. Dětem přišli pomoci i jejich rodiče. Za odměnu si všichni domů odnesli krásnou velikonoční výzdobu.

 • Obrázek článku Beseda s knihovnicí

  MŠ Komenského 06. 04. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Paní knihovnice děti seznámila s knihou o slonu Elmerovi, děti si mohly barevného slona vymalovat, polepit či poskládat. Také si mohly prohlédnout zajímavé knihy, které pro ně paní knihovnice připravila. Některé děti využily i hračky v hracím koutku.

 • Obrázek článku Den otevřených dveří v ZŠ Boskovice

  MŠ Komenského 06. 04. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Během měsíce března a počátkem měsíce dubna předškoláčci navštívili všechna pracoviště ZŠ Boskovice. Podívali se za kamarády do prvních tříd, pohráli si ve školní družině, prohlédli si tělocvičnu, počítačovou učebnu i školní jídelnu. Brzy i pro ně budou připraveny školní lavice.

 • Obrázek článku Vystoupení pro seniory

  MŠ Komenského 27. 03. 2019 | Dagmar Ševčíková

  20. března děti ze třídy Sovičky vystoupily v domově pro seniory s jarním pásmem Berušky.

 • Obrázek článku Školka v kině

  MŠ Komenského 24. 03. 2019 | Dagmar Ševčíková

  V pátek 22. března děti z naší školky v kině Panorama zhlédly veselou pohádku Králíček Petr.

 • Obrázek článku Masopust ve školce

  MŠ Komenského 05. 03. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 28. února jsme v naší mateřské škole oslavili karneval. Studenti SPgŠ Boskovice si pro nás připravili spoustu soutěží. Děti pomáhaly zedníkům, kominíkům, hasičům nebo třeba zahradníkům. Nechybělo ani tančení a dovádění. Děkujeme za příjemně strávené dopoledne.

 • Obrázek článku Vystoupení pro handicapované

  MŠ Komenského 08. 02. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 31. 1. děti ze třídy Sovičky vystoupily v zámeckém skleníku na akci pro handicapované pořádané Pionýrem Boskovice. Předvedly pásmo nazvané Kočičky a kocourci.

 • Obrázek článku Ježek a sněhulák

  MŠ Komenského 27. 01. 2019 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 22. 1. přijelo do naší MŠ oblíbené Divadlo plyšového medvídka tentokrát s pohádkou Ježek a sněhulák.

 • Obrázek článku Vánoční besídky ve třídách

  MŠ Komenského 02. 01. 2019 | Dagmar Ševčíková

  V posledním předvánočním týdnu děti pozvaly do školky své maminky, tatínky, babičky a dědečky, aby jim zpříjemnily předvánoční shon vystoupeními, která si pro tuto příležitost pečlivě nacvičily. Vyrobily také malé dárečky a přáníčka. Pohodovou atmosféru doplnilo i voňavé cukroví od maminek.

 • Obrázek článku Vystoupení pro Betany

  MŠ Komenského 02. 01. 2019 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 13. prosince vystoupily děti ze třídy Sovičky s pásmem Lentilky na již tradiční akci pro Betany, která se konala v zámeckém skleníku.

 • Obrázek článku Vánoce v Domově pro seniory

  MŠ Komenského 02. 01. 2019 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 11. prosince potěšily děti ze třídy Sluníčka seniory v Domově s pečovatelskou službou vánoční pohádkou s písničkami o narození Ježíška.

 • Obrázek článku Vánoce na ZŠ Slovákova

  MŠ Komenského 16. 12. 2018 | Dagmar Ševčíková

  V pátek 14. 12. byli naši předškoláčci pozváni na ZŠ Slovákova, kde mohli zhlédnout vánoční vystoupení připravené žáky základní školy ve spolupráci se studenty SPgŠ Boskovice.

 • Obrázek článku Mrazík

  MŠ Komenského 11. 12. 2018 | Dagmar Ševčíková

  S dobou vánoční je neodmyslitelně spjata ruská pohádka Mrazík. Tentokrát ji naši předškoláčci mohli vidět v zámeckém skleníku. Připravili si ji pro ně studenti z domova mládeže.

 • Obrázek článku Vánoční jarmark

  MŠ Komenského 07. 12. 2018 | Dagmar Ševčíková

  I letos se děti z naší mateřské školy podílely na vystoupení na tradičním vánočním jarmarku. Tentokrát si děti ze třídy Sluníčka připravily pohádku o narození Ježíška.

 • Obrázek článku Mikulášská nadílka

  MŠ Komenského 07. 12. 2018 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 6. prosince přišel do naší školky Mikuláš s andílky a čertíky. Rozdaly hodným dětem sladkou nadílku, paním učitelkám telefonní číslo do pekla, kdyby se přece jen objevil nějaký ten zlobílek a nakonec jsme na školní zahradě společně rozsvítili vánoční stromeček.

 • Obrázek článku Vánoce v Penzionu Boskovice

  MŠ Komenského 07. 12. 2018 | Dagmar Ševčíková

  Ke sváteční adventní atmosféře přispěly děti ze třídy Sluníčka a Koťátka, které seniorům v Penzionu zazpívaly vánoční koledy, zatancovaly, ale také zahrály divadélko o narození Ježíška.

 • Obrázek článku Hry a zábava našich předků

  MŠ Komenského 28. 11. 2018 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 22. 11. děti ze třídy Sovičky navštívily Muzeum Boskovicka, kde si mohly vyzkoušet, jak si hrály děti před sto lety.

 • Obrázek článku Pravidla slušného chování

  MŠ Komenského 21. 11. 2018 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 20. 11. do naší mateřské školy přijelo Divadlo plyšového medvídka s veselým kabaretem. Loutky Jíťa a Víťa prováděly různé lumpárny doma, ve škole i na ulici. I když jsme se jejich kouskům pořádně nasmáli, nakonec loutky poznaly, že bez slušného chování to prostě nejde.

 • Obrázek článku Podzimní tvořivé dílny

  MŠ Komenského 10. 11. 2018 | Dagmar Ševčíková

  V týdnu od 5. 11. do 9. 11. probíhaly ve všech třídách MŠ Bílkova podzimní tvořivé dílny. Za pomoci rodičů děti vyráběly zápichy, věnečky, lucerničky a další výrobky, které si spokojeně odnesly domů.

 • Obrázek článku Vystoupení ve skleníku

  MŠ Komenského 06. 11. 2018 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 1. 11. děti ze třídy Sovičky vystoupily v zámeckém skleníku pro bývalé zaměstnance Nemocnice Boskovice s pásmem Lentilky.

 • Obrázek článku Výstava podzimního ovoce

  MŠ Komenského 25. 10. 2018 | Dagmar Ševčíková

  V pondělí 22. 10. jsme navštívili výstavu jablíček a hrušek v Arboretu Šmelcovna. Potom jsme se vydali na procházku podzimním arboretem.

 • Obrázek článku Co má umět předškolák

  MŠ Komenského 23. 10. 2018 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 23. 10. se konala přednáška určená rodičům předškoláčků. Paní učitelka Soňa Boucníková a PaedDr. Eva Tichá rodiče seznámily s tím, co by jejich děti měli znát před vstupem do základní školy.

 • Obrázek článku Jak včelička zachránila králíčka

  MŠ Komenského 24. 09. 2018 | Dagmar Ševčíková

  V pondělí 24. 9. děti z naší mateřské školy zhlédly maňáskovou pohádku o tom, jak i malé zvířátko může pomoci většímu kamarádovi.

 • Obrázek článku Putování s Večerníčkem

  MŠ Komenského 22. 06. 2018 | Dagmar Ševčíková

  Studenti SPgŠ Boskovice, kteří v letošním školním roce docházeli do naší MŠ na souvislou pedagogickou praxi, si pro děti připravili zábavné dopoledne na rozloučenou.

 • Obrázek článku Sportuj s námi

  MŠ Komenského 22. 06. 2018 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 19. června se předškoláci zúčastnili sportovního atletického dopoledne v zámecké zahradě připraveného sdružením Sportuj s námi a studenty SPgš Boskovice.

 • Obrázek článku Rozloučení s předškoláky

  MŠ Komenského 19. 06. 2018 | Dagmar Ševčíková

  V pondělí 18. 6. byli v zámeckém skleníku slavnostně ošerpováni předškoláčci z MŠ Bílkova.

 • Obrázek článku Den dětí

  MŠ Komenského 04. 06. 2018 | Dagmar Ševčíková

  V pátek 1. 6. jsme slavili svátek dětí na zahradě naší mateřské školy.

 • Obrázek článku Oslavy Dne matek

  MŠ Komenského 26. 05. 2018 | Dagmar Ševčíková

  Děti společně s maminkami oslavily jejich svátek tradiční besídkou, turistickou vycházkou s plněním rozmanitých úkolů či opékáním párků. Maminkám darovaly také vlastnoručně zhotovená přáníčka, dárečky a samozřejmě i sladkou pusu.

 • Obrázek článku Den matek v Domově s pečovatelskou službou Boskovice

  MŠ Komenského 19. 05. 2018 | Dagmar Ševčíková

  Ve středu 16. května děti ze třídy Veverky vystoupily v domově s pečovatelskou službou s představením Pomáda.

 • Obrázek článku Vystoupení v Penzionu Boskovice

  MŠ Komenského 19. 05. 2018 | Dagmar Ševčíková

  Děti ze třídy Koťátka, Veverky a Mravenečci si připravily milá vystoupení ke Dni matek pro seniory Penzionu Boskovice.

 • Obrázek článku Výtvarná soutěž SVČ

  MŠ Komenského 03. 05. 2018 | Dagmar Ševčíková

  Ve středu 2. května se děti ze třídy Zajíčci radovaly z diplomu a odměny, kterou dostaly v SVČ Boskovice za výrobu leporela věnovaného oslavám Dne Země.

 • Obrázek článku Spolupracujeme se SPgŠ Boskovice

  MŠ Komenského 27. 04. 2018 | Dagmar Ševčíková

  Ve pátek 27. 4. se několik předškoláčků z naší MŠ účastnilo praktické maturitní zkoušky z TV. Studentky svým profesorům předvedly, jak umí děti naučit rozmanité atletické dovednosti.

 • Obrázek článku Ostrov odpadků

  MŠ Komenského 27. 04. 2018 | Dagmar Ševčíková

  Jak by se nám žilo na Zemi plné odpadků se děti dozvěděly v pohádce Divadla plyšového medvídka.

 • Obrázek článku Maňáskové divadlo

  MŠ Komenského 27. 04. 2018 | Dagmar Ševčíková

  V pondělí 23. 4. do naší MŠ přijelo maňáskové divadlo s pohádkou Prasátka a jejich velká výprava.

 • Obrázek článku Den Země se studenty SPgŠ Boskovice

  MŠ Komenského 20. 04. 2018 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 19. 4. si studenti SPgŠ Boskovice, kteří docházejí na naši MŠ na souvislou pedagogickou praxi, pro děti připravili zábavné i poučné dopoledne plné úkolů, her a soutěží věnovaných naší planetě Zemi.

 • Obrázek článku Oslava Dne Země s dravými ptáky

  MŠ Komenského 20. 04. 2018 | Dagmar Ševčíková

  Ve středu 18. 4. byly děti z naší mateřské školy pozvány do areálu ZŠ Slovákova, kde společně s prvňáčky a druháky se dozvěděly mnoho zajímavého o dravých ptácích.

 • Obrázek článku Beseda s knihovnicí

  MŠ Komenského 20. 04. 2018 | Dagmar Ševčíková

  Ve středu 18. 4. a čtvrtek 19. 4. se předškoláci zúčastnili besedy v Městské knihovně Boskovice. Paní knihovnice si připravila velice pěkné povídání spojené s oslavou Dne Země.

 • Obrázek článku Šmoulové

  MŠ Komenského 10. 04. 2018 | Dagmar Ševčíková

  V pátek 6. dubna zavítaly děti z naší MŠ do kina Panorama, kde zhlédly pohádku o oblíbených šmoulících "Zapomenutá vesnice".

 • Obrázek článku Dny otevřených dveří v ZŠ Boskovice

  MŠ Komenského 02. 04. 2018 | Dagmar Ševčíková

  Blíží se doba zápisu do prvních tříd, a proto naši předškoláčci navštívili všechna tři pracoviště ZŠ Boskovice.

 • Obrázek článku Velikonoční tvoření

  MŠ Komenského 28. 03. 2018 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 27. 3. přišli do naší MŠ rodiče, aby společně se svými dětmi vytvořili rozmanité velikonoční dekorace. Spokojené děti si domů odnášely spoustu krásných výrobků.

 • Obrázek článku Předplavecký kurz

  MŠ Komenského 28. 03. 2018 | Dagmar Ševčíková

  V pondělí 19. 3. se děti z MŠ Bílkova zúčastnily první lekce plavání.

 • Obrázek článku Edukační skupiny

  MŠ Komenského 21. 03. 2018 | Dagmar Ševčíková

  I v letošním školním roce mají předškoláci možnost navštěvovat kroužek Klubíčko, ve kterém se společně se svými rodiči připravují na vstup do základní školy.

 • Obrázek článku Předání Certifikátu "Zdravá školní jídelna"

  MŠ Komenského 26. 02. 2018 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 22. 2. 2018 proběhlo v Mateřské škole Boskovice, Bílkova ve třídě Zajíčci slavnostní předání Certifikátu "Zdravá školní jídelna".

 • Obrázek článku Legrácky šáši Huberta

  MŠ Komenského 20. 02. 2018 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 20. února přijel naši MŠ rozesmát šašek Hubert. Jeho představení, do kterého zapojil nejen děti, ale také paní učitelky doslova rozchechtalo malé i velké diváky.

 • Obrázek článku Zakončení lyžařského výcviku

  MŠ Komenského 16. 02. 2018 | Dagmar Ševčíková

  Ve středu 13. února malí lyžaři zakončili výcvik slavnostním karnevalem.

 • Obrázek článku Masopust ve školce

  MŠ Komenského 01. 02. 2018 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 1. 2. se konal tradiční karneval ve spolupráci se studentkami SPgŠ Boskovice.

 • Obrázek článku Klokánci na akci pro handicapované

  MŠ Komenského 16. 01. 2018 | Dagmar Ševčíková

  16. ledna se konala již tradiční akce Pionýra pro handicapované děti ve skleníku. Letos k zábavnému programu přispěly děti ze třídy Klokánci s vystoupením Lentilky.

 • Obrázek článku Pohádky divadýlka Šikulka

  MŠ Komenského 13. 01. 2018 | Dagmar Ševčíková

  V pátek 12. 1. přijelo do naší MŠ divadélko Šikulka se třemi milými, ale i výchovnými pohádkami.

 • Obrázek článku Sférické kino v MŠ

  MŠ Komenského 09. 01. 2018 | Dagmar Ševčíková

  Po roce do naší MŠ zavítalo tzv. sférické kino. Veliká nafukovací kopule, v níž si děti pohodlně lehly a na jejíchž stěnách sledovaly příběh tentokrát z barevné podmořské říše. Byl to pro nás velký zážitek.

 • Obrázek článku Vánoční besídky ve třídách

  MŠ Komenského 27. 12. 2017 | Dagmar Ševčíková

  Poslední předvánoční týden patřil v naší MŠ vánočním besídkám.

 • Obrázek článku Vánoční vystoupení v domově s pečovatelskou službou

  MŠ Komenského 27. 12. 2017 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 19. prosince děti ze třídy Veverky předvedly své vánoční vystoupení seniorům v Domově s pečovatelskou službou Boskovice.

 • Obrázek článku Začarované pohádky

  MŠ Komenského 15. 12. 2017 | Dagmar Ševčíková

  Ve středu 13. prosince studentky 1. ročníku SPgŠ Boskovice pod vedením p. profesorky Lepkové dětem zahrály začarované pohádky.

 • Obrázek článku O štěstí a kráse

  MŠ Komenského 15. 12. 2017 | Dagmar Ševčíková

  Pravidelně v předvánočním období hrají studenti z Domova mládeže Boskovice známé pohádky plné písniček v zámeckém skleníku. Tentokrát si připravili pohádku O štěstí a kráse.

 • Obrázek článku Vystoupení na vánočním jarmarku

  MŠ Komenského 10. 12. 2017 | Dagmar Ševčíková

  V pátek 8. prosince se konal tradiční vánoční jarmark na náměstí. Tento rok si pro tuto příležitost připravily své vystoupení děti a paní učitelky ze třídy Veverky.

 • Obrázek článku Rozsvěcování vánočního stromečku na přírodní zahradě

  MŠ Komenského 10. 12. 2017 | Dagmar Ševčíková

  Od 7. prosince zdobí naši přírodní zahradu rozsvícený vánoční stromeček.

 • Obrázek článku Mikulášská nadílka

  MŠ Komenského 10. 12. 2017 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 7. prosince do naší mateřské školy opožděně přišel svatý Mikuláš s čerty a andělíčky.

 • Obrázek článku Vánoční vystoupení v Penzionu

  MŠ Komenského 10. 12. 2017 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 5. prosince děti ze třídy Veverky, Mravenečci a Koťátka potěšily svými vánočními básničkami, písničkami a tanečky seniory z Penzionu Boskovice.

 • Obrázek článku Bubnování na djembe

  MŠ Komenského 06. 12. 2017 | Dagmar Ševčíková

  V tomto a minulém týdnu se naše školka rozezvučela rytmy bubínků djembe.

 • Obrázek článku Projekt "Dětský úsměv"

  MŠ Komenského 28. 11. 2017 | Dagmar Ševčíková

  Čtyřicet předškoláků z naší MŠ se účastnilo projektu Dětský úsměv. Děti si vyzkoušely, jak si mají správně čistit zoubky, aby předešly vzniku zubního kazu.

 • Obrázek článku Jak vypadá Ježíšek

  MŠ Komenského 26. 11. 2017 | Dagmar Ševčíková

  K navození předvánoční atmosféry přispěli herci z divadla Plyšového medvídka s pohádkou o zvědavé holčičce Jitušce, která se chtěla dozvědět, jak vypadá Ježíšek.

 • Obrázek článku Podzimní tvoření

  MŠ Komenského 05. 11. 2017 | Dagmar Ševčíková

  V týdnu od 30. 10. do 3. 11. se v naší MŠ tvořilo a vyrábělo.

 • Obrázek článku Co má umět předškolák

  MŠ Komenského 26. 10. 2017 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 24. 10. se v naší MŠ uskutečnila přednáška pro rodiče dětí, které se chystají na vstup do základní školy.

 • Obrázek článku Školka v kině

  MŠ Komenského 26. 10. 2017 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 24. 10. byly děti z MŠ Bílkova v kině Panorama. Zhlédly pohádku Já padouch 3.

 • Obrázek článku Policejní pohádka

  MŠ Komenského 27. 09. 2017 | Dagmar Ševčíková

  Ve středu 27. září do naší MŠ přijelo Divadlo plyšového medvídka s veselou Policejní pohádkou.

 • Obrázek článku Výlet do vodáren

  MŠ Komenského 28. 06. 2017 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 27. června se předškoláci vypravili na poznávací výlet na přehradu, čističku odpadních vod a do vodáren.

 • Obrázek článku Rozloučení se studenty SPgŠ

  MŠ Komenského 25. 06. 2017 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 22. 6. proběhlo na zahradě naší MŠ pohádkové rozloučení se studenty SPgŠ Boskovice, kteří po celý školní rok vykonávali souvislou praxi ve třídě Koťátka a Klokánci.

 • Obrázek článku Senátoři navštívili technické školky

  MŠ Komenského 19. 06. 2017 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 15. 6. navštívil naši MŠ Výbor senátu pro vzdělání, vědu, kulturu, lid. práva a petice pod vedením paní senátorky Ing. Jaromíry Vítkové.

 • Obrázek článku Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

  MŠ Komenského 16. 06. 2017 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 15. 6. se konala schůzka pro rodiče nově přijatých dětí s paní ředitelkou Dagmar Burianovou, paní zástupkyní Dagmar Ševčíkovou a vedoucí stravování paní Jaroslavou Šumberovou.

 • Obrázek článku Sportuj s námi

  MŠ Komenského 10. 06. 2017 | Dagmar Ševčíková

  V pátek 9. 6. si předškoláci zasportovali v zámecké zahradě. Studenti SPgŠ Boskovice si pro ně připravili 8 stanovišť na procvičení různých atletických dovedností - běhu, hodu, skoku,...

 • Obrázek článku Rozloučení s předškoláky

  MŠ Komenského 08. 06. 2017 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 6. 6. proběhlo již tradiční rozloučení s předškoláky v zámeckém skleníku.

 • Obrázek článku Výtvarná soutěž "Zelenina plná vitamínů"

  MŠ Komenského 06. 06. 2017 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 6. 6. děti ze třídy Zajíčci obdržely od paní Sychrové ze Svazu zahrádkářů Boskovice krásnou odměnu za 9. místo v celorepublikové soutěži ČSZ "Zelenina plná vitaminů".

 • Červen 2017

  MŠ Komenského 04. 06. 2017 | Dagmar Ševčíková

 • Obrázek článku Den dětí

  MŠ Komenského 04. 06. 2017 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 1. 6. jsme na zahradě naší MŠ oslavili Den dětí.

 • Obrázek článku Šípková Růženka

  MŠ Komenského 04. 06. 2017 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 29. 5. byli naši předškoláčci pozváni na boskovické gymnázium, kde si pro ně studenti primy připravili pohádku o Šípkové Růžence.

 • Obrázek článku Zakončení plaveckého výcviku

  MŠ Komenského 29. 05. 2017 | Dagmar Ševčíková

  V pátek 26. 5. byl slavnostně zakončen plavecký výcvik.

 • Obrázek článku Mauglí

  MŠ Komenského 29. 05. 2017 | Dagmar Ševčíková

  Ve středu 24. 5. se v sokolovně konalo baletní představení ZUŠ Boskovice "Mauglí", kterého se zúčastnili předškoláci z naší MŠ.

 • Obrázek článku Oslavy Dne matek v MŠ Bílkova

  MŠ Komenského 23. 05. 2017 | Dagmar Ševčíková

  V týdnu od 15. 5. do 19. 5. se v naší MŠ slavil svátek maminek.

 • Obrázek článku Den matek v Penzionu

  MŠ Komenského 23. 05. 2017 | Dagmar Ševčíková

  15. května děti ze třídy Koťátka, Klokánci a Mravenečci vystoupily v Penzionu Boskovice. Tentokrát s programem věnovaným všem maminkám.

 • Obrázek článku Den otevřených dveří v ZUŠ

  MŠ Komenského 17. 05. 2017 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 16. 5. si předškoláčci z naší MŠ prohlédli ZUŠ Boskovice.

 • Obrázek článku Iluzionistická revue manželů Kellnerových

  MŠ Komenského 12. 05. 2017 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 11. 5. se v naší MŠ kouzlilo. Nad některými triky žasly nejen děti, ale i paní učitelky.

 • Obrázek článku 1. místo ve výtvarné soutěži pořádané ke Dni Země

  MŠ Komenského 02. 05. 2017 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 27. dubna děti ze třídy Zajíčci obdržely diplom a odměnu za první místo ve výtvarné soutěži "Den Země" pořádané SVČ Boskovice. Na jednom z předních míst se také umístila Jůlinka Krajíčková ze třídy Klokánci.

 • Obrázek článku Den Země

  MŠ Komenského 20. 04. 2017 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 20. 4. se na naší MŠ konaly oslavy Dne Země.

 • Obrázek článku Velikonoční tvoření

  MŠ Komenského 20. 04. 2017 | Dagmar Ševčíková

  V předvelikonočním týdnu se v celé naší školce pilně pracovalo. Přišli nám na pomoc maminky, tatínkové, babičky i dědečkové. Společně se svými dětmi a vnoučátky si na tvořivých dílnách v jednotlivých třídách vyrobili něco pěkného na velikonoční výzdobu bytu. Výrobky si hrdě odnesli domů.

 • Obrázek článku Jaro na zahradě

  MŠ Komenského 31. 03. 2017 | Dagmar Ševčíková

  Krásné jarní dny vytáhly všechny děti na školní zahradu. Některé si hrály na pískovišti, jiné jezdily na koloběžkách, ale našly se i děti, které s chutí pomáhaly při úpravě záhonku. Však se už brzy dočkáme a zasejeme první semínka.

 • Obrázek článku Den otevřených dveří na ZŠ Boskovice

  MŠ Komenského 30. 03. 2017 | Dagmar Ševčíková

  V tomto a minulém týdnu navštívili budoucí prvňáčci všechny tři budovy ZŠ Boskovice.

 • Obrázek článku Vítání občánků

  MŠ Komenského 24. 03. 2017 | Dagmar Ševčíková

  V sobotu 10. března děti z Mravenečků vítaly malé občánky.

 • Obrázek článku Výtvarná soutěž pořádaná svazem zahrádkářů

  MŠ Komenského 10. 03. 2017 | Dagmar Ševčíková

  V pátek 10. 3. byly oceněny děti, které se účastnily výtvarné soutěže pořádané Svazem zahrádkářů Boskovice.

 • Obrázek článku Březen - měsíc knihy

  MŠ Komenského 10. 03. 2017 | Dagmar Ševčíková

  Předškoláci z naší MŠ navštívili Městskou knihovnu Boskovice.

 • Obrázek článku MDŽ v domově s pečovatelskou službou

  MŠ Komenského 10. 03. 2017 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 7. 3. děti ze třídy Veverky potěšily babičky z domova s pečovatelskou službou svým pásmem připraveným k oslavě MDŽ.

 • Obrázek článku Karneval

  MŠ Komenského 23. 02. 2017 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 23. února se MŠ Bílkova zaplnila princeznami, piráty, vílami či indiány. Konal se totiž tradiční masopustní karneval.

 • Obrázek článku Kouzlení s klaunkou Pepinou

  MŠ Komenského 23. 02. 2017 | Dagmar Ševčíková

  V masopustním týdnu v úterý 21. února se v naší MŠ konalo představení klaunky Pepiny a žonglérů.

 • Obrázek článku Pavel Novák ve Skleníku

  MŠ Komenského 17. 02. 2017 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 16. února děti z MŠ Bílkova zhlédly koncert Pavla Nováka "Řemeslo má zlaté dno".

 • Obrázek článku Sférické kino v MŠ Bílkova

  MŠ Komenského 25. 01. 2017 | Dagmar Ševčíková

  Ve středu 25. 1. přijelo do naší MŠ sférické kino - obří nafouklá koule, do níž děti vstoupily a na jejichž stěnách zhlédly naučnou pohádku o vesmíru.

 • Obrázek článku Vánoční vystoupení v domě s pečovatelskou službou

  MŠ Komenského 22. 12. 2016 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 20. prosince potěšila třída Veverky svým vystoupením seniory v Domě s pečovatelskou službou Boskovice.

 • Obrázek článku Betlém

  MŠ Komenského 19. 12. 2016 | Dagmar Ševčíková

  16. prosince do naší MŠ přijelo divadlo Plyšového medvídka s loutkovým představením Betlém. Děti se seznámily s příběhem o narození Ježíška. Společně s herci si zazpívaly známé české koledy.

 • Obrázek článku Vánoční besídky v MŠ Bílkova

  MŠ Komenského 19. 12. 2016 | Dagmar Ševčíková

  13. prosince proběhly v naší MŠ vánoční besídky a tvořivé dílny. Děti si pro rodiče připravily vánoční básničky, písničky i tanečky. Poté byl slavnostně rozsvícen stromeček na školní zahradě.

 • Obrázek článku Vánoční vystoupení v Penzionu

  MŠ Komenského 13. 12. 2016 | Dagmar Ševčíková

  Děti z MŠ Bílkova zpříjemnily předvánoční čas seniorům v Penzionu Boskovice.

 • Obrázek článku Kašpárkova dobrodružství s čerty

  MŠ Komenského 06. 12. 2016 | Dagmar Ševčíková

  V pondělí 5. 12. přijelo do naší MŠ loutkové divadlo Kašpárkův svět s pohádkou Kašpárkova dobrodružství s čerty.

 • Obrázek článku Mikulášská nadílka v MŠ Bílkova

  MŠ Komenského 03. 12. 2016 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 1. 12. navštívil naši MŠ svatý Mikuláš, andělíčci a čerti.

 • Obrázek článku Zamykání zahrady

  MŠ Komenského 17. 11. 2016 | Dagmar Ševčíková

  Děkujeme všem rodičům i prarodičům, kteří pomohli v úterý 15. listopadu zamknout zahradu MŠ Bílkova.

 • Obrázek článku Pohádky o strašidlech

  MŠ Komenského 03. 11. 2016 | Dagmar Ševčíková

  Dopoledne 1. 11. děti z MŠ Bílkova zhlédly pásmo pohádek o strašidlech v kině Panorama.

 • Obrázek článku Co má umět předškolák

  MŠ Komenského 26. 10. 2016 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 20. 10. 2016 se v MŠ Bílkova konala přednáška pro rodiče nejen předškoláků s Mgr. Pavlínou Kryštofovou.

 • Obrázek článku Výlet do Moravského krasu

  MŠ Komenského 14. 10. 2016 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 11. 10. předškoláci z MŠ Bílkova jeli na výlet do Moravského krasu.

 • Obrázek článku Z pohádky do pohádky

  MŠ Komenského 28. 06. 2016 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 23. 6. si studenti SPgŠ Boskovice, kteří do naší školy docházely po celý rok na praxi, přichystali rozlučkové dopoledne plné pohádek, soutěží, tance a písniček.

 • Obrázek článku Sluníčka v domově pro seniory

  MŠ Komenského 16. 06. 2016 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 14. června vystoupily děti ze třídy Sluníček na "Dni seniorů" v Domově pro seniory na Štefánikově ulici .

 • Obrázek článku O dvanácti měsíčkách

  MŠ Komenského 06. 06. 2016 | Dagmar Ševčíková

  Tuto známou pohádku si nacvičily děti z 2. G pod vedením paní učitelky Martínkové a v pátek 3. 6. nás pozvaly do tělocvičny ZŠ Slovákova, aby nám své vystoupení předvedly.

 • Obrázek článku Den dětí

  MŠ Komenského 05. 06. 2016 | Dagmar Ševčíková

  Ve středu 1. 6. jsme oslavili Den dětí na zahradě naší mateřské školy.

 • Obrázek článku Den dětí se zvířátky

  MŠ Komenského 05. 06. 2016 | Dagmar Ševčíková

  Sváteční dopoledne 1. 6. děti z MŠ Bílkova strávily na zahradě společně se zajímavými zvířátky.

 • Obrázek článku Exkurze ve VMS vision

  MŠ Komenského 02. 06. 2016 | Dagmar Ševčíková

  Vrámci projektu technických školek navštívily 25.5. děti a paní učitelky ze třídy Sluníčka firmu VMS vision.

 • Obrázek článku Den otevřených dveří v ZUŠ

  MŠ Komenského 26. 05. 2016 | Dagmar Ševčíková

  Ve středu 26. 5. předškoláčci z MŠ Bílkova navštívily ZUŠ Boskovice.

 • Obrázek článku Včelí medvídci

  MŠ Komenského 18. 05. 2016 | Dagmar Ševčíková

  Ve středu 18. 5. děti z MŠ Bílkova shlédly veselé divadelní představení s písničkami Včelí medvídci.

 • Obrázek článku Tři prasátka

  MŠ Komenského 10. 05. 2016 | Dagmar Ševčíková

  Ve středu 10. 5. se děti z naší školky vypravily do sokolovny na veselé představení Tři prasátka.

 • Obrázek článku Pohádky o zvířátkách

  MŠ Komenského 29. 04. 2016 | Dagmar Ševčíková

  Děkujeme studentům SPgŠ Boskovice, kteří si pro nás připravili 6 maňáskových pohádek o zvířátkách. Děti se dozvěděly, proč má velbloud hrbatá záda, jak slon přišel k dlouhému nosu, proč má hroch hrbatou kůži nebo proč klokani skáčou. Na závěr si děti mohly vlastnoručně vyrobené maňásky prohlédnout a pohladit.

 • Obrázek článku Sázení jabloňky

  MŠ Komenského 28. 04. 2016 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 28. 4. se děti ze všech tříd naší MŠ shromáždily na zahradě, aby panu školníkovi pomohly vysadit nový stromeček - jabloňku. Ke kořenům stromku jsme vložili zapečetěnou láhev se jmény všech tříd, které se na vysazování podílely.

 • Obrázek článku Ostrov odpadků

  MŠ Komenského 24. 04. 2016 | Dagmar Ševčíková

  V pátek 22. dubna do MŠ Bílkova přijelo Divadlo plyšového medvídka s veselou, ale i poučnou pohádkou Ostrov odpadků. Děti pomáhaly nepořádnému pánovi a paní třídit odpadky, a tak vyhnat ostrov "Los Bordelos", který nad nimi poletoval a hrůzostrašně klapal pusou. Děti zvládly odpadky roztřídit na jedničku, a proto se z naší školky ostrov odstěhoval. Kam? No přece k větším nepořádníkům.

 • Obrázek článku Cesta ve tmě

  MŠ Komenského 24. 04. 2016 | Dagmar Ševčíková

  V pátek 22. dubna proběhl na Masarykově náměstí v Boskovicích 13. ročník soutěže vodicích psů. Cílem projektu bylo ukázat veřejnosti, jak pes pomáhá nevidomým a těžce zrakově postiženým lidem. V doprovodném programu vystoupily i děti ze třídy Sluníčka, které zazpívaly písničky ze známých pohádek a večerníčků. Děti na kytaru doprovázel pan M. Kaštyl, kterému moc děkujeme.

 • Obrázek článku Den Země

  MŠ Komenského 21. 04. 2016 | Dagmar Ševčíková

  21. dubna jsme na zahradě MŠ Bílkova slavili Den Země. Děti, rodiče i seniory z Penzionu Boskovice přivítalo sluníčko. Na dnešní den si pro nás připravilo opravdu krásné jarní počasí.

 • Obrázek článku Jak se kreslí airbrush pistolí

  MŠ Komenského 11. 04. 2016 | Dagmar Ševčíková

  Jak se kreslí airbrush pistolí se dozvěděly děti z technické třídy Sluníček. Pan Jiří Liďák před jejich zraky nastříkal na stěnu ekologickými barvami postavičku oblíbeného mimoně. Ta teď zdobí jejich třídu.

 • Obrázek článku Pohádka Začarovaný mlýn

  MŠ Komenského 07. 04. 2016 | Dagmar Ševčíková

  Ve středu 6. 4. přijelo do MŠ Bílkova divadlo Horákovi, tentokrát s pohádkou Začarovaný mlýn. V napínavém příběhu nechyběly ani známé postavičky krtečka a Kašpárka. Vše nakonec dobře dopadlo a děti si odnášely hezký zážitek.

 • Obrázek článku Velikonoční tvořivé dílny

  MŠ Komenského 28. 03. 2016 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 22. 3. proběhly ve třídách tvořivé dílny pro děti a jejich rodiče. Ti mohli se svými ratolestmi strávit ve školce pěkné předvelikonoční odpoledne a vyrobit si něco hezkého na velikonoční výzdobu. Hotové výtvory si spokojené děti odnesly domů.

 • Obrázek článku Velikonoční cesta za beránkem

  MŠ Komenského 17. 03. 2016 | Dagmar Ševčíková

  Ve středu 16. 3. třída Sluníčka společně s dětmi ze Základní a praktické školy Boskovice podnikly cestu za pokladem. V průběhu pochodu děti hledaly vajíčka a plnily rozmanité úkoly. A jaké překvapení na ně čekalo na konci cesty? Byl to pravý pečený velikonoční beránek, na kterém si moc pochutnaly.

 • Obrázek článku Exkurze v Minervě

  MŠ Komenského 17. 03. 2016 | Dagmar Ševčíková

  V měsíci březnu navštívily děti ze třídy Sluníčka podnik Minerva Boskovice. Pokračovaly tak v sérii exkurzí v rámci projektu technické školky. Paní učitelky i děti děkují vedení za možnost továrnu navštívit a ukázat dětem výrobu šicích strojů.

 • Obrázek článku Březen - měsíc knihy

  MŠ Komenského 15. 03. 2016 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 15. 3. se konala ve třídě Sluníčka beseda o knihách, a zejména knihách o lásce, určená našim předškoláčkům. Autorka knih Ivanka Havelková dětem předčítala ze svých knížek. O ukázkách s dětmi hovořila, vysvětlovala. Rozhovor doplnila vlastními obrázky, praktickými úkoly i písničkami o lásce a přátelství. Nakonec si děti posílaly srdíčkový polštářek a říkali kamarádům, proč je mají rádi, co se jim na nich líbí. Za odměnu jim slečna Havelková nakreslila na tvářičku srdíčko.

 • Obrázek článku Výtvarná soutěž pořádaná svazem zahrádkářů

  MŠ Komenského 15. 03. 2016 | Dagmar Ševčíková

  V pondělí 14. 3. přišly do naší MŠ členky zahrádkářského svazu, aby odměnily nejšikovnější děti za obrázky rozkvetlých zahrádek. Děti se radovaly z pastelek a omalovánek. Pochutnaly si na dobrých jablíčkách.

 • Obrázek článku Ochutnávka svačinek pro rodiče

  MŠ Komenského 29. 02. 2016 | Dagmar Ševčíková

  V týdnu od 22.2. do 26. 2. paní kuchařky z naší mateřské školy připravily ochutnávku pomazánek a pečiva pro rodiče. Jejím cílem bylo ukázat, jak chutně a zdravě se děti ve školce stravují. Věříme, že všechny nabídnuté svačinky rodičům chutnaly.

 • Obrázek článku Pohádka O dvanácti měsíčkách

  MŠ Komenského 26. 02. 2016 | Dagmar Ševčíková

  24. 2. k nám do mateřské školy přišli studenti 1. ročníku pedagogického lycea pod vedením p. učitelky M. Markové. Nacvičili pro děti pohádku O dvanácti měsíčkách. Krásně secvičená klasická pohádka nadchla nejen děti, ale také paní učitelky. Moc a moc jim za ni děkujeme.

 • Obrázek článku Klauni v mateřské škole

  MŠ Komenského 26. 02. 2016 | Dagmar Ševčíková

  16. 2. naši mateřskou školu navštívili klauni Pepina a Kája. Vystoupení "Kouzlení s klaunem" děti zaujalo a pobavilo neuvěřitelnými triky. Velice se jim líbilo, když mohli klaunům při kouzlení pomáhat.

 • Obrázek článku Karneval 2016

  MŠ Komenského 11. 02. 2016 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 11. 2. 2016 proběhl v naší školce karneval. Děti oblečené v kostýmech princezen, pirátů, vodníků, šašků, různých zvířátek a dalších překrásných masek plnily soutěže, které si pro ně připravily studentky SPgŠ Boskovice. Holčičky a kluci prošli všemi sedmi třídami MŠ, kde na ně čekali klauni, sestřičky, kuchaři, paní učitelky, fotbalisti, uklízečky a hasiči se zábavnými úkoly. Celé dopoledne jsme si moc užili.

 • Obrázek článku Klokánci předávali vysvědčení

  MŠ Komenského 08. 02. 2016 | Dagmar Ševčíková

  28. ledna děti ze třídy Klokánků předávaly vysvědčení studentům 1. ročníku SPgŠ. Studenti byli převlečeni v maskách. Dětem zazpívali, zatančili a připravili si pro ně dárečky. Nakonec jsme si všichni společně prohlédli školu.

 • Obrázek článku Spolupráce se SPgŠ Boskovice

  MŠ Komenského 22. 01. 2016 | Dagmar Ševčíková

  Naše mateřská škola každoročně spolupracuje se SPgŠ Boskovice. Studenti u nás vykonávají celoroční praxi ve dvou třídách. Společně s paními učitelkami z MŠ připravují akce pro děti jako je Mikuláš, Masopust a Den Země. Letos u nás navíc proběhla čtrnáctidenní praxe studentek ze Slovenské republiky. Za pobyt jsme obdrželi děkovný dopis.

 • Obrázek článku Operka Červená karkulka v MŠ

  MŠ Komenského 22. 01. 2016 | Dagmar Ševčíková

  Již v loňském roce děti a paní učitelky ze třídy Veverky zhlédly hudební pohádku "Červená karkulka" v podání dětí z 2. G ZŠ Slovákova pod vedením p. učitelky Martínkové. Vystoupení se jim velice líbilo, a tak se rozhodly, že ho nacvičí také. Prvními diváky byli rodiče a prarodiče na vánoční besídce. Představení mělo velký úspěch, a tak p. učitelky N. Čániová a M. Oborná pozvaly na oplátku k nám do MŠ nejen školáky, ale i seniory z Penzionu. Tím však spolupráce nekončí. Školáci již připravují novou pohádku, tentokrát "O dvanácti měsíčkách" a Veverky budou mezi jejich prvními diváky.

 • Obrázek článku Vystoupení na Vítání nového roku pro hendikepované děti

  MŠ Komenského 22. 01. 2016 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 19. ledna 2016 děti ze třídy Klokánků vystoupily na již 15. ročníku Vítání nového roku pro hendikepované děti z Blanenska a Brna, které se konalo v zámeckém skleníku. Klokánci děti potěšili tanečním vystoupením "Kočičky v zimě".

 • Obrázek článku Dny otevřených dveří v ZŠ Boskovice

  MŠ Komenského 21. 01. 2016 | Dagmar Ševčíková

  V průběhu měsíce ledna předškoláčci z naší MŠ navštívili všechna tři pracoviště ZŠ Boskovice. Zúčastnili se vyučování v prvních třídách - podívali se, co se již jejich starší kamarádi naučili, vyzkoušeli si školní lavice, plnili vymalovánkový úkol a dokonce dostali za odměnu i svoje první razítko. Mohli si také prohlédnout tělocvičnu, hudebnu nebo počítačovou učebnu. Ve školní jídelně ochutnali "školní čaj" a na chvíli si pohráli i ve školní družině.

 • Obrázek článku Oslava svátku Tři králové

  MŠ Komenského 21. 01. 2016 | Dagmar Ševčíková

  Ve středu 6. ledna 2016 proběhla na třídách oslava svátku Tří králů. Děti si se svými paními učitelkami o třech králích povídaly, zpívaly "My tři králové jdeme k vám", někde se dokonce hrálo i divadlo.

 • Obrázek článku Technické školky v LD seating

  MŠ Komenského 11. 11. 2015 | Dagmar Ševčíková

 • Obrázek článku Víčka pro Nikýska

  MŠ Komenského 09. 11. 2015 | Dagmar Ševčíková

  V pátek 6. 11. se děti z naší MŠ setkaly s postiženým chlapečkem Nikýskem a jeho maminkou. Děti chlapečka moc hezky přijaly. Nejen, že mu předaly nasbíraná víčka, ale také mu malovaly obrázky a zpívaly. Setkání bylo velice milé a příjemné.

 • Obrázek článku Výstava ovoce v arboretu Šmelcovna

  MŠ Komenského 25. 10. 2015 | Dagmar Ševčíková

  V pondělí 19. října navštívily děti z MŠ Bílkova výstavu podzimního ovoce v arboretu Šmelcovna.

 • Obrázek článku Technické školky v kompostárně

  MŠ Komenského 22. 10. 2015 | Dagmar Ševčíková

  Technické školky se opět vydaly na exkurzi po boskovických firmách - tentokrát do kompostárny.

 • Obrázek článku Technické školky v zahradnictví Lebiš

  MŠ Komenského 22. 10. 2015 | Dagmar Ševčíková

  Děti z technických školek navštívily zahradnictví Lebiš.

 • Obrázek článku Otevření přírodní zahrady

  MŠ Komenského 21. 08. 2015 | Dagmar Ševčíková

  V úterý 1. září byla slavnostně předána dětem a rodičům nová zahrada v MŠ Boskovice, pracoviště Bílkova, zaměřená na environmentální výchovu nazvaná "K přírodě o krok blíže". Na otevření zahrady přišli hosté starostka města Hana Nedomová, místostarostka Jaromíra Vítková, místostarosta Petr Malach, Jana Lišková z oddělení školství MěÚ Boskovice a ředitelka MŠ Boskovice Dagmar Burianová. Příjemnou náladu vytvořilo vystoupení dětí z kroužku „Srdíčko“ tancem „ Medvídci“. Zahrada je přírodní zelená učebna, kde budou probíhat především aktivity vzdělávací. Součástí zahrady je mokřadní jezírko s pozorovacím molem, pozorovací dlaždice „Život pod zemí“, pomyslná „opičí dráha“, suchá kamenná zídka s lavičkami a ohništěm, skrývačka z keřů, hmyzí domek, zvýšené dřevěné záhony, vrbové domečky.

 • Obrázek článku Rozloučení s předškoláky

  MŠ Komenského 21. 08. 2015 | Dagmar Ševčíková

  Dne 11. června 2015 se konalo ve skleníku v Boskovicích slavnostní rozloučení s předškoláky. Na úvod zatančily děti s vystoupením "Duha". Programem nás provázela sluneční a duhová paní. Všichni předškoláci byli šerpováni a na památku dostali diplom a knížku. Na závěr se rodiče mohli pobavit nad videem s odpověďmi dětí na otázky: "Jak se nám ve školce líbilo?" Celé odpoledne se nakonec vydařilo i přes nepříjemné potíže s technikou.

 • Obrázek článku Oslava Dne dětí

  MŠ Komenského 15. 06. 2015 | Dagmar Ševčíková

  Dne 4. června na naší mateřské škole proběhla oslava Dne dětí. Zábavné odpoledne zahájily děti z tanečního kroužku Srdíčko s choreografií "Gumoví medvídci" a "Holky z naší školy". Pro děti byla připravena tombola, občerstvení, plnění úkolů a za jejich splnění dostaly zaslouženou odměnu. Děkujeme panu Krejčímu a panu Pečinkovi, kteří náš den obohatili ukázkou hasičské techniky.

 • Obrázek článku Taneční kroužek Srdíčko v Brně

  MŠ Komenského 17. 05. 2015 | Dagmar Ševčíková

  Ve čtvrtek 7. května se děti z tanečního kroužku SRDÍČKO zúčastnily soutěže "Česko se hýbe" a to hned se dvěma choreografiemi s názvem "Gumoví medvídci" a "Holky z naší školky". Patřily mezi nejmladší účastníky sportovního klání a tak bylo ctí, že skončily na krásném 6. místě z celkového počtu 16.

 • Obrázek článku Den Země

  MŠ Komenského 02. 05. 2015 | Dagmar Ševčíková

  Dne 23. dubna se v dopoledních hodinách konala na naší zahradě oslava Den Země. Pozváni byli také rodiče s mladšími sourozenci, babičky a dědečkové i senioři z Penzionu Boskovice. Společně s Aničkou děti plnily jednotlivé stránky knihy o Zemi. Zábavnými úkoly je provedly pohádkové postavičky. Poznávaly zvířátka v lesíku u perníkové chaloupky, pomohly opičce Žofce uzdravit nemocného lva nebo včelce Máji opylovat louku plnou kytiček. Za odměnu děti dostaly zasloužené lízátko.

 • Obrázek článku Masopust

  MŠ Komenského 19. 02. 2015 | Dagmar Ševčíková

  Slavili jsme masopust.

 • Obrázek článku Zamykání zahrady v MŠ Bílkova

  MŠ Komenského 18. 11. 2014 | Leona Valterová

  Nastal podzim a s ním také úklid zahrádek. I naše školní zahrada MŠ Bílkova se 11. listopadu od 15:00 hod. začala připravovat k zimnímu spánku. Děti z každé třídy vystoupily s krátkým programem a potom se společně s rodiči, sourozenci, prarodiči pustily s chutí do práce.

 • Obrázek článku Rozloučení s předškoláky

  MŠ Komenského 13. 06. 2014 | Dagmar Ševčíková

 • Obrázek článku Oslava Mezinárodního dne dětí

  MŠ Komenského 13. 06. 2014 | Dagmar Ševčíková

 • Obrázek článku Slavili jsme "Den Země"

  MŠ Komenského 04. 05. 2014 | Dagmar Ševčíková

 • Obrázek článku Předškoláci navštívili knihovnu

  MŠ Komenského 21. 04. 2014 | Dagmar Ševčíková

 • Obrázek článku Boskovické toulání

  MŠ Komenského 21. 04. 2014 | Dagmar Ševčíková

 • Obrázek článku Předškoláci v ZŠ

  MŠ Komenského 23. 02. 2014 | Dagmar Ševčíková