Rychlý kontakt

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace

Boskovice, Lidická 1690,1691

 

Pracoviště:  Lidická                             

tel: 736 765 712                         

omlouvání dětí:                

tel: 775 719 076  

MŠ Lidická

Lidická

Mateřská škola Lidická ul. je sedmitřídní a je umístěna v klidném prostředí na okraji sídliště Vyhlídka. Mateřská škola je zařazena do celoevropské sítě škol podporujících zdraví.

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ:
POVÍDEJ MI, CO VÍŠ, ZNÁŠ A UMÍŠ
 více o škole

  • Obrázek článku Soutěž ,,Svět v obrazech"

    MŠ Lidická 18. 12. 2020 | Michaela Krejčířová

    Děti ze třídy Berušky se zapojily do soutěže pořádané knihovnou Boskovice na téma ,,Svět v obrazech". Pavlínka, Anetka a Karolínka ve spolupráci s paní učitelkou vytvořily úžasnou práci. Ztvárnily oblíbenou pohádku ,,O řepě". Dětem bylo předáno ocenění ve čtvrtek 3. prosince s poděkováním za účast v soutěži a za skvělé vypořádání se s těžkým tématem.

  • Obrázek článku Soutěž ,, Klub přátel hub"

    MŠ Lidická 18. 12. 2020 | Michaela Krejčířová

    Městská knihovna Boskovice vyhlásila začátkem října výtvarnou soutěž ,,Klub přátel hub". Z našeho pracoviště se zúčastnily děti ze třídy Kuřátka a Skřivánci, které zapojily svoji fantazii a vytvořily originální a velmi zajímavé houby. Ze třídy Skřivánků objevila a popsala ,,Mochomůrku krajkovou" houbařka Karolínka, která byla oceněna mezi třemi nejlepšími. ,,Houběnku dřevnatou" objevili houbaři ze třídy Kuřátka. Ve čtvrtek 17. prosince byly dětem předány diplomy, knihy a dárkové předměty.