Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

IČO: 620 728 71

Ředitelství MŠ:

email: dagmar.burianova@msboskovice.cz

ID datové schránky: b7yc362

tel: 605 189 609

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645

 

Školní jídelna MŠ Komenského má vynikající kvalitu školního stravování.

Ve stravovacím provozu proběhlo dne 26.9.2023 kontrolní šetření KHS se zaměřením na používané suroviny, jejich složení a uskladnění, a hlavně na skutečný obsah soli v hotových pokrmech. Zjištěná hodnota ukazuje na vynikající výsledky v přípravě pokrmů pro děti.

Výsledek MŠ Komenského_ŠJ

 

Ve stravovacím provozu Mateřské školy ulice Komenského v Boskovicích proběhlo dne 26.9.2023 kontrolní šetření Krajskou hygienickou stanicí se zaměřením na používané suroviny, jejich složení a uskladnění, a hlavně na skutečný obsah soli v hotových pokrmech. Odborné šetření vykázalo koncentraci soli 0,37%. Jedná se o žádoucí hodnotu, která se doporučuje v předškolních zařízeních (0,4%). Dle vyjádření KHS „zjištěná hodnota ukazuje na vynikající výsledky v přípravě pokrmů pro děti“. Mateřská škola je zapojena v programu Zdravá školní jídelna od roku 2017. To od počátku přispělo k zamyšlení nad škodlivostí nadměrného solení pokrmů při přípravě až 230 jídel. Na množství soli se dbá v používaných surovinách již při jejich nákupu. Kuchařky nahrazují kořenící přípravky bylinnými, které zvýrazní chuť a nezatěžují dětský organismus.

Děkujeme všem zaměstnancům školní jídelny vedené paní Jaroslavou Šumberovou a Jaroslavou Přibylovou za to, že přípravou zdravých a chutných jídel přispívají ke zdravému způsobu stravování dětí.

 

 

Fotogalerie