Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

IČO: 620 728 71

Ředitelství MŠ:

email: dagmar.burianova@msboskovice.cz

ID datové schránky: b7yc362

tel: 605 189 609

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645

 

Diagnosticko-intervenční nástroje

Projekt celé mateřské školy

Mateřská škola Boskovice je partnerem v projektu Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, který realizuje PPP Brno.

Hlavním cílem projektu je vytvořit a ověřit nové kvalitní nástroje pro odborníky z pedagogicko-psychologických poraden, speciálně pedagogických center a pedagogy škol ke zjišťování vzdělávacích potřeb. Jde tak zejména o zjištění úrovně školní připravenosti, schopností a dovedností potřebných pro budoucí čtení, psaní a matematiku. V následném kroku pak o vytvoření stimulačních materiálů sloužících k překonávání případných nezralostí.

 

Děti v mateřské škole budou postupně se souhlasem rodičů   plnit připravené aktivity, úkoly, otázky s psychologem nebo speciálním pedagogem z pedagogicko-psychologické poradny. Pracovat budou ve známém prostředí školy,  na klidném místě a s podporujícím přístupem k dítěti.