Informace o MŠ

Mateřská škola Bílkova ul. je umístěna na sídlišti Pod Oborou, v blízkosti základní školy, penzionu pro seniory, historické části města. Školu navštěvuje celkově 168 dětí v sedmi třídách. Rozlehlá školní zahrada nabízí možnost celoročního využívání k rozmanitým pohybovým aktivitám dětí..

NÁZEV PROGRAMU:

MÁM RÁD SVOJE MĚSTO, KAMARÁDY A PŘÍRODU.

 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

  • SEZNAMOVAT DĚTI S HISTORIÍ, TRADICEMI A VÝZNAMNÝMI MÍSTY
  • ROZVÍJET VZTAHY K OSTATNÍM LIDEM, BÝT TOLERANTNÍ K LIDSKÝM ODLIŠNOSTEM A JEDINEČNOSTEM
  • VYTVÁŘET U DĚTÍ POZITIVNÍ VZTAH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Cílem programu je seznamovat děti s historií, tradicemi a významnými místy ve městě a okolí, vytvářet u dětí pozitivní vztah k životnímu prostředí, rozvíjet vztahy k ostatním lidem, být tolerantní k lidským odlišnostem a jedinečnostem. Profilací školy je environmentální výchova a multikulturní výchova.

Rychlý kontakt

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691

 

Pracoviště  Bílkova

tel: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645