Informace o MŠ

Mateřská škola Komenského ul. je umístěna na sídlišti Pod Oborou, v blízkosti základní školy, penzionu pro seniory, historické části města. Školu navštěvuje celkově 216 dětí v devíti třídách. Rozlehlá školní zahrada nabízí možnost celoročního využívání k rozmanitým pohybovým aktivitám dětí..

NÁZEV PROGRAMU:

MÁM RÁD SVOJE MĚSTO, KAMARÁDY A PŘÍRODU.

 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

  • SEZNAMOVAT DĚTI S HISTORIÍ, TRADICEMI A VÝZNAMNÝMI MÍSTY
  • ROZVÍJET VZTAHY K OSTATNÍM LIDEM, BÝT TOLERANTNÍ K LIDSKÝM ODLIŠNOSTEM A JEDINEČNOSTEM
  • VYTVÁŘET U DĚTÍ POZITIVNÍ VZTAH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Cílem programu je seznamovat děti s historií, tradicemi a významnými místy ve městě a okolí, vytvářet u dětí pozitivní vztah k životnímu prostředí, rozvíjet vztahy k ostatním lidem, být tolerantní k lidským odlišnostem a jedinečnostem. Profilací školy je environmentální, polytechnická výchova a multikulturní výchova.