Informace pro rodiče

 • Inromace pro rodiče nově přijatých dětí

  MŠ Komenského 22. 06. 2020 | Dagmar Ševčíková

  V příloze se dočtete informace, co naše MŠ nabízí, co dítě do MŠ potřebuje, krátké informace ke stravování a způsob vstupu do budovy MŠ.

 • Prázdninový provoz - červenec a srpen 2020

  MŠ Komenského 19. 06. 2020 | Dagmar Ševčíková

  Prosíme rodiče, dejte poslední den dítěti do MŠ tašku, ve které si odnese domů všechny věci ze třídy i šatny. První den prázdninového provozu doneste dětem všechny potřebné věci (papuče, oblečení do třídy a na zahradu - dle počasí), které si dítě nechá v přidělené šatně (třídě) - viz příloha

 • Čipy pro nově přijaté děti- 2020/2021

  MŠ Komenského 19. 06. 2020 | Dagmar Ševčíková

  Při vstupu do budovy MŠ se používá čip, proto prosíme rodiče nově přijatých dětí, aby nejpozději do konce července nahlásili počet čipů na e-mailovou adresu: josef.sevcik@msboskovice.cz. Více informací viz. příloha.

 • Informace ke stravování 2020/2021

  MŠ Komenského 19. 06. 2020 | Dagmar Ševčíková

  V přílohách zasíláme informace o stravování pro nový školní rok 2020/2021. Přiloženou dohodu vyplňte čitelně a odevzdejte první týden v září třídním učitelkám ve Vaší třídě - viz. příloha: "Dohoda o úplatě". Záloha trvalého příkazu se určuje podle věku strávníka, viz. příloha: "Informace o stravování".

 • Variabilní symboly nově přijatých dětí pro školní rok 2020/2021

  MŠ Komenského 19. 06. 2020 | Dagmar Ševčíková

  Rozdělení nově přijatých dětí do tříd bude zveřejněno v druhé polovině srpna.