Informace pro rodiče nově přijatých dětí

 • Rozdělení dětí do tříd pro školní rok 2023/2024 s variabilními symboly

  MŠ Komenského 07. 07. 2023 | Renata Klimešová

  V příloze naleznete rozdělení nově přijatých dětí do jednotlivých tříd pro školní rok 2023/2024 s variabilním symbolem Vašeho dítěte, pod kterým budete posílat zálohové platby. První platbu odešlete do 15.8. 2023. Výši zálohy naleznete v Informacích o stravování a platbách. V dalších přílohách je sepsán seznam věcí, které děti potřebují při nástupu do mateřské školy a pár drobných rad, jak dítěti nástup do mateřské školy usnadnit. V případě dotazů pište na email: renata.klimesova@msboskovice.cz nebo volejte na tel. 777 076 395.

 • Formuláře k vyplnění pro nově přijaté děti

  MŠ Komenského 03. 07. 2023 | Renata Klimešová

  Přiložené formuláře vyplňte a odevzdejte třídním učitelkám první den nástupu dítěte do mateřské školy. Kolonku lékaře v Evidenčním listu nevyplňujte.

 • Informace o stravování a platbách pro školní rok 2023/2024

  MŠ Komenského 03. 07. 2023 | Renata Klimešová

  Stravování v MŠ je povinné. Individuální omezení v přijímání určitých potravin projednají zákonní zástupci s třídními učitelkami a vedoucí stravování na jednotlivých pracovištích. Pitný režim je pro děti zajištěn v průběhu celého dne. Všechny potřebné informace naleznete v přílohách. Dohodu o úplatě (viz. příloha) vyplňte a doneste 31.8. při vyzvedávání čipů nebo první den nástupu do MŠ předejte třídním učitelkám.

 • Vstup do budovy - ČIPY

  MŠ Komenského 03. 07. 2023 | Renata Klimešová

  Při vstupu do budovy MŠ se používá čip. Prosíme rodiče nově přijatých dětí, aby nahlásili nejpozději do 23.7. požadovaný počet čipů na e-mailovou adresu josef.sevcik@msboskovice.cz. Do emailu uveďte jméno a příjmení dítěte, registrační číslo a počet čipů. Za jeden čip se platí vratná záloha 150 Kč (při vyzvedávání čipů mějte nachystanou přesnou částku). Čipy se budou vydávat 31.8.2023. Více informací naleznete v přiloženém souboru.