Návštěva polytechnického centra

Sluníčka a Koťátka

polytechnické centrum

Děti z Koťátek a Sluníček byly na návštěvě polytechnického centra ZŠ Slovákova.

Fotogalerie