Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

IČO: 620 728 71

Ředitelství MŠ:

email: dagmar.burianova@msboskovice.cz

ID datové schránky: b7yc362

tel: 605 189 609

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645

 

Projekt MAP IV rozvoje vzdělávání v ORP Boskovice

Naše škola je zapojena do projektu MAP IV rozvoje vzdělávání v ORP Boskovice, realizační číslo projektuCZ.02.02.XX/00/23_017/0008136. Projekt je realizován od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2025.Cílem projektu je podpořit společné plánování a sdílení aktivit v území a navázat na úspěšné projekty MAP I - III v ORP Boskovice. Projekt také usiluje o zvýšení kvality vzdělávání zapojených ZŠ, MŠ a ZUŠ.

Naše škola je zapojena do projektu MAP IV rozvoje vzdělávání v ORP Boskovice, realizační číslo projektuCZ.02.02.XX/00/23_017/0008136. Projekt je realizován od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2025.

Cílem projektu je podpořit společné plánování a sdílení aktivit v území a navázat na úspěšné projekty  MAP I - III v ORP Boskovice. Projekt také usiluje o zvýšení kvality vzdělávání zapojených ZŠ, MŠ a ZUŠ.

Cílem je i nadále podporovat vzájemnou spolupráci škol, zřizovatelů a ostatních aktérů ve vzdělávání, včetně organizací neformálního. Projekt bude cílit na podporu pedagogů, žáků, rodičů a dalších cílových skupin formou implementačních aktivit. Důraz je kladen na spolupráci a sdílení zkušeností.

Pro více informací o projektu a jednotlivých aktivitách navštivte webové stránky projektu dostupné ZDE.