Rychlý kontakt

 

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace
Boskovice, Lidická 1690,1691
680 01

IČO: 620 728 71

Ředitelství MŠ:

email: dagmar.burianova@msboskovice.cz

ID datové schránky: b7yc362

tel: 605 189 609

Odloučená pracoviště

Lidická ul:

tel: 736 765 712

omlouvání dětí:

tel: 775 719 076

Na Dolech:

tel: 724 817 759

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Komenského ul.:

tel.: 777 076 395

omlouvání dětí:

tel: 774 932 645

 

Voda jako přítel, voda jako živel

052

Dřívější stav zahrady u MŠ Boskovice, pracoviště na Dolech nevyhovoval potřebám dětí, jak po stránce pohybové, tak jejich dalšího rozvoje vnímání okolní přírody. Zahrada sice disponuje velkou volnou plochou, ale postrádala podnětné herní prvky.

Rada Města Boskovice v únoru 2013 odsouhlasila zapojení Města Boskovice ve spolupráci s MŠ Boskovice do Výzvy OPŽP Dotace pro environmentální vzdělávání s projektem Úprava dětského hřiště MŠ Boskovice, pracoviště Na Dolech s názvem Voda jako přítel, voda jako živel. V srpnu 2013 obdrželo Město Boskovice, zřizovatel příspěvkové organizace, oznámení o schválení projektu a poskytnutí dotace na projekt.

Ve čtvrtek 19. 9. 2013 se uskutečnila v MŠ Na Dolech schůzka s rodiči dětí a veřejnosti. Na schůzce byla přítomna Ing. Jaromíra Vítková, místostarostka města Boskovice, která přítomné seznámila s projektem EVVO „Voda jako přítel, voda jako živel“. Celková výše činí  projektu 1.453 tisíc.  Město Boskovice obdrželo dotaci ve výši 90 % uznatelných nákladů. Do  upraveného prostoru byly zakomponovány herní prvky z přírodních materiálů a z přírodnin. Jsou zde zastoupeny všechny základní přírodní materiály v různých podobách a formách a to – voda, země, vzduch a zemina. Původní prostor, nově upraven v přírodním stylu, je logicky rozčleněn do více hracích zón, které  dětem poskytují podněty pro rozvoj tvořivých a pohybových her. Součástí projektu je výsadba stromů, která odstraní nevhodnost pobytu dětí na otevřeném prostranství v horkých letních dnech. Dojde k vytvoření stinných ploch zahrady a členitého terénu (skalky, cestičky, labyrinty). Důraz je kladen na harmonii s přírodou, vztah k živé a neživé přírodě. Realizace projektu umožnila dětem pozorovat změny vlivem proměn a vývoje přírody v každém ročním období. Získají praktické zkušenosti s péčí o přírodu, a tím si vybudují pozitivní vztah k živé i neživé přírodě a přirozený respekt k ní. Získají zdravý kontakt s rizikem spojeným s pobytem v přírodě.

Fotogalerie