Informace o MŠ

Mateřská škola Na Dolech se nachází se v klidné části města, v zástavbě rodinných domků, mimo rušné komunikace. Ze všech stran je obklopená zelení. Tato poloha přispívá k nezávadnému a zdravému prostředí školy i školní zahrady.Školní zahrada skýtá velké možnosti využití v jednotlivých ročních obdobích.MŠ je dvouposchoďová budova, na každém podlaží jsou umístěny dvě třídy se sociálním zázemím. V suterénu školy se nachází krytý bazén s vyhřívanou vodou pro předplaveckou výchovu dětí, což je téměř ojedinělé zařízení MŠ pro děti v celé ČR. A právě touto vymožeností se charakteristicky odlišuje od jiných MŠ.Vybavení MŠ je velmi dobré, průběžně se obměňuje a doplňuje, což přispívá k dobré práci s dětmi.Kapacita i naplněnost školy je 100 dětí (po 25 dětech ve 4 třídách), všechny třídy jsou heterogenní s dětmi ve věku od 3 do 6 let.V oblasti výchovy a vzdělávání se škola zaměřuje na osobnostní rozvoj dítěte s nabídkou rozšířených pohybových činností a velmi úzkou otevřenou spoluprací s rodiči dětí.

NÁZEV PROGRAMU:

VODA JE NÁŠ KAMARÁD, BUDEME SI SPOLU HRÁT. 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

  • ROZVÍJET SAMOSTATNÉ A ZDRAVĚ SEBEVĚDOMÉ DÍTĚ, KTERÉ ZKOUMÁ A OBJEVUJE SVĚT RADOSTNOU CESTOU PROŽITKOVÉHO UČENÍ
  • PRŮVODCEM DÍTĚTI JE VODA VE VŠECH SKUPENSTVÍCH

Cílem a smyslem práce školy je vzdělávání dětí zaměřené na osobnostní rozvoj každého dítěte, na uspokojování jeho vlastních potřeb a zájmů, na rozvíjení a upevňování zdravého sebevědomí a vytváření schopnosti života v sociální skupině, s nabídkou předplavecké výchovy a otevřené spolupráce s rodiči dětí.