Rychlý kontakt

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace

Boskovice, Lidická 1690,1691

Pracoviště Na Dolech

tel:  724 817 759

e-mail: marie.kocianova@msboskovice.cz

omlouvání dětí:

tel: 774 932 695

Akce a aktuality

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 • Obrázek článku Hasiči ve školce

  MŠ Na Dolech 20. 06. 2024 | Marie Kociánová

  Ve středu 19.června přijel SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ I na zahradu mateřské školy Na Dolech. Nebylo to kvůli požáru, ale z důvodu bezpečnosti a ochrany před ním. Dobrovolní hasiči děti seznámili s ochrannými oděvy, pomůckami a také s technikou jakou byla například motorová pila, hydraulické nůžky a dýchací přístroj. Děti si prohlédly hasičské auto a vyzkoušely si hasičskou helmu.

 • Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

  MŠ Na Dolech 14. 06. 2024 | Marie Kociánová

  Schůzka s rodiči nově přijatých dětí se bude konat 18. června v 15:00 hod. ve třídě DELFÍNCI. Všechny nové rodiče srdečně zveme!

 • Obrázek článku Rozloučení s předškoláky

  MŠ Na Dolech 12. 06. 2024 | Marie Kociánová

  V pondělí 10. června se naši předškoláci rozloučili se školkou. Všechny třídy vystoupily s tanečkem, na závěr proběhlo i slavnostní pasování dětí na školáky.

 • Obrázek článku Výtvarná soutěž ,,Den Země"

  MŠ Na Dolech 12. 06. 2024 | Kateřina Vodáková

  I v letošním školním roce jsme se zúčastnili výtvarné soutěže "Den Země", pořádané SVČ Boskovice. Děti ze třídy Delfínků byly za svoji kolektivní práci oceněny diplomem a drobnými dárky. Na celou výstavu se také přišly do Střediska volného času podívat.

 • Obrázek článku Školní výlet na boskovický zámek

  MŠ Na Dolech 09. 06. 2024 | Kateřina Vodáková

  Ve čtvrtek 6. června naše školka navštívila boskovický zámek. Po dobu prohlídky děti hledaly ztracený loupežnický poklad.

 • Obrázek článku Sportovní dopoledne

  MŠ Na Dolech 22. 05. 2024 | Kateřina Vodáková

  Děkujeme trenérům FC Boskovice, kteří pro děti připravili na fotbalovém stadionu sportovní dopoledne plné zábavných pohybových aktivit a her. Radost a nadšení našich dětí bylo velkou odměnou za neskutečný ,,zápal" a profesionální přístup všech přítomných trenérů.

 • Obrázek článku Den rodiny

  MŠ Na Dolech 21. 05. 2024 | Marie Kociánová

  Ve čtvrtek 16.května odpoledne se na naší školní zahradě sešli rodiče a děti, aby společně oslavili Den rodiny na téma ,,Pojďte s námi do pohádky". Nechyběla promenáda v pohádkových kostýmech, taneční vystoupení dětí ani společná básnička. Děti si pro rodiče připravily dárečky z keramické hlíny. Po zahájení na děti čekaly pohádkové úkoly, které plnily společně s rodiči. O hudbu se postaral pan Lór, kterému tímto děkujeme za spolupráci. Největší odměnou pro všechny byly úsměvy na tvářích dětí i rodičů.

 • Obrázek článku ,,Moudrá sova, ta to ví"

  MŠ Na Dolech 21. 05. 2024 | Marie Kociánová

  V pondělí 13. května proběhl na naší školní zahradě výukový program pro děti ,,Moudrá sova, ta to ví". Navštívil nás pan myslivec pan Lauč, který přivezl živé sovičky. Děti si tak mohly prohlédnout puštíka, sovu pálenou nebo výra velkého. Během programu se děti dozvěděly spoustu nových informací. Panu myslivci Laučovi tímto děkujeme za nevšední zážitek.

 • Obrázek článku Vystoupení dětí v ALZHEIMER HOME

  MŠ Na Dolech 12. 05. 2024 | Marie Kociánová

  V pátek 10. května vystoupily děti ze třídy želviček s jarním pásmem v Alzheimer home. Zpestřily tak všední dny všem klientům i zaměstnancům.

 • Obrázek článku Divadlo Šikulka

  MŠ Na Dolech 12. 05. 2024 | Marie Kociánová

  6. května naši školku navštívilo maňáskové divadlo Šikulka. Děti shlédly tři pohádky s ponaučením.

 • Obrázek článku ,,Jak kvete jaro"

  MŠ Na Dolech 28. 04. 2024 | Kateřina Vodáková

  Ve středu 24. dubna proběhl na naší zahradě výukový program pro předškoláky s názvem ,,Jak kvete jaro", pod vedení lektorek kroužku mladých zahrádkářů při ZO ČZS Ing. Jany Plchové a Ing, Marie Kotrhonzové. Děti získaly další poznatky o rostlinách, vytvořily pěkné jarní dekorace do tříd nebo šaten a také si zahrály hry - ,,Chytání květin" a ,,Včelí bowling". Paním lektorkám děkujeme za hezké dopoledne.

 • Obrázek článku ,,Namaluj vizi na proměnu obce či města..."

  MŠ Na Dolech 28. 04. 2024 | Kateřina Vodáková

  Ve středu 24. dubna proběhlo slavností vyhlášení výherců výtvarné soutěže ,,Namaluj vizi na proměnu obce či města...". Vernisáž a předání cen se uskutečnilo v Penzionu - DPS, Boskovice. Gratulujeme jedné z výherkyň ze třídy žabiček, která si cenu osobně převzala. Děkujeme také rodičům dětí, které malovaly obrázky, za podporu při předávání na vernisáži a všem dětem za účast v soutěži.

 • Obrázek článku Jižní Morava čte

  MŠ Na Dolech 28. 04. 2024 | Kateřina Vodáková

  Děti ze třídy žabiček a delfínků obdržely diplom za účast ve výtvarné soutěži ,,Nekonečný svět fantazie".

 • Obrázek článku Sběrný dvůr

  MŠ Na Dolech 14. 04. 2024 | Marie Kociánová

  Během měsíce dubna navštívili předškoláci sběrný dvůr Boskovice - Doubravy. Děti se dozvěděly, jaký odpad se do sběrného dvora může dovézt. Nechyběla ani ukázka nakládací techniky.

 • Obrázek článku Zápis do MŠ

  MŠ Na Dolech 14. 04. 2024 | Kateřina Vodáková

  Zápis do MŠ proběhne ve středu 15.5.2024 od 8.00 - 16.00 hodin. Těšíme se na Vás.

 • Obrázek článku Předškoláci na ZŠ Slovákova

  MŠ Na Dolech 14. 04. 2024 | Kateřina Vodáková

 • Obrázek článku Edukativně - stimulační skupiny

  MŠ Na Dolech 08. 04. 2024 | Kateřina Vodáková

  Od listopadu 2023 do března 2024 na naší MŠ probíhaly prvním rokem Edukativně-stimulační skupiny pro předškolní děti (10 lekcí).

 • Obrázek článku Předškoláci na ZŠ nám. 9.května

  MŠ Na Dolech 01. 04. 2024 | Kateřina Vodáková

  Předškoláci navštívili ZŠ nám. 9.května.

 • Obrázek článku Velikonoční strom na náměstí

  MŠ Na Dolech 01. 04. 2024 | Kateřina Vodáková

  V pondělí 25. března pomohly děti z naší školky se zdobením velikonočního stromu na náměstí.

 • Obrázek článku Den otevřených dveří

  MŠ Na Dolech 01. 04. 2024 | Kateřina Vodáková

  V pondělí 8.dubna Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří, který proběhne od 16:00 do 18:00 hodin. Můžete nakouknout do všech našich tříd a děti si mohou pohrát na školní zahradě. Těšíme se na Vás.

 • Obrázek článku Předškoláci na ZŠ Sušilova

  MŠ Na Dolech 19. 03. 2024 | Kateřina Vodáková

  Předškoláci navštívili ZŠ Sušilova.

 • Obrázek článku Oslava MDŽ v domově pro seniory

  MŠ Na Dolech 19. 03. 2024 | Kateřina Vodáková

  Děti ze třídy želvičky vystoupily 6. března v domově pro seniory s pásmem ,,Jaro přišlo na zahrádku" a zpestřily tak všední dopoledne všem klientům.

 • Obrázek článku Předškoláci zahájili předplavecký výcvik

  MŠ Na Dolech 22. 02. 2024 | Kateřina Vodáková

  Předškoláci zahájili předplavecký výcvik v Městských lázních.

 • Obrázek článku Masopust

  MŠ Na Dolech 22. 02. 2024 | Kateřina Vodáková

  Ve středu 14. února jsme společně s dětmi oslavili masopust. Třídy byly plné krásných masek. Děti zpívaly a tančily. Nechyběl ani tradiční masopustní průvod. Na závěr všechny děti dostaly sladkou koblihu.

 • Obrázek článku Masopustní veselí

  MŠ Na Dolech 23. 01. 2024 | Kateřina Vodáková

  Ve středu 14. února dopoledne proběhnou na jednotlivých třídách masopustní veselice. Připravte prosím dětem na tento den vhodné kostýmy, které si děti ráno v šatně obléknou. Děkujeme za spolupráci.

 • Obrázek článku Veselé Vánoce

  MŠ Na Dolech 17. 12. 2023 | Kateřina Vodáková

  Veselé Vánoce plné radosti a pohody, pevné zdraví a spoustu dobré nálady v novém roce přeje kolektiv zaměstnanců MŠ Na Dolech.

 • Obrázek článku Vánoční koncert

  MŠ Na Dolech 16. 12. 2023 | Kateřina Vodáková

  V úterý 12. prosince děti shlédly naučný vánoční koncert.

 • Obrázek článku Čertovský pětiboj

  MŠ Na Dolech 11. 12. 2023 | Kateřina Vodáková

  Předškolní děti z MŠ Na Dolech se dne 4.12.2023 zúčastnily Čertovského pětiboje na ZŠ Sušilova pořádané FC Boskovice. Při sportovních aktivitách děti zdolávaly různé překážky. Akce byla velice vydařená.

 • Obrázek článku Dopoledne s Mikulášem

  MŠ Na Dolech 11. 12. 2023 | Kateřina Vodáková

  V úterý 5. prosince byly naše třídy plné malých čertíků a andílků. Na návštěvu se také přišel podívat Mikuláš s andělem a čertem. Za hezkou písničku nebo básničku všechny děti dostaly malý sladký dáreček.

 • Obrázek článku Vánoční jarmark

  MŠ Na Dolech 03. 12. 2023 | Kateřina Vodáková

  V pátek 1. prosince vystoupily děti ze třídy Kapříků na tradičním vánočním jarmarku. Děti předvedly krásné pásmo plné písniček a básniček.

 • Obrázek článku Duo Eden

  MŠ Na Dolech 22. 11. 2023 | Kateřina Vodáková

  Ve středu 15. listopadu naši školku navštívilo Duo Eden s naučným programem pro děti, kterým je provázeli pudlíci Sisina, Kikina a Betina. Dětem předvedli pár pohybových kousků ze svého repertoáru. Dále se děti mohly podívat na krajtu bílou. Prostřednictvím programu se děti dozvěděly spoustu informací o těchto zvířátkách, čím se živí, jaké se dorůstají délky, jak o ně pečovat...

 • Obrázek článku Zamykání školní zahrady

  MŠ Na Dolech 09. 11. 2023 | Kateřina Vodáková

  V úterý 7.listopadu dopoledne jsme společně s dětmi a jejich rodiči připravili školní zahradu na zimní spánek. Pečlivě jsme shrabali opadané listí. Teď už může zahrada tiše odpočívat a připravovat se na jaro, kdy ji s dětmi opět probudíme.

 • Školní zralost

  MŠ Na Dolech 15. 10. 2023 | Kateřina Vodáková

  Srdečně zveme rodiče předškoláků na besedu o školní zralosti, aneb „Co má umět předškolák“, která se uskuteční v úterý 24. října 2023 od 15.30 hodin ve třídě Delfínci. Těšíme se na Vaši účast.

 • Obrázek článku Drakiáda

  MŠ Na Dolech 08. 10. 2023 | Kateřina Vodáková

  V pátek 6. října proběhla na nedalekém poli od MŠ naše školní drakiáda. Počasí nám přálo a tak se všem drakům se hezky létalo.

 • Obrázek článku Drakiáda

  MŠ Na Dolech 25. 09. 2023 | Kateřina Vodáková

  Srdečně zveme děti a jejich rodiče na DRAKIÁDU, která se koná v pátek 6.10. 2023 na poli – ulice Polní. Sraz v 15.30 hod. na spodní části školní zahrady. S sebou si vezměte draka párek a dobrou náladu. Pití bude možné zakoupit na místě.

 • Obrázek článku Výstava hmyzu v Muzeu Boskovicka

  MŠ Na Dolech 20. 09. 2023 | Kateřina Vodáková

  V úterý 19.9. naši předškoláci navštívili výstavu v Muzeu regionu Boskovicka - ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA HMYZU. Děti měly možnost nahlédnout do života hmyzu pomocí mikroskopu,fotografií nebo videí. Seznámily se také s živými exponáty strašilek nebo švábů.

 • Obrázek článku Zahájení spotíku

  MŠ Na Dolech 18. 09. 2023 | Kateřina Vodáková

  V pondělí 18.9. naši předškoláci zahájili SPORTÍK pod vedením zkušených trenérů z FC Boskovice. Díky krásnému počasí jsme si mohli zasportovat venku na čerstvém vzduchu.

 • Obrázek článku 800 + 1 ROK V BOSKOVICÍCH

  MŠ Na Dolech 30. 06. 2023 | Marie Kociánová

  Děti ze třídy Delfínků získaly krásné 3. místo v umělecké soutěži ,,800 + 1 ROK V BOSKOVICÍCH" za kolektivní práci ,,Kníže Rudolf v lese". Dětem přišel osobně poblahopřát a předat diplom s věcnými dárky pan místostarosta Lukáš Holík.

 • Obrázek článku VV soutěž "DEN ZEMĚ"

  MŠ Na Dolech 30. 06. 2023 | Marie Kociánová

  Třída Delfínků za kolektivní práci obdržela ocenění - diplom a věcné dárky do třídy.

 • Obrázek článku Vítání občánků

  MŠ Na Dolech 30. 06. 2023 | Marie Kociánová

  I ve druhém pololetí chodily děti ze třídy Delfínků a Žabiček s nacvičeným programem vítat nové občánky.

 • Obrázek článku Rozloučení se sportíkem

  MŠ Na Dolech 29. 06. 2023 | Marie Kociánová

 • Obrázek článku Předškoláci na dopravním hřišti

  MŠ Na Dolech 29. 06. 2023 | Marie Kociánová

 • Obrázek článku Hurá na přehradu

  MŠ Na Dolech 28. 06. 2023 | Marie Kociánová

  V úterý 28. června se děti z naší mateřské školy společně s VODÁRENSKOU a. s. Boskovice podívaly na boskovickou přehradu. Seznámily se s historií jejího vzniku, k čemu slouží a jestli je v ní voda pitná. Dále měly možnost se podívat, jak funguje čistička odpadních vod. Nechybělo ani sladké občerstvení. Příjemné dopoledne děti zakončily kresbou zážitků a nově získaných užitečných informací.

 • Obrázek článku Hasiči ve školce

  MŠ Na Dolech 22. 06. 2023 | Marie Kociánová

  Ve čtvrtek 22.června přijel SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ I na zahradu mateřské školy Na Dolech. Nebylo to kvůli požáru, ale z důvodu bezpečnosti a ochrany před ním. Dobrovolní hasiči děti seznámili s ochrannými oděvy, pomůckami a také s technikou jakou byla například motorová pila, hydraulické nůžky a dýchací přístroj. Děti si prohlédly hasičské auto a vyzkoušely si hasičskou helmu.

 • Obrázek článku Poznávání rostlin na školní zahradě

  MŠ Na Dolech 19. 06. 2023 | Marie Kociánová

  V pátek 19.5. 2023 dopoledne proběhl na školní zahradě výukový program pro předškoláky ,,Poznávání rostlin“, pod vedením lektorek kroužku mladých zahrádkářů při ZO ČZS paní Jany Plchové a Marie Kotrhonzové. Děti se názornou ukázkou seznámily s některými bylinkami, rostlinami, listnatými a jehličnatými stromy. Poslechly si pohádku ,,O borovici a smrku.“ Po té vytvořily z přinesených rostlin pěkné dekorace. Nakonec proběhla pohybová aktivita s názvem ,,Jarní bludiště“ a děti dostaly malou odměnu. Prožili jsme společně příjemné dopoledne.

 • Obrázek článku Karneval a rozloučení s předškoláky

  MŠ Na Dolech 15. 06. 2023 | Marie Kociánová

  V úterý 6. června odpoledne se na naší školní zahradě uskutečnil tradiční karneval a rozloučení s předškoláky. Počasí nám přálo a tak si všechny děti mohly užít připravené zábavné úkoly. Všem budoucím školákům přejeme mnoho úspěchů!

 • Obrázek článku Výtvarné soutěže

  MŠ Na Dolech 12. 06. 2023 | Marie Kociánová

  Ve výtvarné soutěži na téma ,,Bezpečná cesta do školy" se na 1. místě umístil Mareček M. ze třídy Žabičky. Krásné 2. místo získala Barborka V., také ze třídy Žabičky v Krajském kole výtvarné soutěže ,,Požární ochrana očima dětí". Oběma výhercům gratulujeme!

 • Obrázek článku Karneval - rozloučení s předškoláky

  MŠ Na Dolech 04. 06. 2023 | Marie Kociánová

  Srdečně zveme všechny rodiče na karneval, který se koná v úterý 6.června od 15. hodin na školní zahradě. Při této příležitosti se společně rozloučíme s našimi předškoláky. Za nepříznivého počasí proběhne zkrácená verze v jednotlivých třídách.

 • Obrázek článku Předškoláci v ZUŠ

  MŠ Na Dolech 28. 05. 2023 | Marie Kociánová

  Ve středu 10. května předškoláci navštívili ZUŠ Boskovice, kde je přivítal pan ředitel Petr Prosser, DiS.. K příležitosti Dne otevřených dveří se předškoláci hravou formou seznámili s hudebními nástroji jako je například zobcová flétna, bicí... Dále měli možnost shlédnout taneční vystoupení, výtvarnou dílnu a poslechnout si koncert dechových nástrojů.

 • Obrázek článku Bezpečný pes

  MŠ Na Dolech 17. 05. 2023 | Marie Kociánová

  V pátek 12. května na školní zahradu zavítal pes. Byl to ,,BEZPEČNÝ PES". Děti se zábavnou formou naučily, kdy je pes opravdu bezpečný a kdy naopak hrozí nebezpečÍ a jak v této situaci reagovat.

 • Obrázek článku Vodící psi

  MŠ Na Dolech 15. 05. 2023 | Marie Kociánová

  V pátek dne 21.4.2023 děti ze třídy Kapříci přispěly svým hudebním vystoupením na 19.ročníku soutěže Vodících psů.

 • Obrázek článku Vystoupení v ALZHEIMER HOME

  MŠ Na Dolech 15. 05. 2023 | Marie Kociánová

  Ve středu 3. května vystoupily děti ze třídy želviček s jarním pásmem v Alzheimer home. Zpestřily tak všední dny všem klientům i zaměstnancům.

 • Obrázek článku Odemykání školní zahrady

  MŠ Na Dolech 21. 04. 2023 | Marie Kociánová

  V úterý 18. dubna dopoledne jsme se všichni sešli na naší školní zahradě, abychom ji po zimě probudili ze zimního spánku. Pro děti byly připraveny zábavné hry a úkoly. Sázeli jsme také květiny a bylinky do truhlíků a vytvořili ,,hnízda" pro ptáčky . Podívat se přišli i někteří rodiče, a i když nás zastihl déšť, děti s nadšením všechny úkoly splnily a na závěr dostaly zaslouženou odměnu.

 • Obrázek článku Víš, co umí papoušek?

  MŠ Na Dolech 18. 04. 2023 | Marie Kociánová

  Víš, co umí papoušek? Je název zábavně - výukového programu s živými papoušky, který mohly děti shlédnout ve středu 12. dubna v naší školce. Programem děti provázeli papoušci - Arášek a Šmudla. Děti se dozvěděly, čím se papoušek živí, co má rád, co umí, kde žije. Papoušci dětem také předvedli spoustu dovedností, jako například hod míčku do koše a jízdu na kole.

 • Obrázek článku Odemykání školní zahrady

  MŠ Na Dolech 04. 04. 2023 | Marie Kociánová

  Milí rodiče a děti naší školky, dne 18. 4. 2023 od 9:45 hodin se bude konat v přírodní zahradě naší školky ODEMYKÁNÍ ZAHRADY. Společně s dětmi probudíme zahradu ze zimního spánku. Pro děti budou dále připraveny zábavné hry a úkoly. VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI! :)

 • Obrázek článku Velikonoční strom na náměstí

  MŠ Na Dolech 04. 04. 2023 | Marie Kociánová

  V pátek 31. března ozdobily děti s paními učitelkami velikonoční strom na Masarykově náměstí.

 • Obrázek článku Předškoláci na ZŠ Slovákova

  MŠ Na Dolech 02. 04. 2023 | Marie Kociánová

  Ve čtvrtek 23. března navštívili předškoláci v rámci dne otevřených dveří základní školu Slovákova.

 • Obrázek článku Předškoláci na ZŠ nám. 9.května

  MŠ Na Dolech 02. 04. 2023 | Marie Kociánová

  Ve čtvrtek 30.března navštívili předškoláci v rámci dne otevřených dveří základní školu Zelená.

 • Obrázek článku Den otevřených dveří

  MŠ Na Dolech 30. 03. 2023 | Marie Kociánová

  Ve čtvrtek 20.dubna Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří, který proběhne od 16:00 do 18:00 hodin. Těšíme se na Vás.

 • Obrázek článku Sférické kino

  MŠ Na Dolech 20. 03. 2023 | Marie Kociánová

  V pátek 10.března naši školku navštívilo SFÉRICKÉ KINO s pohádkou ,, Barney a Beenie - velké podmořské dobrodružství". . Děti se zábavnou formou seznámily s životem v moři. Mořský koník cestuje s ponorkou a poznává mořskou lagunu. Sází korály, potkává medůzy, které chrání malé rybičky...

 • Obrázek článku Zdravý zoubek

  MŠ Na Dolech 16. 03. 2023 | Marie Kociánová

  V rámci prevence zubního kazu do naší školky 1.března dorazili pracovníci ze Státního zdravotního ústavu. Pomocí divadelní pohádky o princezně Zuběnce seznámili děti s významem péče o chrup a faktory ovlivňující zdraví dutiny ústní.

 • Obrázek článku Vítání občánků

  MŠ Na Dolech 08. 03. 2023 | Marie Kociánová

  Během školního roku chodily děti ze třídy delfínků a žabiček vítat nové občánky našeho města.

 • Obrázek článku Masopust

  MŠ Na Dolech 07. 03. 2023 | Marie Kociánová

  V úterý 21. února jsme společně s dětmi oslavili masopust. Třídy byly plné krásných masek. Děti zpívaly a tančily. Nechyběl ani tradiční masopustní průvod. Na závěr všechny děti dostaly sladkou koblihu.

 • Obrázek článku MAŇÁSKOVÉ DIVADLO ŠIKULKA

  MŠ Na Dolech 14. 02. 2023 | Marie Kociánová

  Maňáskové divadelní pohádky plné ponaučení shlédly děti 31.ledna. Seznámily se s nepořádným Medvídkem, neposlušným Matýskem a kamarády z Antarktidy.

 • Obrázek článku Vystoupení pro handicapované děti

  MŠ Na Dolech 01. 02. 2023 | Marie Kociánová

  Ve čtvrtek 26. ledna vystoupily děti ze třídy žabiček a delfínků v zámeckém skleníku s pásmem básniček a písní a pro handicapované děti.

 • Obrázek článku Hurááá první sníh.

  MŠ Na Dolech 21. 12. 2022 | Marie Kociánová

  První bobování v letošním roce si děti náramně užily.

 • Obrázek článku Vystoupení v domově pro seniory

  MŠ Na Dolech 21. 12. 2022 | Marie Kociánová

  V úterý 13. prosince vystoupily děti ze třídy žabiček s vánočním programem v domově pro seniory.

 • Obrázek článku Čertovský den

  MŠ Na Dolech 21. 12. 2022 | Marie Kociánová

  V pondělí 5.12.2022 se naše třídy proměnily v pohádková peklíčka. Čertíci i čertice si tento den mohli uvařit čertovský guláš a vyzkoušet si další pekelné hry. Navštívil nás také Mikuláš, anděl a čert, kteří dětem přinesli sladkou nadílku.

 • Obrázek článku Vánoční jarmark

  MŠ Na Dolech 21. 12. 2022 | Marie Kociánová

  Děti ze třídy Žabiček vystoupily 2.12. na Vánočním jarmarku.

 • Obrázek článku Čertovský pětiboj

  MŠ Na Dolech 15. 12. 2022 | Marie Kociánová

  Předškolní děti z MŠ Na Dolech se dne 6.12.2022 zúčastnily Čertovského pětiboje na ZŠ Sušilova pořádané FC Boskovice.

 • Obrázek článku Čertovský den

  MŠ Na Dolech 23. 11. 2022 | Marie Kociánová

  V pondělí 5.12.2022 proběhne v MŠ čertovský den. Prosíme rodiče, aby dětem připravili vhodné kostýmy (čertík, anděl), které si děti ráno v šatně obléknou. Děkujeme.

 • Obrázek článku Zamykání školní zahrady

  MŠ Na Dolech 11. 11. 2022 | Marie Kociánová

  V úterý 8.listopadu dopoledne jsme společně s dětmi a jejich rodiči připravili školní zahradu na zimní spánek. Pečlivě jsme shrabali opadané listí. Dobrou náladu nám nezkazilo ani pošmourné počasí. Teď už může zahrada tiše odpočívat a připravovat se na jaro, kdy ji s dětmi opět probudíme.

 • Obrázek článku ,,Jak si stromy povídají"

  MŠ Na Dolech 08. 11. 2022 | Marie Kociánová

  V pátek 4. listopadu děti shlédly divadelní příběh malého Doubka Vroubka, který se vydává hledat svého tátu. Na své cestě poznává, jak to v lese chodí. Zjišťuje, že v lese nežije pouze on sám, ale spousta jiných stromů a také zvířat. Potká břízu Betulu Pendulu a dozví se, proč je taková samotářka. Zažije horkou chvilku, když buky zaútočí na jeho děda - moudrého Duba Zuba - aby ho svými kořeny připravili o vodu. Příběh dětem zahrálo DIVADLO PLYŠOVÉHO MEDVÍDKA.

 • Obrázek článku Podzimní úklid školní zahrady

  MŠ Na Dolech 06. 11. 2022 | Marie Kociánová

  Milí rodiče a přátelé školky, srdečně Vás zveme na „PODZIMNÍ ÚKLID ŠKOLNÍ ZAHRADY“, který se uskuteční v úterý 8. 11. 2022 v 10:00 hod. S sebou: hrábě, pracovní elán a dobrou náladu. Těšíme se na Vás.

 • Obrázek článku Polytechnické centrum na ZŠ Slovákova

  MŠ Na Dolech 06. 11. 2022 | Marie Kociánová

  V úterý 1. listopadu jsme s předškoláky navštívili polytechnické centrum na ZŠ Slovákova. Děti si prohlédly venkovní areál s halloweenskou výzdobou. Ve vnitřních učebnách byl pro děti připraven tvořivě vzdělávací program zaměřený na přírodu. Děti si mohly prohlédnout křídla vážky pod mikroskopem, viděly také užovku červenou a akvárium s rybičkami.

 • Obrázek článku Hudba starých pastýřů a indiánů

  MŠ Na Dolech 17. 10. 2022 | Marie Kociánová

  V pátek 7.října naši školku navštívil pan Mgr. Kocůrek s hudebně vzdělávacím programem. Děti se seznámily s hudebními nástroji dávných dob. Společně jsme se mohli zaposlouchat do libých tónů fujary, flétny, kytary, houslí...

 • Obrázek článku Zahájení ,,SPORTÍKU"

  MŠ Na Dolech 09. 10. 2022 | Marie Kociánová

  Ve čtvrtek 6. října si naši předškoláci užili první sportovní dopoledne pod vedením FC Boskovice.

 • Obrázek článku Drakiáda

  MŠ Na Dolech 06. 10. 2022 | Marie Kociánová

  V pátek 30. září proběhla na nedalekém poli od MŠ naše školní drakiáda. Počasí nám přálo. I když moc nefoukalo, tak se většině draků podařilo vzlétnout do oblak.

 • Obrázek článku Předplavecký výcvik

  MŠ Na Dolech 01. 10. 2022 | Marie Kociánová

  Od října zahájen předplavecký výcvik.

 • Obrázek článku ,,Sportík pro předškoláky"

  MŠ Na Dolech 01. 10. 2022 | Marie Kociánová

  Od 6. října bude pravidelně každý čtvrtek dopoledne probíhat v MŠ Na Dolech všestranná pohybová příprava dětí předškolního věku pod vedením FC Boskovice. Pohybové aktivity budou zaměřeny na atletiku, gymnastiku a míčové hry.

 • Obrázek článku Husí slavnosti

  MŠ Na Dolech 01. 10. 2022 | Marie Kociánová

  V pátek 23.září jsme s dětmi navštívili zámecký park, kde si děti mohly prohlédnout výstavu drobných domácích zvířátek.

 • Obrázek článku Drakiáda

  MŠ Na Dolech 19. 09. 2022 | Marie Kociánová

  Srdečně zveme děti a jejich rodiče na drakiádu, která se uskuteční v pátek 30.9.2022. Zahájení akce je v 15.30 u MŠ, vchod Delfínci. S sebou si vezměte draka, párek a dobrou náladu. Těšíme se na hojnou účast.

 • Obrázek článku Návštěva boskovické přehrady

  MŠ Na Dolech 29. 06. 2022 | Marie Kociánová

  Společně s VODÁRENSKOU a. s. Boskovice se naši předškoláci mohli podívat na boskovickou přehradu. Seznámili se s její historií, jak vznikala, k čemu slouží a jestli je voda pitná. Také se dozvěděli proč se v přehradě nemůžeme koupat ani rybařit. Dále se podívali, jak funguje kanalizace, jak se voda čistí a zbavuje odpadového materiálu. Veškeré nově získané informace děti hned na místě převedly do svých výtvarných děl.

 • Obrázek článku Sportovní dopoledne

  MŠ Na Dolech 22. 06. 2022 | Marie Kociánová

  Závěr školního roku dětem zpestřil FC Boskovice, který pro ně připravil na fotbalovém stadionu sportovní dopoledne plné zábavných pohybových aktivit a her. Radost a nadšení našich dětí bylo velkou odměnou za neskutečný ,,zápal" a profesionální přístup všech přítomných trenérů.

 • Obrázek článku KARNEVAL

  MŠ Na Dolech 18. 06. 2022 | Marie Kociánová

  Ve čtvrtek 16. června proběhl v naší MŠ tradiční karneval a rozloučení s předškoláky. Dobrou náladu nám nezkazilo ani deštivé počasí. Všem budoucím školákům přejeme mnoho úspěchů!

 • Obrázek článku Hasiči ve školce

  MŠ Na Dolech 15. 06. 2022 | Marie Kociánová

  Ve úterý 14.6.2022 přijel SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ I na zahradu mateřské školy Na Dolech. Nebylo to kvůli požáru, ale z důvodu bezpečnosti a ochrany před ním. Dobrovolní hasiči děti seznámili s ochrannými oděvy, pomůckami a také s technikou jakou byla například motorová pila, hydraulické nůžky a dýchací přístroj. Děti si prohlédly hasičské auto a vyzkoušely si hasičskou helmu.

 • Obrázek článku Skákací hrad

  MŠ Na Dolech 09. 06. 2022 | Marie Kociánová

  Ve středu 8. 6. 2022 si děti skákací hrad se skluzavkou náramně užily. Velké poděkování patří právě firmě COLORprofi, spol.s.r.o., kteří nám hrad zprostředkovali.

 • Obrázek článku DEN DĚTÍ

  MŠ Na Dolech 02. 06. 2022 | Marie Kociánová

  Děti z naší mateřské školy oslavily svůj svátek návštěvou kina s pásmem pohádek ,,Hurá na pohádky".

 • Obrázek článku Školní výlet ,,Den s netopýrem v Moravském krasu"

  MŠ Na Dolech 01. 06. 2022 | Marie Kociánová

  Děti z naší mateřské školy se zúčastnily výletu do Moravského krasu. Pro děti byl připraven bohatý program. Nejdříve se pohádkovou formou seznámily s netopýřicí Netynkou, která je provázela celým dopolednem. Děti se dozvěděly, jak netopýr prožívá svůj typický rok a jaké smysly používá při svých nočních výpravách.

 • Obrázek článku DEN ZEMĚ

  MŠ Na Dolech 30. 05. 2022 | Marie Kociánová

  Výtvarné soutěže ,,DEN ZEMĚ" pořádané SVČ Boskovice se zúčastnily děti ze třídy Delfínků a Žabiček. Děti za třídy Žabiček dostaly za svoje výtvarné dílo ocenění.

 • Obrázek článku Předškoláci v ZUŠ

  MŠ Na Dolech 29. 05. 2022 | Marie Kociánová

  V úterý 24.května byli naši předškoláci pozváni do ZUŠ v Boskovicích. Při příchodu nás přivítal pan ředitel. Poté jsme shlédli divadelní představení o holčičce jménem Notička. Děti se seznámily s různými druhy hudebních nástrojů a na některé z nich si mohly vyzkoušet i zahrát. Dětem se návštěva v ZUŠ velice líbila.

 • Obrázek článku Boskovice slaví 800 let

  MŠ Na Dolech 14. 04. 2022 | Marie Kociánová

 • Obrázek článku Předškoláci na ZŠ Sušilova

  MŠ Na Dolech 14. 04. 2022 | Marie Kociánová

 • Obrázek článku Velikonoční výtvarná dílna

  MŠ Na Dolech 14. 04. 2022 | Marie Kociánová

  V pátek 8.dubna předškoláci navštívili výtvarnou dílnu v zámeckém skleníku.

 • Obrázek článku Předškoláci na ZŠ Slovákova

  MŠ Na Dolech 04. 04. 2022 | Marie Kociánová

 • Obrázek článku Předškoláci na ZŠ, nám. 9.května

  MŠ Na Dolech 04. 04. 2022 | Marie Kociánová

 • Obrázek článku Ponožkový den

  MŠ Na Dolech 04. 04. 2022 | Marie Kociánová

  Dne 21.3. jsme se zapojili do akce ,,Světový den Downova syndromu aneb Ponožková výzva". Cílem ponožkové výzvy je šířit povědomí o lidech s Downovým syndromem. Na znamení oslavy lidské jedinečnosti proto nosíme dvě různé ponožky.

 • Den otevřených dveří

  MŠ Na Dolech 03. 04. 2022 | Marie Kociánová

  Ve čtvrtek 21.dubna Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří, který proběhne od 16:00 do 18:00 hodin. Těšíme se na Vás.

 • Obrázek článku SFÉRICKÉ KINO

  MŠ Na Dolech 25. 03. 2022 | Marie Kociánová

  V pátek 18.března naši školku navštívilo SFÉRICKÉ KINO s pohádkou ,,Jak šel Měsíc na návštěvu ke Slunci".

 • Obrázek článku Masopustní veselí

  MŠ Na Dolech 10. 02. 2022 | Marie Kociánová

  V úterý 1.března jsme společně s dětmi oslavili masopust. Třídy byly plné krásných masek. Děti zpívaly a tančily. Na závěr všechny děti dostaly sladkou koblihu.

 • Obrázek článku Vánoční koledování

  MŠ Na Dolech 21. 12. 2021 | Marie Kociánová

  Klidné svátky vánoční a mnoho štěstí v novém roce Vám přejí Žabičky, Želvičky, Kapříci a Delfínci

 • Obrázek článku Jižní Morava čte 2021

  MŠ Na Dolech 05. 12. 2021 | Marie Kociánová

  Výtvarné soutěže ,,Jižní Morava čte" pořádané Knihovnou Boskovice na téma ,,Teď to vidím jinak" se zúčastnily děti ze třídy Delfínci a Žabičky. Děti ze třídy Žabiček se umístily na krásném 2.místě. Všichni zúčastnění byli odměněni drobnými dárečky.

 • Obrázek článku Čertovský den v MŠ

  MŠ Na Dolech 02. 12. 2021 | Marie Kociánová

  Ve čtvrtek 2.12.2021 se naše třídy proměnily v pohádková peklíčka. Čertíci i čertice si tento den mohli uvařit čertovský guláš a vyzkoušet si další pekelné hry. Navštívil nás také Mikuláš, anděl a čert, kteří dětem přinesli sladkou nadílku.

 • Obrázek článku Návštěva polytechnického centra v ZŠ Slovákova

  MŠ Na Dolech 30. 11. 2021 | Marie Kociánová

  Během měsíce listopadu navštívili předškoláci polytechnické centrum na ZŠ Slovákova. K vidění bylo mnoho. Děti nejvíce zaujalo akváriu a terárium, živý ježek a lidská kostra.

 • Obrázek článku Ručičky si umýváme

  MŠ Na Dolech 02. 11. 2021 | Marie Kociánová

  Během listopadu proběhly v našich třídách besedy spojené se správnou technikou umývání rukou a celkovou hygienou. Za pomocí UV lampy a fluorescenční testovací emulze si mohly děti ověřit, zda si ruce myly správně a účinně. Celou akci pořádal STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Brno

 • Obrázek článku Zamykání školní zahrady

  MŠ Na Dolech 26. 10. 2021 | Marie Kociánová

  Dne 26. října proběhlo v naší MŠ zamykání zahrady spojené s hrabáním listí. Pro děti byly připravené i úkoly s přírodní tématikou. Studentkám ze SPgŠ děkujeme za spolupráci.

 • Provoz o podzimních prázdninách

  MŠ Na Dolech 22. 10. 2021 | Marie Kociánová

 • ZAMYKÁNÍ ZAHRADY

  MŠ Na Dolech 22. 10. 2021 | Marie Kociánová

  V úterý 26. 10. 2021 se bude konat na školní přírodní zahradě dopolední akce „ZAMYKÁNÍ ZAHRADY“ spojené s hrabáním listí. Tato akce je určena pouze dětem, bez doprovodu rodičů, vzhledem k aktuální epidemiologické situaci.

 • Obrázek článku Lyžování

  MŠ Na Dolech 22. 10. 2021 | Marie Kociánová

  SKI AREÁL OLEŠNICE nabízí kurz lyžování pro předškolní děti. V případě zájmu, nahlaste účast Vašeho dítěte co nejdříve třídním učitelkám. Děkujeme.

 • Obrázek článku Školní zahrada

  MŠ Na Dolech 28. 06. 2021 | Marie Kociánová

  Školní zahrada skýtá velké možnosti využití v jednotlivých ročních obdobích.

 • Obrázek článku ,,Namaluj své zvířátko u veterináře"

  MŠ Na Dolech 28. 06. 2021 | Marie Kociánová

  Výtvarné soutěže pořádané veterinární ordinací Zafre Boskovice se zúčastnily děti ze třídy Žabičky, Delfínci a Kapříci. Za třídu Kapříků se na prvním místě umístila Agátka, na druhém místě Dominička. Déle se na druhém místě umístila Vanduška ze třídy Delfínků. Třetí místo obsadila Barunka ze třídy Žabiček.

 • Obrázek článku Vítání občánků

  MŠ Na Dolech 27. 06. 2021 | Marie Kociánová

  V sobotu 19. června přivítaly děti ze třídy Žabičky nové občánky města Boskovice.

 • Obrázek článku Rozloučení s předškoláky

  MŠ Na Dolech 23. 06. 2021 | Marie Kociánová

  Během měsíce června probíhá ve všech třídách rozloučení s předškoláky. Všem budoucím školákům přejeme mnoho úspěchů!

 • Obrázek článku KAMPAŇ ,,RUKU V RUCE"

  MŠ Na Dolech 15. 06. 2021 | Marie Kociánová

  Děti ze třídy Želvičky, Žabičky a Kapříci se zúčastnily výtvarné kampaně "RUKU V RUCE", vyhlášenou ke světovému dni hygieny rukou 5.5.2021.

 • Obrázek článku Den dětí

  MŠ Na Dolech 15. 06. 2021 | Marie Kociánová

  Prvního června oslavily všechny děti svůj svátek. Plnily různé úkoly, hrály si a soutěžily. Smíchu bylo všude plno :). Na závěr děti dostaly balíček s malou dobrotou a dárečkem.

 • Obrázek článku ,,Zahrada plná života"

  MŠ Na Dolech 21. 05. 2021 | Marie Kociánová

  Děti z naší mateřské školy se jako každým rokem zúčastnily výtvarné soutěže pořádané Českým zahrádkářským svazem. Letošním tématem byla ,,Zahrada plná života" . Všechny výtvarné práce se vydařily. Zúčastněné děti byly obdarovány drobnými dárečky.

 • Obrázek článku Masopust

  MŠ Na Dolech 22. 02. 2021 | Marie Kociánová

  V úterý 16. února proběhlo ve všech třídách masopustní veselí plné smíchu a zábavy. Všechny masky a maškary byly úžasné :). Toto příjemné dopoledne bylo završeno masopustním průvodem, který dětem přinesl sladké koblížky.

 • Obrázek článku Jižní Morava čte

  MŠ Na Dolech 13. 12. 2020 | Marie Kociánová

  Během podzimu se děti z naší mateřské školy zúčastnily výtvarné soutěže Jižní Morava čte. Výtvarná díla na téma ,,SVĚT V OBRAZECH" byla odměněna drobnými dárečky a diplomem.

 • Organizační opatření MŠ Na Dolech, platná od 1.9.2020

  MŠ Na Dolech 26. 08. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová