Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Provoz MŠ je 6:30 - 16:30