Rychlý kontakt

Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace

Boskovice, Lidická 1690,1691

 

Pracoviště:  Lidická                             

tel: 736 765 712                         

omlouvání dětí:                

tel: 775 719 076  

Informace o MŠ

Mateřská škola Lidická ul. je sedmitřídní a je umístěna v klidném prostředí na okraji sídliště Vyhlídka. V hlavní budově se nacházejí  čtyři třídy (jedna třída s výukou hry na zobcovou flétnu). Kapacita školy je 147 dětí. Mateřská škola umožňuje vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami  - v   horní části budovy jsou dvě  speciální  třídy pro děti s narušenou komunikační schopností a dále jedna třída se sníženým počtem dětí. Škola poskytuje poradenství v oblasti logopedické péče u dětí předškolního věku z regionu Boskovicko.

Školní zahrada  prošla  revitalizací zeleně a byla doplněna o herních prvky. Její součástí je dětské dopravní hřiště, které využívají děti z mateřských, základních škol i veřejnost k získávání praktických  dovedností malého chodce i cyklisty.

Mateřská škola je zařazena do celoevropské sítě škol podporujících zdraví.

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ:

Ahoj, ahoj, už jsem tady, jsme tu spolu dohromady!

 

ZÁKLADNÍ PRINCIPY MŠ PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ:

  • RESPEKT K PŘIROZENÝM  LIDSKÝCH  POTŘEBÁM  JEDNOTLIVCE V CELKU SPOLEČNOSTI A SVĚTA
  • ROZVÍJENÍ KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE

Cílem jsou děti, které dodržují dohody, samostatně hledají informace, řešení, umí spolupracovat s ostatními, vcítí se do druhého, pomáhají, když je potřeba, vyjádří vlastní názor, třeba i nesouhlasný, zastanou se druhého, baví sebe, ostatní a vnímají odlišnosti jako přirozenou součást života. Chápou, že zdraví tělesné i duševní je jejich hlavní prioritou, umí ochránit sebe i přírodu kolem nás.