Školní výlet ,,Den s netopýrem v Moravském krasu"

Děti z naší mateřské školy se zúčastnily výletu do Moravského krasu. Pro děti byl připraven bohatý program. Nejdříve se pohádkovou formou seznámily s netopýřicí Netynkou, která je provázela celým dopolednem. Děti se dozvěděly, jak netopýr prožívá svůj typický rok a jaké smysly používá při svých nočních výpravách.